Dynasty tietopalvelu Haku RSS Heinolan kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://kokoukset.heinola.fi:443/dynasty10/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://kokoukset.heinola.fi:443/dynasty10/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

elinvoimalautakunta
Pöytäkirja 13.12.2023/Pykälä 63 

 

Oikaisuvaatimus, maankäyttöinsinöörin viranhaltijapäätös 7.11.2023 § 6 - Kiinteistön 111-1-17-2, Savontie 3, ja kiinteistön 111-1-30-2, Virtakatu 11, ostaminen Heinolan Vuokra-asunnot Oy:lta Heinolan kaupungille - Pro Heinola ry

elvoltk 13.12.2023 § 63  

1123/10.00.01/2023  

 

 

 

 

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.

 

Esittelijä elinvoimajohtaja Koski-Lukkari, Liisa

 

Päätösehdotus Elinvoimalautakunta hylkää oikaisuvaatimuksen valmistelutekstissä esitetyin perustein.

 

Toimivalta Hallintosääntö 56 §

 

Valmistelija maankäyttöinsinööri Mirja Ruutu, p. 044-7694374, sähköposti etunimi.sukunimi(at)heinola.fi

 

Valmistelu Kiinteistön 111-1-17-2, Savontie 3, hankkiminen kaupunkikonsernin omistukseen tuli harkittavaksi, kun kiinteistön omistajayritys oli ajautunut konkurssiin. Konkurssipesä pyrki myymään kiinteistön, mutta ostajan löytäminen oli vaikeaa. Kaupungin kannalta olisi syntynyt ei toivottava tilanne, jos kiinteistön olisi ostanut huomattavan edullisen hinnan houkuttelemana taho, jonka resurssit eivät olisi riittäneet vaativaan purku-urakkaan ja kaupungin keskustassa sijaitsevan tontin kunnostamiseen uudestaan kaupunkikuvalliseen arvoonsa soveltuvaan käyttöön.  

 

 Rakennukselle on purkulupa.

 

 Hallintosäännössä maanhankinnan euromääräiset rajat on kirjattu pykälään 56. Maanhankintaa tekevällä taholla pitää euromääräisen valtuuden lisäksi olla rahoitus maanhankintaan budjetissaan. Maanhankinnan perustelujen tulee olla tarkastelun kestäviä ja tyypillisesti ne nousevat kaavoituksen tarpeista. Tässä tapauksessa kysymys on keskeisellä paikalla olevasta haastavasta kohteesta, jonka uudelleen käyttämisestä kaupunki haluaa olla päättämässä.

 

 Maanhankinta ei ole Hankintalain säätelemää toimintaa.

 Maanhankintaa käsitellessä on kuitenkin huomioitava kustannukset, joita hankinnasta tulee itse kauppahinnan lisäksi kaupungille  aiheutumaan. Tässä tapauksessa on arvioitu karkeasti purkukustannukset ja tarkistettu, että Tekninen toimiala on varautunut niihin.

 

 Savontie 3:n tontti joudutaan pitämään toistaiseksi aidattuna. Aitojen vuokrista  ja muista ylläpitokuluista tulee kuukausittain kuluja, kunnes rakennus on purettu. Sovitussa kauppahinnassa on huomioitu Vuokra-asunnot Oy:n hallinta-ajallaan maksamat kuukausittaiset ylläpitokulut.

 

 Kiinteistön 111-1-30-2, Virtakatu 11, hankinta kytkeytyy Savontie 3:n hankintaan, koska Savontie 3:n hyvin pienen tontin pysäköintipaikat on osoitettu sinne.  Virtakatu 11:n hankinnasta tässä yhteydessä ei tule lisäkustannusta kaupungille.

 

 Maankäyttöinsinöörin illalla 6.11.2023  julkaisemassa päätöksen perustelutekstissä oli virheellisesti lukenut Savonkatu, kun piti olla Savontie. Päätöstekstissä osoite oli jo tuolloin oikein. Aamulla 7.11.2023 maankäyttöinsinööri korjasi tämän teknisen virheensä ja samalla jatkoi nähtävilläoloaikaa tarvittavasti.

 

Tiedoksianto virallinen ote Oikaisuvaatimuksen tekijä

 sähköposti  Vuokra-asunnot Oy

   kiinteistösihteeri