Dynasty tietopalvelu Haku RSS Heinolan kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://kokoukset.heinola.fi:443/dynasty10/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://kokoukset.heinola.fi:443/dynasty10/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

kaupunginhallitus
Pöytäkirja 15.01.2024/Pykälä 8


 

 

Vastaus Työterveys Wellamo Oy:n kannanottopyyntöön

khall 15.01.2024 § 8  

969/00.04.01/2023  

 

 

 

 

Päätös Ehdotukset hyväksyttiin.

 

Esittelijä kaupunginjohtaja Parkkonen, Jari

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus päättää

1. valtuuttaa Työterveys Wellamon Oy:n yhtiökokouksen valitsemaan selvitysmiehen toiminnan alasajamiseen selvitysmenettelyn kautta ja

2. pääomittaa yhtiötä tarvittaessa omistusosuuksien suhteessa, jos varat eivät riitä hallittuun alasajoon.

 

Toimivalta Heinolan kaupungin hallintosääntö 5 luku 22 §

 

Valmistelija kaupunginlakimies Teppo Joentausta
puh. 044 469 4361, etunimi.sukunimi@heinola.fi

 

Valmistelu Lahden kaupunki kutsui Työterveys Wellamo Oy:n osakkaat koolle

 omistajien kokoukseen torstaina 30.11.2023. Kokouksessa käsiteltiin Työterveys Wellamo Oy:n hallituksen 12.10.2023 omistajille lähettämää kirjettä, jossa Wellamo Oy:n hallitus pyytää Työterveys Wellamo Oy:n osakkailta omistajaohjausta yhtiön toiminnan

 lopettamiseen liittyviin rahoitusjärjestelyihin ja toimiin.

 

 Omistajien kokouksessa käsiteltiin yhtiön selvitystilaan asettamista ja hallitun selvitysmenettelyn turvaamista. Kokouksessa sovittiin, että

 Lahti lähettää osakkaille kannanottopyynnön vapaaehtoiseen

 selvitystilaan asettamisesta ja hallitun alasajon rahoituksen

 turvaamisesta.

 

 Työterveys Wellamo Oy:n edellytykset vastaanottotoimintaan päättyvät 31.3.2024 ja koko yhtiön toiminta päättyy arviolta noin 30.9.2024. Työterveys Wellamo Oy:ssä aloitettiin syyskuussa Yt-lain mukaiset muutosneuvottelut, jotka johtanevat koko henkilökunnan irtisanomiseen. Työterveys Wellamo Oy:n hallitus on pyytänyt osakkailtaan omistajaohjausta yhtiön toiminnan lopettamiseen liittyviin toimiin ja rahoituksen järjestämiseen.

 

 Tarkoituksenmukaisena voidaan pitää sitä, että toiminnan alasajo hoidetaan vapaaehtoisen selvitysmenettelyn kautta. Wellamon yhtiökokous valitsee selvitysmiehen. Selvitysmies korvaa yhtiön

 toimitusjohtajan ja hallituksen, vastaa toiminnan alasajosta ja laatii

 loppuselvityksen. Lahden kaupungilla on kokemusta alasajoista ja selvitysmiehen toimenkuvasta. Selvitysmieheksi ehdotetaan asetettavaksi Lahden kaupungin nimeämä virkamiesedustaja. Selvitystilan jälkeen yhtiön varat jaetaan ja yhtiö puretaan.

 

 Jos kuitenkin käy niin, että varat eivät riitä hallittuun alasajoon yhtiötä pääomitetaan omistusosuuksien suhteessa, niin että varat riittävät velvoitteiden hoitamiseen ja hallittuun yhtiön toiminnan alasajoon eikä hallitsemattomaan konkurssiin.

 

Tiedoksianto virallinen ote  Työterveys Wellamo Oy
   ko. kunnat