Dynasty tietopalvelu Haku RSS Heinolan kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://kokoukset.heinola.fi:443/dynasty10/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://kokoukset.heinola.fi:443/dynasty10/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

kaupunginhallitus
Pöytäkirja 04.03.2024/Pykälä 48 

 

Lausunto Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle valitukseen Heinolan elinvoimalautakunnan päätöksestä 13.12.2023 § 63 koskien asiaa oikaisuvaatimus, maankäyttöinsinöörin viranhaltijapäätös 7.11.2023 § 6 - Kiinteistön 111-1-17-2, Savontie 3, ja kiinteistön 111-1-30-2, Virtakatu 11, ostaminen Heinolan vuokra-asunnot Oy:ltä Heinolan kaupungille - Pro Heinola ry

khall 04.03.2024 § 48  

1123/10.00.01/2023  

 

 

 

 

Päätös Ehdotukset hyväksyttiin.

 

Esittelijä kaupunginjohtaja Parkkonen, Jari

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus päättää

1. yhtyä elinvoimalautakunnan liitteenä olevaan lausuntoon Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle ja

2. ettei se käytä tilaisuutta lausua kaupunginhallituksena asiasta.

 

Toimivalta Heinolan kaupungin hallintosääntö 5 luku 22 § 

 

Valmistelija kaupunginlakimies Teppo Joentausta
puh. 044 469 4361, etunimi.sukunim@heinola.fi

 

Valmistelu Hämeenlinnan hallinto-oikeus on pyytänyt Heinolan kaupunginhallitusta kunnalisvalituksen johdosta hankkimaan elinvoimalautakunnan lausunnon ja varasi kaupunginhallitukselle tilaisuuden antaa tarvittaessa oma lausuntonsa asiasta.

 

 Elinvoimalautakunta on käsitellyt 21.2.2024 § 5 kyseisen asian, eikä kaupunginhallituksella ole asian johdosta syytä antaa omaa lausuntoa.

Esityslistan liitteenä Heinolan kaupungin hallintosääntö, Heinolan kaupungin hankintaohjeet, Elinvoimatoimialan toimintaohje, Maankäyttöinsinöörin viranhaltijapäätös, Hämeenlinnan hallinto-oikeuden lausuntopyyntö ja Heinolan kaupungin lausunto.

 

Tiedoksianto virallinen ote Hämeenlinnan hallinto-oikeus

 

 

 

elvoltk 21.02.2024 § 5 

 

 

 

 

 

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.

Varajäsen Harmonen saapui tämän asian käsittelyn aikana.

 

Esittelijä elinvoimajohtaja Koski-Lukkari, Liisa

 

Päätösehdotus Elinvoimalautakunta päättää antaa liitteenä olevan lausunnon Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle.

 

Toimivalta Hallintosääntö 1.3.2023 23.2 §, 56§ 

 

Valmistelija maankäyttöinsinööri Mirja Ruutu, p 044 769 4374

 etunimi.sukunimi@heinola.fi;

 

Valmistelu Maankäyttöinsinööri on tehnyt 6.11.2023 viranhaltijapäätöksen kiinteistön 111-1-17-2, Savontie 3, ja kiinteistön 111-1-30-2, Virtakatu 11, ostamisesta kaupungille kaupungin vuokrataloyhtiöltä.   Valittaja teki asiasta oikaisuvaatimuksen, jossa päätöstä vaadittiin kumottavaksi hallintosäännön vastaisena sekä maankäyttöinsinöörin väitettiin ylittäneen toimivallan asiassa. Elinvoimalautakunta hylkäsi Pro Heinola ry:n oikaisuvaatimukseen ja katsoi vastauksessaan, että kauppaa oli hoidettu kaupungin voimassa olleiden ohjeiden ja hallintosäännön mukaisesti ja tarkoituksenmukaisesti eikä oikaisuvaatimus siten antanut aihetta korjaaviin toimenpiteisiin.

 

 Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle on jätetty elinvoimalautakunnan päätöksestä kunnallisvalitus. Hämeenlinnan hallinto-oikeus on sen johdosta toimittanut Heinolan kaupungille lausuntopyynnön asiaa koskien. Kunnallisvalituksessa vaaditaan elinvoimalautakunnan päätösten kumoamista, koska valittajan näkemyksen mukaan se on Heinolan kaupungin hallintosäännön, hankintaohjeiden ja toimintaohjeiden vastainen ja päätöksen tehnyt viranhaltija on ylittänyt toimivaltansa. Sen lisäksi valittaja vaatii oikeudenkäyntikulujensa korvaamista.

 

 Heinolan kaupunki katsoo, ettei elinvoimalautakunnan päätöstä ole kumottava. Heinolan kaupungin näkemyksen mukaan päätös ei ole syntynyt virheellisessä järjestyksessä, vaan maankäyttöinsinööri ja elinvoimalautakunta on toiminut päätöksenteossa valituksen kohteena olevassa asiassa lainsäädännön ja kunnallisen itsehallinnon puitteissa ja toimivaltansa puitteissa sekä noudattanut Heinolan kaupungin hallintosääntöä. Se seikka, että kaupunginhallituksen hallintasääntö tai kaupungin hankintaohjeistus on muuttunut tiettyinä hetkinä ei tee päätöksenteosta lainvastaista tai sekavaa. Maankäyttöinsinööri on selvittänyt ennen omaa päätöstään purkukustannuksia ja tarkistanut, että Heinolan kaupungin Tekninen toimiala pystyy budjetillisesti ja resurssiensa puolesta ottamaan purun vastatakseen

 

 Heinolan kaupunki katsoo myös, että valittajan väitteet päätöksen muista lainvastaisuuksista, toimivallan ylittämisestä ja päätöksen epäselvyyksistä ovat paikkansa pitämättömiä. Heinolan kaupunki kiistää siten kaikki valittajan väitteet kunnallisvalitusasiassa. Lisäksi oikeudenkäyntikulujen osalta Heinolan kaupungin näkemys on, ettei oikeudenkäyntikuluja tulisi tuomita Heinolan maksettavaksi.

 

 Esityslistan liitteenä on

 Heinolan kaupungin hallintosääntö

 Heinolan kaupungin hankintaohjeet

 Elinvoimatoimialan toimintaohje

 Maankäyttöinsinöörin viranhaltijapäätös

 Hämeenlinnan hallinto-oikeuden lausuntopyyntö

 Heinolan kaupungin lausunto .

 

Tiedoksianto virallinen ote  Hämeenlinnan hallinto-oikeus sähköposti                            kiinteistösihteeri

   maankäyttöinsinööri