Dynasty tietopalvelu Haku RSS Heinolan kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://kokoukset.heinola.fi:443/dynasty10/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://kokoukset.heinola.fi:443/dynasty10/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

kaupunginhallitus
Pöytäkirja 18.12.2023/Pykälä 268 

 

Helena ja Minna Syrjälän lahjoitusrahaston sääntöjen päivittäminen 1.1.2024 lukien

khall 18.12.2023 § 268  

135/02.07.02/2023  

 

 

 

 

Päätös Ehdotus hyväksyttiin.

 

Esittelijä vs. kaupunginjohtaja Hurmola-Remmi Hanna

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että se hyväksyy liitteenä olevan Helena ja Minna Syrjälän lahjoitusrahaston päivitetyt säännöt.

 

Toimivalta Heinolan kaupungin hallintosääntö 5 luku 22 § 

 

Valmistelija kaupungin lakimies Teppo Joentausta, puh. 044 469 4361,

 hyvinvointijohtaja Pirjo Hepo-oja, puh. 0500 717 310,

 asiakirjahallinnon asiantuntija Annamari Sammalvehrä, puh. 044 797 7090, etunimi.sukunimi@heinola.fi

 

Valmistelu Esityslistan liitteenä Helena ja Minna Syrjälän lahjoitusrahaston

 säännöt, johon muutokset merkitty ja esitys lahjoitusrahaston

 säännöiksi.

 

Jatkokäsittely valtuusto

 

 

 

hyvoltk 21.11.2023 § 92 

 

 

 

 

 

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.

 

Esittelijä hyvinvointijohtaja Hepo-oja, Pirjo

 

Päätösehdotus Hyvinvointilautakunta päättää esittää kaupunginhallituksen kautta valtuustolle päätettäväksi, että Helena ja Minna Syrjälän lahjoitusrahaston sääntöjä muutetaan esityksen mukaisesti.

 

Toimivalta Hallintosääntö 23 § 

 

Valmistelija kaupungin lakimies Teppo Joentausta puh. 044 469 4361,

 hyvinvointijohtaja Hepo-oja, Pirjo puh. 050 0717310,

 asiakirjahallinnon asiantuntija Annamari Sammalvehrä

 puh. 044 797 7090, etunimi.sukunimi@heinola.fi

 

Valmistelu Helena ja Minna Syrjälän lahjoitusrahaston säännöt perustuvat lahjoittajien 13.1.1956 tekemään testamenttiin. Heinolan valtuusto muutti sääntöjä edellisen kerran 6.2.2023. Kyseessä oli ns. tekninen päivitys, jossa rahaston vastuulautakunnaksi nimettiin hyvinvointilautakunta, koska sosiaali- ja terveyslautakunnan toiminta loppui HVA-uudistuksen takia 31.12.2022.

 

 Sääntöjen (hyväksytty valtuustossa 6.2.2023, voimassa 1.3.2023 alkaen) kohdassa 2 § /Avustuksen saajat sekä kohteet, säädetään, että avustusta saavan opiskelijan tulee olla ensimmäisenä hakuvuonna heinolalainen.

 

 Lautakunnalle esitetään, että ko kohta muutetaan siten, että opiskelijan tulee olla heinolalainen. Esitystä perustellaan sillä, että nykyisin opintoja voi suorittaa monella eri tavalla, osa-aikaisesti, monimuotoisesti, etänä sekä aikuisopiskelijana. Lahjoitusrahaston varoja voitaisiin rohkeammin ohjata nykyisille heinolalaisille ja kannustaa mm. aikuisia jatkamaan tai aloittamaan lisäopinnot esim. oman työnsä ohessa. Muutoksen jälkeen lahjoitusrahaston varoja voidaan ohjata heinolalaisille sen sijaan, että ne jaetaan henkilöille, jotka eivät enää asu Heinolassa.

 

 Heinolan strategiassa kaupungin tavoitteena on asukasmäärän lisääminen, joten tältä osin sääntömuutos voisi olla myös strategisen tavoitteen mukainen muutos.

       

Sääntöjen (päivämäärä) kohdassa 2§ / Avustuksen saajat sekä kohteet, säädetään, että avustusta myönnetään heinolalaisten koululaitosten luonto- ja metsäopetukseen Heinolan kaupungin alueella.

 

Lautakunnalle esitetään, että rahaston varoja voidaan myöntää heinolalaisille oppilaitoksille sekä varhaiskasvatukselle muuallekin kuin vain Heinolan kaupungin alueelle kohdistuviin retkiin. Muutos perustellaan sillä, että myös 2. asteen oppilaitosten ja varhaiskasvatuksen toimintaa voidaan monipuolistaa lahjoitusrahaston avulla. Retkien ja matkojen tekemiseen voidaan kannustaa paremmin laajentamalla kohteiden sijaintia muuallekin kuin Heinolan kaupungin alueille.

 

Muut yleiset muutosesitykset perustuvat koulutusalojen ja eri ammattien muutoksiin ja lisääntymisiin kunnioittaen kuitenkin testamentin tekijöiden alkuperäistä tahtoa tukea maa- ja metsätaloutta.

 

Avustusten hakuilmoitusten teksti täytyy perustua sääntökirjauksiin. Siksi sääntöjen joitain kohtia on täsmennetty.

 

 Esityslista liitteenä on

-          lahjoitusrahaston säännöt, joissa merkitty muutokset

-          esitys lahjoitusrahaston säännöiksi

 

Jatkokäsittely kaupunginhallitus