Dynasty tietopalvelu Haku RSS Heinolan kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://kokoukset.heinola.fi:443/dynasty10/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://kokoukset.heinola.fi:443/dynasty10/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

kaupunginhallitus
Pöytäkirja 18.12.2023/Pykälä 270 

 

Liikkuva Päijät-Häme 2030, Päijät-Hämeen liikkumisohjelma

khall 18.12.2023 § 270  

538/00.04.01/2023  

 

 

 

 

Päätös Ehdotus hyväksyttiin.

 

Esittelijä vs. kaupunginjohtaja Hurmola-Remmi Hanna

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus päättää merkitä Liikkuva Päijät-Häme 2030 tiedoksi ja lähettää sen edelleen tiedoksi valtuustolle.

 

Toimivalta Heinolan kaupungin hallintosääntö 5 luku 22 § 

 

Valmistelija liikuntapalvelujohtaja Maria Kaikkonen
puh. 044 797 8570, etunimi.sukunimi@heinola.fi

 

Valmistelu Esityslistan liitteenä Liikkuva Päijät-Häme 2030.

 

Jatkokäsittely valtuusto

 

 

 

hyvoltk 21.11.2023 § 94 

 

 

 

 

 

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.

 

Esittelijä hyvinvointijohtaja Hepo-oja, Pirjo

 

Päätösehdotus Hyvinvointilautakunta päättää merkitä asian tiedoksi ja lähettää sen kaupunginhallituksen kautta valtuustolle tiedoksi.

 

Toimivalta Hallintosääntö 23.1.§ 

 

Valmistelija liikuntapalvelujohtaja Kaikkonen, Maria

 

Valmistelu Päijät-Hämeen liikkumisohjelma tavoitteena on edistää alueen asukkaiden fyysistä aktiivisuutta ja terveellisiä elämäntapoja. Ohjelma on tiivistetty neljään kokonaisuuteen, joiden avulla pyritään saavuttamaan terveyttä edistäviä tavoitteita ja lisäämään alueen asukkaiden hyvinvointia.

 

Esityslistan liitteenä on Päijät-Hämeen liikkumisohjelma 2030.

 

Jatkokäsittely kaupunginhallitus

 

 

 

liikjaos 08.11.2023 § 21

 

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.

 

Esittelijä palvelualuejohtaja / virikkeellinen elämä Andersson, Anne

 

Päätösehdotus Liikuntajaosto päättää merkitä asian tiedoksi.

 

Toimivalta Hallintosääntö 23.1 § 

 

Valmistelija liikuntapalvelujohtaja Kaikkonen, Maria

 

Valmistelu Päijät-Hämeen liikkumisohjelma tavoitteena on edistää alueen asukkaiden fyysistä aktiivisuutta ja terveellisiä elämäntapoja. Ohjelma on tiivistetty neljään kokonaisuuteen, joiden avulla pyritään saavuttamaan terveyttä edistäviä tavoitteita ja lisäämään alueen asukkaiden hyvinvointia.

 

Yksilö
Päijät-hämäläisten arki on fyysisesti aktiivista ja yhä useampi liikkuu liikkumissuositusten mukaisesti. Tavoitteena on kannustaa päijäthämäläisiä omatoimiseen liikkumiseen ja terveyttä edistäviin valintoihin. Toimenpiteisiin kuuluu mm. varhainen puuttuminen ja vähän liikkuvien aktivointi, monipuolisten liikuntapalveluiden ja -mahdollisuuksien tarjoaminen sekä liikunta- ja elintapaneuvonnan palveluketjun toimivuuden varmistaminen.

Yhteisöt
Jokaisella on mahdollisuusfyysistä aktiivisuutta tukevaan harrastukseen tai toimintaan. Toteutetaan ja kehitetään Liikkuvat -kokonaisuuksia valtakunnallisten ja alueellisten tavoitteiden mukaisesti. Toimenpiteisiin kuuluu mm. Harrastamisen Suomen malli ja Liikkuvat-kokonaisuudet.

Järjestelmä
Päijäthämäläisten fyysistä aktiivisuutta ja liikkumista edistävät toimet ovat osa hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä. Vaikuttavan työn perustana on laajan toimijakentän työ sekä yhteiset tavoitteet ja tahtotila. Liikkumisen edistäminen on koko maakunnan asia, jota edistetään rohkeasti ja innovatiivisesti.

 

Osuhteet ja ympäristö
Tavoitteena on tehdä arkiympäristöistä liikkumista tukevia, houkuttelevia ja turvallisia. Liikkumisolosuhteiden kunnossapito ja kehittäminen on suunnitelmallista ja ympäristökuormituksen huomioivaa. Arkiympäristöt kannustavat fyysiseen aktiivisuuteen ja antaa yhdenvertaisen mahdollisuuden liikkumiseen ja lähiluonnosta nauttimiseen.

Esityslistan liitteenä on Päijät-Hämeen liikkumisohjelma 2030.

 

Jatkokäsittely hyvinvointilautakunta