Dynasty tietopalvelu Haku RSS Heinolan kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://kokoukset.heinola.fi:443/dynasty10/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://kokoukset.heinola.fi:443/dynasty10/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

kaupunginhallitus
Pöytäkirja 29.01.2024/Pykälä 19 

 

Talousarviolainan ottaminen

khall 29.01.2024 § 19  

1313/02.05.04/2023  

 

 

 

 

Päätös Ehdotus hyväksyttiin.

 

Esittelijä kaupunginjohtaja Parkkonen, Jari

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus päättää, että 17 000 000 euron laina otetaan Kuntarahoitukselta siten, että laina-aika on 10 vuotta ja korko sidotaan koronvaihtosopimuksella 5 vuoden koronvaihtosopimuskorkoon, marginaalin ollessa 0,300 % p.a.
Lyhennykset toteutetaan 6 kk:n välein tasalyhenteisenä.

Muut ehdot tarjouspyynnön ja tarjouksen mukaisesti.

 

Toimivalta Heinolan kaupungin hallintosääntö 6 luku 58 § 

 

Valmistelija hallinto- ja kehitysjohtaja Hanna Hurmola-Remmi
puh. 044 780 1420, etunimi.sukunimi@heinola.fi

 

Valmistelu Vuoden 2024 talousarviossa on varauduttu 17 milj. euron pit­­ai­kai­sen lainan ottoon. Vanhoja lainoja on varauduttu maksamaan ta­kai­sin 13,4 milj. eurolla. Kaupungin hallintosäännön 58 §:n mukaan lai­no­jen ottamisesta päättää kaupunginhallitus. Laina kohdennetaan vesilaitokselle.

 

 Kaupungin lainakanta tilanteessa 25.1.2023 on yhteensä 113 milj. eu­roa. Tästä pitkäaikaisen lainan osuus on 94 milj. euroa ja ly­hyt­ai­kai­sen 19 milj. euroa. Lyhytaikainen laina koostuu kun­ta­to­dis­tuk­sis­ta, joiden korot ovat yli 4 % tasolla.

 

 Lainatarjoukset pyydettiin viideltä rahoituslaitokselta, joista kaksi on jättänyt tarjouksen. Tarjoukset pyydettiin 10 tai 15 vuodelle. Korkoindikaatio on pyydetty ti­lan­tees­ta 19.1.2024 klo 12. Lopullinen korkoindikaatio määräytyy luo­ton noston yhteydessä. Tarjouspyyntö esityslistan liitteenä.

 

 Tarjoukset tuli jättää 22.1.2024 klo 15 mennessä. Tarjouksen jät­ti­vät Kuntarahoitus Oyj ja Danske Bank Oy. Avauspöytäkirja esityslistan liitteenä.

 

 Tarkoituksenmukaisimmaksi tarjoukseksi katsotaan Kuntarahoitus Oyj:n tarjous 5 vuoden koronvaihtosopimuksella sekä 0,300 %:n marginaalilla ja 10 vuoden laina-ajalla. Korko tarkentuu lainan noston yhteydessä. Hinnoittelukatko tässä vaihtoehdossa on 5 vuoden välein ja kokonaiskorko 19.1. indikaation mukaan 3,040 % p.a. Lyhennykset toteutetaan puolen vuoden välein tasalyhenteisenä.

 

 

 Tar­jous­ver­tai­lu ja tarjoukset luettavissa Cloudmeeting -tiedostoissa.

 

 Rahoituksen kilpailuttamiseen ei julkisista hankinnoista annetun lain (1397/2016) 9 §:n 1 mom. 9 kohdan mukaisesti sovelleta han­kin­ta­la­kia. Hankintalain soveltamisalaan eivät kuulu keskuspankkipalvelut taik­ka arvopaperien tai muiden rahoitusvälineiden liikkeeseen las­ke­mi­seen, ostoon, myyntiin tai siirtoon liittyvät rahoituspalvelut. Lain ul­ko­puo­lel­la on myös rahan tai pääoman hankinta.

 

Tiedoksianto virallinen ote Danske Bank

   Kuntarahoitus Oyj  

 sähköposti  controller

   talouden projekti- ja kehityspäällikkö

   taloustuki@heinola.fi