Dynasty tietopalvelu Haku RSS Heinolan kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://kokoukset.heinola.fi:443/dynasty10/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://kokoukset.heinola.fi:443/dynasty10/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

kaupunginhallitus
Pöytäkirja 29.01.2024/Pykälä 18


 

 

Yhteiset palvelut -toimialan tehtäväjärjestelyt

khall 29.01.2024 § 18  

20/01.01.00.01/2024  

 

 

 

 

Päätös Ehdotukset hyväksyttiin.

 

Esittelijä kaupunginjohtaja Parkkonen, Jari

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus päättää

1. hyväksyä Yhteiset palvelut -toimialan tehtäväjärjestelymuutokset siten, että talous- ja kehittämispalveluiden palvelualue muutetaan  talouspalveluiden palvelualueeksi,

2. että Yhteiset palvelut -toimialalle perustetaan uusi kehittämispalvelut-palvelualue (sis. viestintä- ja valmiusasiat), jonka palvelualuejohtajana toimii hallinto- ja kehitysjohtaja,

3. että talouspalveluiden palvelualueen esihenkilöksi ja palvelualuejohtajaksi talouspalvelupäällikön virkaan viransijaiseksi nimetään talouden projekti- ja kehityspäällikkö 31.12.2024 asti,

4. että viran lopullinen täyttö toteutetaan osana muutosohjelmaprosessia yhtenevästi osana muiden muutosohjelmaprosessiin liittyvien nimeämisten kanssa ja

5. että muutokseen nyt liittyvät tehtäväsiirrot ja palvelualuejärjestelyt ja nimikemuutokset toteutetaan 1.3.2024 alkaen.

 

Toimivalta Heinolan kaupungin hallintosääntö 13 § ja 33 § 

 

Valmistelija hallinto- ja kehitysjohtaja Hanna Hurmola-Remmi

 puh. 044 780 1420, etunimi.sukunimi@heinola.fi

 

Valmistelu Kaupungin henkilöstöorganisaatio muodostuu lautakuntien ja kaupunginhallituksen tehtävien mukaan toimialoista, jotka edelleen jäsentyvät palvelualueiksi ja ne taas tarvittaessa toimintayksiköiksi.

 

 Kaupunginhallitus on 30.1.2023 kokouksessaan päättänyt Yhteiset palvelut -toimialaan ja erityisesti talouspalveluihin liittyvistä tehtäväjärjestelyistä sekä palvelualuerakennemuutoksista tilanteessa, jossa oli tehtävä ratkaisuja resurssoinnin suhteen  lisääntyneisiin velvoitteisiin ja kehittämisvaateisiin perustuen.

 

 Kaupunginhallitus on tuolloin päättänyt mm. yhdistää viestintään ja talouteen liittyvät palvelut ja nimetä palvelualueen talous- ja kehittämispalveluiksi, jonka palvelualuejohtajaksi on nimetty hallinto- ja kehitysjohtaja. Talouden resurssointia on tuolloin parannettu mm. projektipäällikön palkkaamisella, jotta on kyetty toteuttamaan varsin mittava järjestelmä- ja palvelutuottajamuutos 1.1.2024 alusta.

 

 Järjestelmäuudistus-projekti on loppusuoralla ja talouspalveluiden resurssointia on tarkoituksenmukaista tarkastella uudestaan. Hallinto- ja kehitysjohtaja on hoitanut talous- ja kehittämispalveluiden palvelualuejohtajan tehtävää oman toimensa ohella 1.3.2023 alkaen, mutta resurssien käytön näkökulmasta ratkaisua ei tarkoitettu pysyväksi. Järjestelmäuudistuksen ollessa loppusuoralla vapautuu talouden projekti- ja kehityspäälliköltä resurssia myös päivittäisten talouspalveluiden tehtäviin, suunnitteluun, seurantaan ja raportoinnin ja talouspalveluiden prosessien kehittämiseen. Näin ollen on tarkoituksenmukaista jakaa talouspalveluihin liittyviä tehtäviä hallinto- ja kehitysjohtajan sekä talouden kehitys- ja projektipäällikön kesken.

 

 Kaupungissa valmistellaan parhaillaan myös muutosohjelman toimeenpanoa ja tähän liittyen on valmisteltu Yhteiset palvelut -toimialalle palvelualuerakennetta, jossa talouspalvelut on irroitettu kehittämispalveluista ja toimialalle ehdotetaan perustettavaksi uusi palvelualue, jonne keskistettäisiin koko kaupungin kehittämispalveluiden lisäksi myös valmius- ja varautumisasiat, viestintä ja markkinointi sekä elinkeino- ja asiakaspalvelut vuoden 2025 alusta.

 

 Talouspalveluiden vastuutehtävämuutokset on tarkoituksenmukaista toteuttaa jo 1.3.2024 alkaen eli siirtää mm. talouspalveluiden esihenkilötehtävät talouden projekti- ja kehityspäällikölle ja irrottaa talous- ja kehittämispalveluista erilleen valmiuteen sekä viestintään liittyvät palvelut. Näin talouspalveluihin liittyviin vastuutehtäviin saadaan kohdennettua paremmin resursseja.

 

 Talouspalveluiden järjestelyiden yhteydessä on tarkoituksenmukaista perustaa Yhteiset palvelut -toimialalle jo 2024 uusi palvelualue, jonne edelleen hallinto- ja kehitysjohtajan vastuulla olevat tehtäväkokonaisuudet ja resurssit voidaan siirtää. Muutos paitsi tukisi talouspalveluiden tehtäväjärjestelyjä, olisi se jo valmistautumista 1.1.2025 toteutettavaan johtamisjärjestelmämuutokseen.

 

 Mahdollisia nimikemuutoksia toteutetaan myöhemmin osana muutosohjelman toimeenpanoa. Toimialajohtaja vastaa hallintosäännön 29 §:n mukaan nimikemuutoksia koskevista päätöksistä.

 

Tiedoksianto virallinen ote talouden projekti- ja kehityspäällikkö
   viestintäasiantuntija
   kehittämis- ja valmiusasiantuntija

 sähköposti   taloustuki@heinola.fi
kirjaamo@heinola.fi
hr-tuki@heinola.fi
viestinta@heinola.fi