Dynasty tietopalvelu Haku RSS Heinolan kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://kokoukset.heinola.fi:443/dynasty10/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://kokoukset.heinola.fi:443/dynasty10/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

kaupunginhallitus
Pöytäkirja 04.03.2024/Pykälä 49 

 

Lausunto Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle valitukseen Heinolan elinvoimalautakunnan päätöksestä 18.10.2023 § 50 Oikaisuvaatimus koskien kiinteistöillä 111-401-2-504, 111-401-2-11 ja 111-401-2-502 sijaitsevien rakennusten osoitenumeroinnin muutoksia

khall 04.03.2024 § 49  

950/10.02.06/2023  

 

 

 

 

Päätös Ehdotukset hyväksyttiin.

 

Esittelijä kaupunginjohtaja Parkkonen, Jari

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus päättää

1. yhtyä elinvoimalautakunnan liitteenä olevaan lausuntoon Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle ja

2. ettei se käytä tilaisuutta lausua kaupunginhallituksena asiasta.

 

Toimivalta Heinolan kaupungin hallintosääntö 5 luku 22 § 

 

Valmistelija kaupunginlakimies Teppo Joentausta
puh. 044 469 4361, etunimi.sukunim@heinola.fi

 

Valmistelu Hämeenlinnan hallinto-oikeus on pyytänyt Heinolan kaupunginhallitusta kunnallisvalituksen johdosta hankkimaan elinvoimalautakunnan lausunnon ja varasi kaupunginhallitukselle tilaisuuden antaa tarvittaessa oma lausuntonsa asiasta.

Elinvoimalautakunta on käsitellyt 21.2.2024 § 6 kyseisen asian, eikä kaupunginhallituksella ole asian johdosta syytä antaa omaa lausuntoa.

Esityslistan liitteenä Heinolan kaupungin hallintosääntö, Heinolan kaupungin hankintaohjeet, Elinvoimatoimialan toimintaohje, Paikkatietoinsinöörin viranhaltijapäätös, Hämeenlinnan hallinto-oikeuden lausuntopyyntö ja Heinolan kaupungin lausunto.

 

Tiedoksianto virallinen ote Hämeenlinnan hallinto-oikeus

 

 

 

elvoltk 21.02.2024 § 6 

 

 

 

 

 

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.

 

Esittelijä elinvoimajohtaja Koski-Lukkari, Liisa

 

Päätösehdotus Elinvoimalautakunta päättää antaa liitteenä olevan lausunnon Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle.

 

Toimivalta Hallintosääntö 23§, Elinvoimatoimialan toimintaohje 6.1

 

Valmistelija paikkatietoinsinööri Krista Vadelmakoski 044 7978523,

 maankäyttöinsinööri Mirja Ruutu 044 7694374

 etunimi.sukunimi(at)heinola.fi

 

Valmistelu Heinolan elinvoimalautakunta käsitteli 18.10.2023 § 50 oikaisuvaatimuksen kiinteistöillä 111-401-2-504, 111-401-2-11 ja 111-401-2-502 sijaitsevien rakennusten osoitenumeroinnin muutoksia ja hylkäsi Timo Hietasen tekemän valituksen. Elinvoimalautakunta katsoi vastauksessaan, että osoitenumerointipäätöksessä Heinolan kaupungin päätös nojaa kaupungin käyttämiin toimintatapoihin ja osoitteet on muutettava vastaamaan paikalla olevia tiejärjestelyitä. Varsinaisesti osoitteiden antamisesta ei ole säädetty lailla, ja siten osoitteiden antaminen on kaupungin omassa päätösvallassa.

 

Valittaja toi oikaisuvaatimuksessaan esille, että hän haluaisi pitää 19c osoitteen. Tämä ei kuitenkaan ollut mahdollista, koska kulkureitti ja liittymät ovat siirtyneet ja kolmen kiinteistön aikaisemmin yhdessä käyttämä liittymä ei ole tällä hetkellä käytössä. Oikaisuvaatimus siten antanut aihetta korjaaviin toimenpiteisiin ja lautakunta piti viranhaltijapäätöksen voimassa.

 

 Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle on jätetty elinvoimalautakunnan päätöksestä kunnallisvalitus. Hämeenlinnan hallinto-oikeus on sen johdosta toimittanut Heinolan kaupungille lausuntopyynnön asiaa koskien Kunnallisvalituksessa vaaditaan päätösten kumoamista, koska valittajan näkemyksen mukaan kiinteistöjen osoitteen muutokselle ei ole perusteita ja päätös on virheellinen sekä perustuu virheellisiin asiakirjoihin.

 

 Heinolan kaupunki katsoo, ettei elinvoimalautakunnan ja paikkatietoinsinöörin päätöstä ole kumottava. Heinolan kaupungin näkemyksen mukaan päätöksessä on noudatettu Heinolan kaupungin käytäntöjä, kaupungin omaa hallintosääntö ja elinvoimalautakunnan toimintaohjetta. Paikkatietoinsinööri on toiminut toimivaltansa puitteissa viranhaltijapäätöstä tehdessään. Osoitenumerointi on looginen kokonaisuus, se täyttää turvallisuusvaatimukset sekä vastaa fyysisen ympäristön muuttunutta, olemassa olevaa tilannetta.

 

 Elinvoimalautakunnan ja paikkatietoinsinöörin päätös ei ole syntynyt virheellisessä järjestyksessä, vaan paikkatietoinsinööri on toiminut päätöksenteossa valituksen kohteena olevassa asiassa lainsäädännön ja kunnallisen itsehallinnon puitteissa sekä kaupungin omien toimintaohjeiden mukaisesti. Paikkatietoinsinööri on Heinolan kaupungin Elinvoiman toimialan johtosäännön mukaisesti viranhaltija, joka antaa kiinteistöille osoitenumerot. Toimivalta osoitenumeroinnin suhteen on kaupungin omien toimintaohjeiden varassa, jota päätöksenteossa on noudatettu. Varsinaiset toimintatavat ja toimivallan kaupunki voi päättää ja määritellä itsenäisesti, eikä asiassa ole erityisiä lainsäädöksiä, jotka ohjaisivat osoitepäätöksen periaatteita. Paikkatietoinsinööri on noudattanut Heinolan kaupungin käytäntöjä ja tehnyt loogisen päätöksen sekä päätynyt pelastustoiminnan kannalta turvalliseen lopputulokseen asiassa.

 

 Tässä tapauksessa kulku kiinteistöille oli aiemmin oleellisesti muuttunut ja siten osoitenumerointi kolmen kiinteistön kohdalla oli muutettava. Kaksi kiinteistöä hyväksyi muutoksen myönteisenä asiana ja kolmannen kiinteistön omistaja on vastustanut muutosta sekä tuonut esiin huolensa, että osoitepäätöksellä voisi olla vaikutusta muihin tienpidon ja tiekunnan asioihin, joihin sillä ei kuitenkaan ole vaikutusta.

 

 Esityslistan liitteenä on

 Heinolan kaupungin hallintosääntö

 Heinolan kaupungin hankintaohjeet

 Elinvoimatoimialan toimintaohje

 Paikkatietoinsinöörin viranhaltijapäätös

 Hämeenlinnan hallinto-oikeuden lausuntopyyntö

  Heinolan kaupungin lausunto

 

Tiedoksianto virallinen ote Hämeenlinnan hallinto-oikeus

 sähköposti  paikkatietoinsinööri

   maankäyttöinsinööri