Dynasty tietopalvelu Haku RSS Heinolan kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://kokoukset.heinola.fi:443/dynasty10/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://kokoukset.heinola.fi:443/dynasty10/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

kaupunginhallitus
Pöytäkirja 18.12.2023/Pykälä 269


 

 

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen vuosineuvottelujen 2023 toteutuminen ja tulos

khall 18.12.2023 § 269  

539/00.04.01/2023  

 

 

 

 

Päätös Ehdotus hyväksyttiin.

 

Esittelijä vs. kaupunginjohtaja Hurmola-Remmi Hanna

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus päättää merkitä Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen vuosineuvottelujen 2023 toteutumisen ja tuloksen tiedoksi sekä lähettää asian edelleen tiedoksi valtuustolle.

 

Toimivalta Heinolan kaupungin hallintosääntö 5 luku 22 § 

 

Valmistelija hyvinvointipäällikkö Kirsi Mäkilä
puh. 044 797 8577, etunimi.sukunimi@heinola.fi

 

Jatkokäsittely valtuusto

 

 

 

hyvoltk 21.11.2023 § 91 

 

 

 

 

 

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.

Hyvinvointipäällikkö Mäkilä poistui tämän asian käsittelyn jälkeen.

 

Esittelijä hyvinvointijohtaja Hepo-oja, Pirjo

 

Päätösehdotus Hyvinvointilautakunta päättää merkitä asian tiedoksi ja lähettää asian edelleen kaupunginhallitukselle ja valtuustolle tiedoksi.

 

Toimivalta Hallintosääntö 23 § 

 

Valmistelija Hyvinvointipäällikkö Kirsi Mäkilä, puh, 044 797 8577, etunimi.sukunimi@heinola.fi,.

 

Valmistelu Lain sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä 7 § 4 mom. mukaan hyvinvointialueen on neuvoteltava vähintään kerran vuodessa yhdessä alueensa kuntien sekä muiden hyvinvointialueen alueella hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyötä tekevien toimijoiden kanssa hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä koskevista tavoitteista, toimenpiteistä, yhteistyöstä ja seurannasta.

 

Päijät-Hämeen ensimmäinen lakisääteinen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen vuosineuvottelu järjestettiin 17.8.2023. Neuvottelua edelsi ennakkotehtävä kunnille ja muille toimijoille. Heinolan osalta tehtävään vastasi hyvinvointilautakunta 7.8.2023. Neuvotteluun osallistui 49 alueen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen toimijaa.

 

Tulokset

Tulokset nostavat onnistuneen hyte-työn mittareiksi vuoden 2025 arviointeihin mm. lasten ja nuorten hyvinvoinnin, liikkumisen sekä yleisen hyte-rakenteiden tilan. Hyte-kärkien sisältä nousivat esim. työllisyydenhoitoon, lapsiperheiden varhaiseen tukeen ja fyysisen toimintakyvyn edistämiseen liittyviä teemoja. Toiminnassa sitoudutaan, asetetaan tavoitteita, seurataan niiden toteutumista ja vaikuttavuutta yhdessä.

Kuntajohtajat painottavat, että lasten ja nuorten pahoinvointiin puututaan. Se edellyttää toimenpiteitä, joilla tuetaan ja lisätään

1) lasten ja nuorten perheiden jaksamista:

? HVA:n tarjoaman perhetyön resursointi, kolmannen sektorin tarjoaman vertaistuen ja palveluiden sekä seurakuntien hyödyntäminen perheiden tukemisessa, "supernännyjä" kuntiin auttamaan perheitä arjen taitojen tukemisessa jne.

2) lasten ja nuorten osallisuutta:

? yksinäisyyden vähentämiseen tähtäävät toimet koulussa, nuorisotoimessa, monipuolisesti tarjolla matalan kynnyksen harrastusmahdollisuuksia

3) varhaiskasvatus- ja kouluarjen työrauhaa:

? ammattilaisten kouluttaminen, varhaisen tuen riittävyyden varmistaminen varhaiskasvatuksessa, koulujen oppilashuollon riittävä resursointi, liikkumiskoutsien /nuorisotyön jne. ammattilaisten hyödyntäminen kouluarjessa.

Hyvinvointialueen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta on käsitellyt neuvottelun tuloksen kokouksessaan 12.10.2023 § 36 ja päätöksessään pyytänyt alueen toimijoita, Päijät-Hämeen hyvinvointialueen aluehallitusta, Päijät-Hämeen kuntia, maakuntaliittoa ja alueella toimivia järjestöjä sekä muita yhteistyötahoja huomioimaan neuvottelujen tuloksen vuoden 2024 toiminnan ja talouden suunnittelussa.

 

Tiedoksianto sähköposti  Kaupunginhallitus

   Valtuusto