Dynasty tietopalvelu Haku RSS Heinolan kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://kokoukset.heinola.fi:443/dynasty10/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://kokoukset.heinola.fi:443/dynasty10/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

kaupunginhallitus
Pöytäkirja 29.01.2024/Pykälä 20


Avaava tase

 

 

Avaavan taseen vahvistaminen

khall 29.01.2024 § 20  

72/02.06.01.03/2024  

 

 

 

 

Päätös Ehdotus hyväksyttiin.

 

Esittelijä kaupunginjohtaja Parkkonen, Jari

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus ehdottaa valtuustolle, että se vahvistaa 1.1.2023 avaavan taseen liitteen mukaisesti.

 

Toimivalta Kuntalaki 14 § 

 

Valmistelija talouden projekti- ja kehityspäällikkö Piia Paasiranta
puh. 044 797 5743, etunimi.sukunimi@heinola.fi

 

Valmistelu Kirjanpitolautakunnan hyvinvointialue- ja kuntajaosto on antanut lausunnon 128/2022 hyvinvointialueelle siirtyvien omaisuus- ja pääomaerien käsittelystä kunnan ja kuntayhtymän kirjanpidossa. Sen mukaan hyvinvointialueelle siirtyvät omaisuus- ja pääomaerät kirjataan alkusaldojen muutoksina tilinavaukseen päiväykselle 1.1.2023. Tilinavaukseen kirjaamisen tarkoituksena on, että omaisuus- ja pääomaerien siirtoja ei esitetä vuoden 2023 liiketapahtumina talousarvion toteutumisvertailussa eikä rahoituslaskelmassa.  

 

 Hyvinvointialueuudistuksessa Heinolan kaupungilta siirtyi henkilöstöä ja omaisuutta Päijät-Hämeen hyvintointialuelle.
Irtainta omaisuutta siirtyi 262 401,07 euron tasearvosta. Siirtyneen henkilöstön lomapalkkavelka tilikauden 2022 päättyessä oli 3 502 104,18 euroa ja lakkaavien kuntayhtymäosakkeiden arvo oli 6 084 182,14 euroa. Siirtynyt omaisuus, velka ja osakkeiden arvo kirjataan taseessa peruspääomaa vastaan. Muutokset vähentävät kaupungin peruspääomaa yhteensä 2 844 479,03 euroa.

 

 Liitteenä vuoden 2022 päättävä tase, hyvinvointialueesta aiheutuvat muutokset vuoden 2023 avaavaan taseeseen ja vuoden 2023 vahvistettava avaava tase.

 

Tiedoksianto sähköposti Sarastia kirjanpito

  tilintarkastaja

  talouden projekti- ja kehityspäällikkö