Dynasty tietopalvelu Haku RSS Heinolan kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://kokoukset.heinola.fi:443/dynasty10/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://kokoukset.heinola.fi:443/dynasty10/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

kaupunginhallitus
Pöytäkirja 22.04.2024/Pykälä 105


 

 

Rantarakennuspaikan lisämaan hinnoittelu, Vasikkasaari ja Korpinmaa (yleiskaava-alue 111-Yk 8)

khall 22.04.2024 § 105  

427/10.00.02/2024  

 

 

 

 

Päätös Ehdotus hyväksyttiin.

 

Esittelijä kaupunginjohtaja Parkkonen, Jari

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus päättää hinnoitella Vasikkasaaren ja Korpinmaan rantarakennuspaikkoja ympäröivän maan siten, että  rantarakennuspaikan omistajalla on halutessaan mahdollisuus ostaa lisämaata kaupungin omistamasta tilasta 111-406-3-545 tai 111-406-3-556 hintaan 26 €/m2 olemassa olevaan rantarakennuspaikkaan välittömästi liittyvän kaavoittajan puoltaman lisäalueen puitteissa.

 

Toimivalta  Heinolan kaupungin hallintosääntö 56 § ja Kaupunginhallituksen toimintaohje 5.5.            

 

 Valmistelija  maankäyttöinsinööri Mirja Ruutu

 puh. 044 769 4374, etunimi.sukunimi@heinola.fi 

 

Valmistelu Alueella on voimassa 21.2.2011 vahvistettu ja 10.3.2014 voimaan tullut yleiskaava (nro 111-yk 8; kaavan arkistotunnus MMLm/21329/432/2015).

 

 Lisämaan neliöhinta 26 €/m2 on määritelty soveltaen äskettäin osoitteessa Vasikkasaarentie 203 tehtyä arviota ja kaupunginhallituksen 25.3.2024 § 77 tekemää lisämaan hinnoittelupäätöstä. Vasikkasaarentie 203:a voidaan pitää keskimääräisenä rakennuspaikkana alueella.

 

 Lisämaana myydään vain pieniä alueita liittyen välittömästi saman omistajan olemassa olevaan rakennuspaikkaan. Kaavoittaja antaa lausunnon myytävistä alueista, jotta varmistetaan pysyminen yleiskaavaa soveltavalla tasolla ja ettei tulevaa kaavoitusta vaaranneta.

 

Tiedoksianto sähköposti  kiinteistösihteeri

  maankäyttöinsinööri

  talouspalvelupäällikkö