Dynasty tietopalvelu Haku RSS Heinolan kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://kokoukset.heinola.fi:443/dynasty10/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://kokoukset.heinola.fi:443/dynasty10/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

kaupunginhallitus
Pöytäkirja 15.01.2024/Pykälä 6


 

 

Heinolan kaupungin työterveyshuollon palveluiden hankinta

khall 15.01.2024 § 6  

1160/02.08.01/2023  

 

 

 

 

Päätös Ehdotukset hyväksyttiin.

Asiantuntijana asian käsittelyn ajan toimi kaupunginlakimies Teppo Joentausta klo 17.15-17.37.

 

Esittelijä kaupunginjohtaja Parkkonen, Jari

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus päättää

1. kilpailutuksen pistevertailun tulosten mukaisesti valita Heinolan kaupungin työterveyspalveluiden tuottajaksi Suomen Terveystalo Oy:n ja

2. tekemään hankintasopimuksen kyseisen toimijan kanssa.

 

Toimivalta Heinolan kaupungin hallintosääntö 5 luku 22 §

 

Valmistelija kaupunginlakimies Teppo Joentausta, puh. 044 469 4361, henkilöstöpäällikkö Annika Blom, puh. 044 769 3032,  etunimi.sukunimi@heinola.fi

 

Valmistelu Heinolan kaupunginhallitus päätti 11.9.2023 käynnistää kaupungin työterveyshuollon palveluja koskevan hankintamenettelyn ja siihen liittyvän kilpailutuksen. Lähtökohtana kilpailutuksen toteuttamisen suhteen oli nykyisessä sopimuksessa mukana oleva ennaltaehkäisevä ja työkykyä ylläpitävä lakisääteinen työterveyshuolto ja yleislääkäritasoinen työterveyspainotteinen sairaanhoitopalvelu ja siihen liittyvät laboratorio- ja kuvantamistutkimukset. Kilpailutuksessa huomioitiin myös mahdollisuus työterveyspalveluiden laajentamiseen.

 

Työterveyspalveluiden kilpailutuksessa Heinolan työterveyspalveluita koskevasta hankinnasta julkaistiin tarjouspyyntö "Heinolan kaupungin työterveyshuollon palvelujen hankinta" 15.11.2023 hankintailmoitukset.fi -sivustolla ja asia ilmoitettiin asianmukaisesti TED:issä eli EU:n virallisen lehden täydennysosan verkkoversiossa, jossa julkaistaan eurooppalaisia julkisia hankintoja koskevia ilmoituksia. 

 

Hankinnan kohteen määrittely käsitti lakisääteiset (Työterveyshuoltolaki 1383/2001,12 §) työterveyspalvelut ja muut ennaltaehkäisevät työterveyspalvelut sekä erikoislääkäritasoiset sairaanhoitopalvelut Heinolan kaupungin henkilökunnalle tarjoajan tiloissa ja etäpalveluina. Hankinta toteuttiin avoimella menettelyllä hankintalain (1397/2016) määriteltyjen sosiaali- ja terveyspalveluiden mukaisena hankintana, jossa tarjoajia pyydettiin kuvaamaan myös erillisessä tarjouksen vapaamuotoisessa liitteessä näkemyksensä, halukkuutensa ja kyvykkyytensä sekä mahdollisen aikataulunsa uuden toimipisteen avaamiseksi Heinolaan Heinolan kaupungin omistamiin ja osoittamiin tiloihin sopimuskauden aikana.

 

Tarjoukset oli toimitettava liitteineen 13.12.2023 klo 8 mennessä, ja tarjouksensa annetussa aikataulussa jättivät: Mehiläinen, Pihlajalinna ja Suomen Terveystalo. Tarjoukset avattiin hankintayksikön konsultin toimesta tämän jälkeen, missä yhteydessä suoritettiin tarjousten soveltuvuusarviointi. Tarjousvertailuun otettiin mukaan vain tarjouspyynnön mukaiset ja tarjoajalle asetetut soveltuvuusvaatimukset täyttävät tarjoukset.  Tarjoajien soveltuvuuden arvioinnissa kaikki tarjoajat täyttivät tarjousten perusteella hankintayksikön asettamat vaatimukset tarjoajan soveltuvuudelle ja vähimmäisvaatimukset kyseiselle hankinnalle eikä tarjoajien poissulkemisperusteita ilmennyt.

 

Tarjoukset vertailtiin ensin laadullisten kriteerien osalta ja sen jälkeen hintojen osalta. Kaikki tarjoajat saivat laadullisten kriteerien osalta saman pistemäärän (50 pistettä) eli tarjoukset eivät laatukriteerien osalta erotelleet tarjoajia, joten ratkaisevaksi seikaksi muodostui tarjousten hintavertailu.

 

Hintavertailun osalta tarjoajat tekivät seuraavat tarjoukset suoritusperusteiset vertailuhinnat (maksimipisteet 30):

 

Mehiläinen 286 699,03 € (29,65 pistettä)  

Pihlajalinna 305 313,34 € (27,84)

Terveystalo 283 408,51 € (30)

 

AI-avusteinen hoidon tarpeen arviointi- palvelu (maksimipisteet 20):

 

Mehiläinen 0,00 € (20 pistettä)

Pihlajalinna 57 469,50 € (0)

Terveystalo 0,00 € (20)

 

Hankintapäätös tehdään kokonaistaloudellisin edullisuusperustein tarjouspyynnössä mainittujen arviointikriteerien mukaisesti painotettuna ja pisteytettynä. Parhaimmat kokonaispisteet työterveyshuollon kilpailutuksessa sai Terveystalo seuraaviin vertailupisteisiin perustuen:

 

 

Mehiläinen

Pihlajalinna

Terveystalo

Maksimipisteet

Hinta

49,65

27,84

50

50

Laatu-kriteerit

50

50

50

50

Kokonais-

pisteet- yhteensä

99,65

77,84

100

100

Vähimmäis-vaatimukset täyttyivät

 Kyllä

Kyllä

Kyllä

 

Sija pisteytyksen perusteella

2.

3.

1.

 

Terveystalon hyväksyttävä tarjous on tarjousten vertailuun otetuista tarjouksista vertailupisteiltään paras ja valittava työterveyshuollon palveluiden toteuttajaksi. Heinolan kaupunki tekee työterveyspalveluiden hankintaan liittyvän hankintasopimuksen heti oikaisuvaatimusajan jälkeen. Työterveyspalveluiden kilpailutuksen perusteella tehtävän hankintasopimuksen sopimuskausi alkaa 1.4.2024 ja hankintasopimus on toistaiseksi voimassa oleva kuuden (6) kuukauden irtisanomisajalla.   

 

Tiedoksianto virallinen ote tarjoajat

 sähköposti  henkilöstöpäällikkö, Työterveys Wellamo Oy