Dynasty tietopalvelu Haku RSS Heinolan kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://kokoukset.heinola.fi:443/dynasty10/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://kokoukset.heinola.fi:443/dynasty10/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

kaupunginhallitus
Pöytäkirja 22.04.2024/Pykälä 106


Liite, Organisaatio 1.1.2025

 

 

Muutosohjelman johtamisjärjestelmä ja henkilöstön sijoittumiset

khall 22.04.2024 § 106  

428/01.00.02/2024  

 

 

 

 

Päätös Ehdotukset hyväksyttiin.

 

Esittelijä kaupunginjohtaja Parkkonen, Jari

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus päättää johtamisjärjestelmämuutoksista siten, että 1.1.2025 alkaen

1. Heinolan kaupungin toimialojen nimi muutetaan palvelualueeksi ja tulevat palvelualueet ovat yhteiset palvelut, hyvinvointipalvelut ja kaupunkiympäristö.
2. Yhteiset palvelut -palvelualueen johtajaksi nimetään hallinto- ja kehitysjohtaja Hanna Hurmola-Remmi. Hyvinvointipalvelut palvelualueen johtajaksi nimetään hyvinvointijohtaja Pirjo Hepo-oja. Kaupunkiympäristö -palvelualueen kaupunkiympäristöjohtajaksi nimetään teknisen toimen johtaja Keijo Houhala.
3. Elinvoimajohtaja Liisa Koski-Lukkari siirretään määräaikaiseen kehitysjohtajan virkaan Hyvinvointipalvelut palvelualueelle 1.1.2025-31.8.2025, jonka jälkeen hänet nimetään 1.9.2025 alkaen Hyvinvointipalvelut palvelualueelle hyvinvointijohtajaksi.
4. Heinolan kaupungin nykyiset palvelualueet muutetaan vastuualueiksi ja tulevat vastuualueet hyväksytään liitteenä olevan organisaatiokaavion mukaisesti.
5. Palvelualueiden vastuualueiden johtajat nimetään seuraavasti:

Yhteiset palvelut palvelualueen vastuualuejohtajiksi nimetään:
Talouspalvelut vastuualueen vastuualuejohtajaksi nimetään talouspalvelupäällikkö.
Henkilöstöpalvelut vastuualueen vastuualuejohtajaksi nimetään henkilöstöpäällikkö Annika Blom.
Hallintopalvelut vastuualueen vastuualuejohtajaksi nimetään kaupunginlakimies Teppo Joentausta.
Digi- ja tietohallintopalvelut vastuualueen vastuualuejohtajaksi nimetään digi- ja tietohallintopäällikkö Jari Kinnunen.

Hyvinvointipalvelut palvelualueen vastuualuejohtajiksi nimetään:
Varhaiskasvatuksen vastuualueen vastuualuejohtajaksi nimetään varhaiskasvatusjohtaja Päivi Salminen.
Opetuksen ja koulutuksen vastuualueen vastuualuejohtajaksi nimetään koulutusjohtaja Pia Helander.
Virikkeellisen elämän vastuualueen vastuualuejohtajaksi nimetään palvelualuejohtaja Anne Andersson.
Hyvinvoinnin ja työllisyyden edistämisen vastuualueen vastuualuejohtajaksi nimetään hyvinvointipäällikkö Kirsi Mäkilä.

Kaupunkiympäristö palvelualueen vastuualuejohtajiksi nimetään:
Kuntatekniikka vastuualueen vastuualuejohtajaksi nimetään rakennuspäällikkö Ari Matteinen.
Ruoka ja siivous vastuualueen vastuualuejohtajaksi nimetään palvelupäällikkö Elsi Lääveri.
Lupa ja valvonta vastuualueen vastuualuejohtajaksi nimetään johtava rakennustarkastaja Juha Mara.

 

Toimivalta Heinolan kaupungin hallintosääntö § 13 ja § 33 

 

Valmistelija henkilöstöpäällikkö Annika Blom
puh. 044 769 3032, etunimi.sukunimi@heinola.fi

 

Valmistelu Valtuusto on päättänyt kokouksessaan 18.3.2024 muutosohjelman toimeenpanoon liittyen määräaikaisista muutoksista hallintosääntöön. Muutoksia tehtiin pykälien 13 ja 33 osalta siten, että toimivaltaa siirrettiin valtuuston päätöksellä väliaikaisesti palvelualuejohtajien ja niihin vastaavien tehtävien nimeämisen osalta lautakunnilta kaupunginhallitukselle ja toimialajohtajien nimeämisten osalta väliaikaisesti valtuustolta kaupunginhallitukselle. Määräaikaisella muutoksella varmistetaan muutosohjelman toimeenpanon ketterä toteutus, kun nimeämiset tehdään kerrralla yhdessä toimielimessä eli kaupunginhallituksessa.

 

  Valtuuston hyväksymässä muutosohjelmassa linjattiin, että kaupungin toimialarakenne muuttuu viiden toimialan mallista kolmeen. Lakkaavia toimialoja ovat lupa- ja valvonta sekä elinvoima. Muutos edellyttää johtamis- ja tehtävärakenteen tarkastelua ja osittain henkilöstön toimialasiirtoja. Tehtäväkokonaisuuksia saatetaan osin pilkkoa eri toimialojen tehtäviksi nykyiseen verrattuna. Muutoksessa myös muutamien henkilöiden esihenkilö tulee vaihtumaan.

 

Vuoden 2025 alusta organisaation nimikkeitä muutetaan siten, että toimialoista tulee palvelualueita ja palvelualueista vastuualueita. Tehtävänimikkeitä tarkistetaan muutamien henkilöiden osalta, jotta ne vastaavat uutta organisaatiorakennetta. Nimikemuutokset tehdään toimialajohtajien päätöksellä.

 

Käytännössä toimiala- ja palvelualuejohtajien osalta muuttuu 1.1.2025 alkaen seuraavat asiat:

 

Nykyisistä palvelualuejohtajista elinkeinopäällikkö siirtyy yhteisiin palveluihin palvelualuejohtajan vastuualueelle. Kaupunginarkkitehti siirtyy kaupunkiympäristön palvelualueelle palvelualuejohtajan vastuualueelle. Maankäyttöinsinööri siirtyy kaupunkiympäristön palvelualueelle palvelualuejohtajan vastuualueelle. Kulttuurisihteeri siirtyy yhteisiin palveluihin palvelualuejohtajan vastuualueelle.

Lupa- ja valvonta vastuualue siirtyy kaupunkiympäristön palvelualueelle ja johtava rakennustarkastaja siirtyy sen vastuualuejohtajaksi. Vastaava ympäristönsuojelutarkastaja siirtyy ympäristönsuojelun tulosyksikön päälliköksi. Työllisyyskoordinaattorin osalta tehtäväkokonaisuuden tarkempi kuuleminen käydään myöhemmin.

 

Elinvoimajohtaja siirretään määräaikaiseen kehitysjohtajan virkaan Hyvinvointipalvelut palvelualueelle 1.1.-31.8.2025, jonka jälkeen hänet nimetään 1.9.2025 alkaen Hyvinvointipalvelut palvelualueen johtajaksi. Hän on toiminut Haminan kaupungissa vastaavassa virassa.

 

Kaikki toimialajohtajat ja palvelualuejohtajat on kuultu yhteistoimintalain mukaisesti tulevan johtamis- ja palvelurakenteen osalta ja kaikki ovat antaneet suostumuksen edellä esitettyihin muutoksiin, joten toimiala- ja palvelualuejohtajia koskevat muutokset voidaan vahvistaa kaupunginhallituksessa. Kaupunginhallituksella on määräaikainen toimivalta nimetä toimiala- ja palvelualuejohtajat muutosohjelman mukaiseen palvelurakenteeseen.

Esityslistan liitteenä palvelualueiden organisaatiokaaviot.

 

Tiedoksianto sähköposti nimetyt, kirjaamo@heinola.fi, hr-tuki@heinola.fi