Dynasty tietopalvelu Haku RSS Heinolan kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://kokoukset.heinola.fi:443/dynasty10/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://kokoukset.heinola.fi:443/dynasty10/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

kaupunginhallitus
Pöytäkirja 15.01.2024/Pykälä 7 

 

Yhteiset palvelut -toimialan käyttösuunnitelma vuodelle 2024

khall 15.01.2024 § 7  

1204/02.02.02/2023  

 

 

 

 

Päätös Ehdotukset hyväksyttiin.

 

Esittelijä kaupunginjohtaja Parkkonen, Jari

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus päättää

1. hyväksyä Yhteiset palvelut -toimialan käyttösuunnitelman  ja toimialan tositteiden asiatarkastajat ja hyväksyjät vuodelle 2024 ja

2. että käyttösuunnitelman toteutumisesta raportoidaan osavuosikatsausten yhteydessä.

 

Toimivalta  Heinolan kaupungin hallintosääntö 5 luku 22 §, 8 luku 52 § ja kaupunginhallitus 27.11.2023 § 254             

 

Valmistelija hallinto- ja kehitysjohtaja Hanna Hurmola-Remmi
puh. 044 780 1420, etunimi.sukunimi@heinola.fi

 

Valmistelu Valtuusto hyväksyi 20.11.2023 kokouksessaan Heinolan kaupungin

talousarvion vuodelle 2024 ja taloussuunnitelman vuosille 2024- 2026. Kaupunginhallitus on antanut kokouksessaan 27.11.2023 ohjeen vuoden 2024 talousarvion täytäntöönpanoon ja käyttösuunnitelman laatimiseen. Täytäntöönpano-ohje on esityslistan liitteenä.

 

  Ohjeiden mukaan valtuuston hyväksyttyä talousarvion saattaa kaupunginhallitus sen täytäntöönpano-ohjeineen lautakuntien noudatettavaksi. Tämän ohjeistuksen mukaisesti kukin toimielin hyväksyy oman toimialansa käyttösuunnitelman.

 

 Käyttösuunnitelmassa strategia viedään käytäntöön valtuuston hyväksymää talousarviota alemmalla tasolla. Käyttösuunnitelmissa esitettyjen tavoitteiden tulee olla linjassa talousarvion sisältämien toimialakohtaisten valtuuston sitovuustason tavoitteiden ja strategian kanssa. Käyttösuunnitelmassa valtuuston hyväksymille toiminnallisille tavoitteille laaditaan tarvittavat osatoimenpiteet, näille mittarit ja tavoitetasot sekä nimetään toimenpiteille vastuuhenkilöt. Käyttösuunnitelmassa määritellään lautakuntaan nähden sitovat tavoitteet, joilla tuetaan strategian ja valtuuston hyväksymän talousarvion toteutumista toimialojen eri yksiköissä tai palvelualueilla. Vastuuhenkilön tehtävänä on huolehtia ko. toimenpiteiden toteuttamisesta.

 

 Käyttösuunnitelmalla tarkoitetaan edellä todetun lisäksi myös valtuuston sitovuustason määrärahojen ja tuloarvioiden jakamista osatehtäville (palvelualue) osamäärärahoiksi ja -tuloarvioiksi. Käyttösuunnitelmiin tulee sisällyttää sekä käyttötalous että investoinnit. Toimielin on tulosvastuussa tavoitteiden toteutumisesta ja on tilivelvollinen tehtävän taloudesta. Käyttösuunnitelmat laaditaan palvelualuetasolla kultakin toimialalta. Käyttösuunnitelmien sitovuustaso lautakuntiin nähden on palvelualueen netto (toimintakate), kun sitovuustaso valtuustoon nähden on puolestaan toimialan netto.

 

  Käyttösuunnitelmat toimivat pohjana talousarvion seurannassa ja raportoinnissa. Käyttösuunnitelman loppusumman tulee täsmätä valtuuston hyväksymään toimialan sitovuustasoon.

 

  Käyttösuunnitelmassa voidaan vielä tehdä tarkennuksia esim. tilitason tai kustannuspaikkojen määrärahoihin tai -tuloarvioihin.

 

 Kaupunginhallitus ja lautakunnat hyväksyvät käyttösuunnitelmat. Käyttösuunnitelmat tulee laatia siten, että toimielimet hyväksyvät oman toimialansa käyttösuunnitelman 31.1.2024 mennessä

 

  Vastuuhenkilön tehtävänä on huolehtia ko. toimenpiteiden toteuttamisesta. Vastuu käyttösuunnitelmassa hyväksyttävien määrärahojen riittävyydestä kuuluu ensisijaisesti määrärahojen käyttäjille eli tositteiden hyväksyjille. Tositteiden hyväksyjät hyväksytään osana käyttösuunnitelman hyväksymistä.

 

  Hyväksytyt käyttösuunnitelmat tulee toimittaa määrärahoja käyttävien tai tulojen kertymisestä vastaavien vastuuhenkilöiden tietoon sekä myös talouspalveluihin.

 

 Yhteiset palvelut -toimialan käyttösuunnitelma

 

  Yhteiset palvelut -toimialan toimialajohtajana toimii hallinto- ja kehitysjohtaja Hanna Hurmola-Remmi.

 

 Toimialan toimintaan sisältyvät seuraavat palvelualueet: talous- ja kehittämispalvelut, henkilöstöpalvelut, hallinnon tukipalvelut sekä tietohallinto- ja digipalvelut.

 

 Käyttösuunnitelman sitovuustasona on nettositovuus eli tulojen ja menojen erotus palvelualueittain.

 

 Esityslistan liitteenä ehdotus Yhteiset palvelut -toimialan käyttösuunnitelmaksi vuodelle 2024 sekä luettelo tositteiden asiatarkastajista ja hyväksyjistä.

 

Tiedoksianto sähköposti taloustuki 

  talousjohtaja
    palvelualuejohtajat