Dynasty tietopalvelu Haku RSS Heinolan kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://kokoukset.heinola.fi:443/dynasty10/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://kokoukset.heinola.fi:443/dynasty10/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

kaupunginhallitus
Pöytäkirja 13.05.2024/Pykälä 118 

 

Irtaimistoleasing-limiitin puitesopimus

khall 13.05.2024 § 118  

488/02.08.02/2024  

 

 

 

 

Päätös Päätösehdotukset hyväksyttiin.

 

Esittelijä kaupunginjohtaja Parkkonen, Jari

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus päättää

1. hyväksyä 3,0 milj. euron kaupunkitasoisen leasing-limiitin puitesopimuksen käyttöönoton Kuntarahoitus Oyj:ltä ja

2. valtuuttaa hallinto- ja kehitysjohtajan allekirjoittamaan limiittisopimuksen.

 

Toimivalta Heinolan kaupungin hallintosääntö 58 §

 

Valmistelija hallinto- ja kehitysjohtaja Hanna Hurmola-Remmi, puh. 044 780 1420 ja vt. talouspalvelupäällikkö Piia Paasiranta, puh. 044 797 5743, etunimi.sukunimi@heinola.fi

 

Valmistelu Valtuuston hyväksymän rahoitus- ja varainhankintaperiaatteen
mukaisesti kaupunki voi käyttää irtaimistohankinnoissa leasingrahoitusta limiittimuotoisina kilpailutettuina kokonaisuuksina.

 

"Kaupungin investointien rahoittamiseksi tehtävät leasingsopimukset rinnastetaan lainanottoon ja päätökset tehdään ko. toimivaltojen puitteissa kaupunginhallituksen päättäessä näin ollen lainan ottamisesta valtuuston hyväksymien ottovaltuuksien puitteissa talousarvion mukaisesti. Yksittäisiä kohdekohtaisia leasingsopimuksia voidaan tehdä esimerkiksi tilahankkeiden yhteydessä, mutta irtaimiston investointien osalta leasingrahoitus tehdään limiittimuotoisina kilpailutettuina kokonaisuuksina, jolloin rahoituksen ja omaisuuden hallinnan kustannukset saadaan minimoitua."

 

Hallintosäännön 58 § mukaan kaupunginhallitus päättää lainan ottamisesta noudattaen valtuuston hyväksymiä periaatteita sekä vastaa muutoin kaupungin rahatoimesta. Lisäksi kaupunginhallitus voi siirtää lainan ottamiseen ja antamiseen liittyvää toimivaltaa alaiselleen viranomaiselle. Rahatoimen käytännön hoitamisesta vastaa hallinto- ja kehitysjohtaja tai talouspalvelupäällikkö.

 

Kaupunki on saanut 8.5.2024 rahoitustarjouksen Kuntarahoitus Oyj:ltä koneiden, laitteiden ja irtaimiston leasingrahoituksesta 3,0 milj. euron limiitillä. Tarjous liitteenä.

 

Leasing-puitesopimusta voidaan käyttää kaupungin eri yksiköiden erilaisten hankintojen rahoittamiseen. Sopimus koskee jäännösarvollista leasingia ja rahoitettavia kohteita voivat olla esimerkiksi työkoneet ja raskas ajokalusto, kalusteet, tekniset koneet ja laitteet sekä opetusluokan välineet. Puitesopimuksen piiriin ei kuulu kiinteistöleasing.

 

Puitesopimus mahdollistaa irtaimistohankintoja koskevat leasing-sopimukset, mutta se ei sido kaupunkia käyttämään kyseistä Kuntarahoituksen leasing-rahoitusta. Muiden rahoituslaitosten kanssa on mahdollista tehdä vastaavanlaisia sopimuksia.

 

Leasing-rahoituksen käytössä tavoitteena on irtaimen hankintojen rahoituksen varmistaminen ja maksuvalmiuden ylläpitäminen. Lisäksi tavoitteena on rahoituskustannusten minimointi ja vaihtelun tasaaminen pitkällä aikavälillä sekä rahoitusriskien hallinta.

 

Limiitin käytöstä päättää hallinto- ja kehitysjohtaja tai talouspalvelupäällikkö hallintosäännön 58 §:n perusteella (käytännön rahatoimi ja kaupunginhallituksen mahdollisuus delegoida päätösvaltaa).

 

 

Tiedoksianto virallinen ote Kuntarahoitus Oyj

 sähköposti   vt. talouspalvelupäällikkö;     taloustuki@heinola.fi

   toimialajohtajat ja palvelualuejohtajat