Dynasty tietopalvelu Haku RSS Heinolan kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://kokoukset.heinola.fi:443/dynasty10/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://kokoukset.heinola.fi:443/dynasty10/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

kaupunginhallitus
Pöytäkirja 13.05.2024/Pykälä 117


 

 

Talouspalvelupäällikön viran (120001) haku

khall 13.05.2024 § 117  

489/01.01.00.00/2024  

 

 

 

 

Päätös Ehdotukset hyväksyttiin.

 

Esittelijä kaupunginjohtaja Parkkonen, Jari

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus päättää

1. julistaa talouspalvelupäällikön viran haettavaksi välittömästi,

2. päättää viran kelpoisuusvaatimukseksi soveltuvan korkeakoulututkinnon ja riittävän kokemuksen viran tehtäväalueelta
 
3. että haastattelut suorittaa kaupunginjohtaja ja hallinto- ja kehitysjohtaja

 

Toimivalta Heinolan kaupungin hallintosääntö 32-33 § 

 

Valmistelija hallinto- ja kehitysjohtaja Hanna Hurmola-Remmi,

 puh. 044 780 1420, etunimi.sukunimi@heinola.fi

 

Valmistelu Hallintosäännön 33 §:n mukaan Yhteiset palvelut -toimialan palvelualuejohtajan valitsee kaupunginhallitus ja 32 §:n mukaan viran tai virkasuhteen julistaa haettavaksi virkasuhteeseen ottamisesta päättävä viranomainen.

 

 Talouspalvelupäällikön virka on ollut täyttämättä 1.4.2023-29.2.2024 välisen ajan resurssimuutoksista johtuen. Talouspalveluiden palvelualuejohtajan tehtäviä on hoitanut hallinto- ja kehitysjohtaja oman toimensa ohella helmikuun 2024 loppuun asti. Kaupunginhallitus on kokouksessaan 29.1.2024 päättänyt nimetä talouspalveluiden palvelualueen esihenkilöksi ja palvelualuejohtajaksi talouspalvelupäällikön virkaan viransijaiseksi talouden projekti- ja kehityspäällikön 31.12.2024 asti. Lisäksi kaupunginhallitus on päättänyt, että viran lopullinen täyttö toteutetaan osana muutosohjelmaprosessia vuoden 2024 aikana.

 

 Muutosohjelman edetessä on talouspalvelupäällikön rekrytointi tarkoituksenmukaista käynnistää. Virkasuhteeseen ottaminen edellyttää julkista hakumenettelyä, jollei muuta laissa kunnan ja hyvinvointialueen viranhaltijasta säädetä.

 

 Tavoitteena on, että rekrytointiprosessi toteutetaan siten, että uuden viranhaltijan valintapäätös tehdään kaupunginhallituksen kokouksessa mahdollisimman pian. Rekrytoinnista ilmoitetaan Kuntarekry-palvelussa.

 

 Viran kelpoisuusvaatimuksena on soveltuva korkeakoulututkinto ja riittävä perehtyneisyys/kokemus viran tehtäväalueelta eli kunnallisen organisaatin talouspalveluista. Tehtävän tarkoituksena on toteuttaa ja vastata kaupungin talouden ja rahoituksen prosesseista ja vakuutuksista sekä tuottaa ja vastata osaltaan tukipalveluista toimialojen talouden suunnittelua ja seurantaa varten.

 

 Virkaan valittavalta talousalan osaajalta odotetaan kokemusta talouden järjestelmien kehittämisestä, digitalisaation ja tiedolla johtamisen edistämisestä, hyviä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja, palveluasennetta sekä paineensietokykyä ja kokonaisvaltaista näkemysta talouden johtamisesta ja sen hallinnasta. Lisäksi etuna pidetään johtamis- ja esihenkilökokemusta, monipuolista kokemusta talouden kehittämisen projekteista sekä kokemusta erilaisissa verkostoissa työskentelystä.

 

Tiedoksianto sähköposti   HR-palvelut, kirjaamo