Dynasty tietopalvelu Haku RSS Heinolan kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://kokoukset.heinola.fi:443/dynasty10/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://kokoukset.heinola.fi:443/dynasty10/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

elinvoimalautakunta
Pöytäkirja 13.12.2023/Pykälä 64 

 

Maankäyttöinsinöörin viranhaltijapäätöksestä 10.11.2023 § 7 tehdyn oikaisuvaatimuksen käsittely

elvoltk 13.12.2023 § 64  

1144/10.00.01/2023  

 

 

 

 

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.

 

Esittelijä elinvoimajohtaja Koski-Lukkari, Liisa

 

Päätösehdotus Elinvoimalautakunta hylkää oikaisuvaatimuksen valmistelutekstissä esitetyin perustein.

 

Toimivalta Hallintosääntö 56 § 

 

Valmistelija maankäyttoinsinööri Mirja Ruutu, puh. 044 769 4374, etunimi.sukunimi@heinola.fi

 

Valmistelu Hallintosäännön pykälässä 56 hankinta määritellään tarkoittamaan myös maanhankintaa tässä yhteydessä, jossa asetetaan euromääräiset rajat kunkin toimijan hankinnoille. Tämä onkin ollut pykälän 56 tarkoitus maanhankinnan osalta: asettaa eurorajat hankinnoille. Maanhankinta ei ole Hankintalain tarkoittamassa merkityksessä hankintaa, joten hankintalain soveltamista koskevilta osin kaupungin hankintaohjeet eivät ole sovellettavissa maanhankintaan. Maanhankintaa tietyltä alueelta ei esimerkiksi voi kilpailuttaa. Maanhankinnan tavoitteita ohjaavat oleellisesti kaavoitukselliset tarpeet, joita puolestaan ohjaavat demokraattisesti valittujen luottamuselinten linjaukset.

 

 Tervalammentien kaakkoispuolelle jäävän kolmion hankinnan motiivina on asemakaavoituksen jatkaminen Matkakeitaalta Kelokodan suuntaan, jolla alueella kaupunki on tätä kolmiota lukuun ottamatta maanomistajana. Alueelle on kysyntää kaupallisten toimijoiden taholta. Kuten oikaisuvaatimuksen tekijä toteaa, pelkän Tervalammentien takia kauppaa ei tarvitsisi tehdä, se olisi saatu lohkomistoimituksessa. Kaupan varsinainen tarkoitus onkin hankkia Tervalammentien takana oleva 2466 m2 maakolmio, joka on näkyvöitetty maankäyttöinsinöörin hankintapäätöksen liitekartalla.  Tervalammentien osalta ilmaisluovutusvelvollisuus on otettu huomioon kauppahinnassa, 1796 m2  katuun menevän alueen hinta on 0 €. Lisäksi tällaisessa kaupassa ostaja valvoo sitä, että myyjä luovuttaa alueen kaupungin omistukseen rasituksista vapaana.

 

 Kiinteistöinsinööri oli lokakuun loppuun mennessä tehnyt 16 maanmittaustoimitusta. Tervalammentie tullaan lohkomaan yleiseksi alueeksi.              

 

Tiedoksianto virallinen ote oikaisuvaatimuksen tekijä,

 sähköposti  kiinteistösihteeri,

   kiinteistörekisterinhoitaja