Dynasty tietopalvelu Haku RSS Heinolan kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://kokoukset.heinola.fi:443/dynasty10/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://kokoukset.heinola.fi:443/dynasty10/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

kaupunginhallitus
Pöytäkirja 22.04.2024/Pykälä 103 

 

Vesihuollon operointipalveluiden hankinta

khall 22.04.2024 § 103  

67/02.08.01/2024  

 

 

 

 

Päätös Ehdotukset hyväksyttiin.

Asiantuntijana tämän asian käsittelyn ajan toimi teknisen toimen johtaja Keijo Houhala klo 15.05-16.05.

Asian käsittelyn aikana pidettiin tauko klo 16.05-16.17.

 

Esittelijä kaupunginjohtaja Parkkonen, Jari

 

Päätösehdotus Kauppunginhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että se

1. hyväksyy Lahti Aqua Oy:n tarjouksen sekä

2. ehdottaa operoinnin käynnistämistä 1.1.2025 lukien.

 

Toimivalta Heinolan kaupungin hallintosääntö 5 luku 22 § 

 

Valmistelija rakennuspäällikkö Ari Matteinen, puh. 050 049 7251,

 kaupunginlakimies Teppo Joentausta, puh. 044 469 436, talouspalvelupäällikkö Piia Paasiranta, puh. 044 797 5743, etunimi.sukunimi@heinola.fi

 

Valmistelu  Esityslistan liitteenä osallistumispyyntö 16.2.2024, osallistumishakemusten avauspöytäkirja 19.2.2024 ja tarjousten vertailutaulukko.

 

Jatkokäsittely valtuusto

 

 

 

tekltk 27.03.2024 § 27 

 

 

 

 

 

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kaupunginhallituksen edustaja Huvinen saapui tämän asian käsittelyn aikana.

 

Esittelijä teknisen toimen johtaja Houhala, Keijo

 

Päätösehdotus Tekninen lautakunta päättää

1. hyväksyä Lahti Aqua Oy:n tarjouksen ja ehdottaa edelleen kaupunginhallitukselle ja valtuustolle Lahti Aqua Oy:n tarjouksen hyväksymistä sekä

2. ehdottaa operoinnin käynnistämistä 1.1.2025 lukien.

 

Toimivalta hallintosääntö § 23.4 ja § 56 

 

Valmistelija rakennuspäällikkö Ari Matteinen, p. 050 049 7251,

 kaupunginlakimies Teppo Joentausta, p. 044 469 436, talouspalvelupäällikkö Piia Paasiranta, p. 044 797 5743, etunimi.sukunimi@heinola.fi

 

Valmistelu Heinolan kaupungin kuntatekniikka on pyytänyt osallistumishakemuksia Vesihuollon operointipalveluiden hankinnasta ajalle 1.1.2025 - 31.12.2039 18.1.2024 julkaistulla osallistumispyynnöllä Tarjouspalvelu.fi -portaalissa.

 

 Hankintamenettelyn kohteena on Heinolan kaupungin vesilaitoksen toiminnan, asiakaspalvelun, laskutuksen ja kehittämisen

 operointi kokonaispalveluna.

 

-          Operointi sisältää talousveden oton, prosessoinnin ja jakelun asiakkaille sekä jäteveden puhdistamisen lainsäädännön vaatimusten mukaisesti sekä molempien verkostojen toimivuuden varmistamisen (saneerausten suunnittelun, urakoiden kilpailutukset ja verkoston kunnon tilannekuvan koostamisen ja kaupungin katuyksiön konsultoimisen synergian saavuttamiseksi) operointisopimusmallilla, kuten hankintailmoituksessa kohdetta on kuvattu.

 

 Hankintamenettely on rajoitettu neuvottelumenettely ja hankinta on kaksivaiheinen.

 

 Hankintamenttely: vaiheistus ja aikataulu

 

 Vaihe 1, osallistumisoikeuden määrittely: tarjoajat valitaan täyttyvien vähimmäiskriteereiden perusteella.

 

 Osallistumishakemuksen jättivät 19.2.2024 klo 15.00 mennessä:

 Lahti Aqua Oy, Lahti, Alva-Yhtiöt Oy, Jyväskylä ja Operon Finland Oy, Espoo.

 

 Vaihe 2, varsinaiseen tarjouskilpailuun valittiin kaikki kolme osallistumishakemuksen jättänyttä yritystä.

 

-          Tarjouspyyntö julkaistiin 7.3.2024 Tarjouspalvelut.fi -portaalissa.

-          Tarjoajille varattiin mahdollisuus esittää lisäkysymyksiä hankinnasta 12.3.2024 klo 15 mennessä ja kysymyksiin annettin vastaukset 15.3.2024.

-          Tarjousten määräaika oli 21.3.2024 klo 12.00.

 

 Määräaikaan mennessä tarjouksensa jättivät Lahti Aqua Oy ja Operon Finland Oy.

 

 Valintaperusteena on kokonaistaloudellisesti edullisin tarjous (hinta 50 % ja laatu 50 %).

 

-          Lahti Aqua Oy:n tarjous 2 363 290€ (35 859 192€/15 vuotta)

-          Operon Finland Oy tarjous 3 053 568€ (56 100 000€/15 vuotta)

 

 Kokonaistaloudellisesti edullisin tarjous vertailussa on Lahti Aqua Oy:n tarjous (ks. vertailutaulukko).

 

 Operointimalliin siirtyminen sisältää henkilöstön liikkeenluovutuksen.

 

 Tarjouspynnön mukaisesti, kaupunki pidättää itsellään oikeuden hylätä kaikki tarjoukset ja peruuttaa tarjouspyyntö ilman erillistä ilmoitusta. Operointimalliin siirtymisestä päättää kaupunginvaltuusto.

 

Jatkokäsittely Kaupunginhallitus

 

Tiedoksianto sähköposti    Tarjoajat