Dynasty tietopalvelu Haku RSS Heinolan kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://kokoukset.heinola.fi:443/dynasty10/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://kokoukset.heinola.fi:443/dynasty10/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

kaupunginhallitus
Pöytäkirja 02.10.2023/Pykälä 199


 

 

Lähetekeskustelu MAL-sopimusluonnoksesta, kausi 2024-2027

khall 02.10.2023 § 199  

528/00.04.01/2023  

 

 

 

 

Päätös Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi lähetekeskustelun Lahden kaupunkiseudun MAL-sopimusluonnoksesta kaudelle 2024-2027. 

Kaupunginhallitus ei antanut valmisteluun erillisiä ohjeistuksia, mutta merkitsi, että on tärkeää olla aktiivisesti mukana valmisteluja koskevassa keskustelussa.

Asiantuntijoina kokouksessa toimivat hankejohtaja Heikki Mäkilä ja kaupunginarkkitehti Harri Kuivalainen klo 15.55.-16.34.

Asian käsittelyn jälkeen pidettiin tauko klo 16.35-16.46.

 

Esittelijä kaupunginjohtaja Parkkonen, Jari

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus päättää

1. käydä lähetekeskustelun Lahden kaupunkiseudun MAL-sopimusluonnoksesta kaudelle 2024-2027 ja

2. merkitä keskustelun tiedokseen sekä

3. ohjeistaa sopimusvalmisteluun osallistuvia kaupungin edustajia.

Toimivalta Heinolan kaupungin hallintosääntö 5 luku 22 § 

 

Valmistelija hankejohtaja Heikki Mäkilä
puh. 044 769 4141, etunimi.sukunimi@heinola.fi

 

Valmistelu  Tämän pykälän keskustelun aikana kuultavana hankejohtaja Heikki Mäkilä ja kaupunginarkkitehti Harri Kuivalainen.

 

Tiedoksianto virallinen ote Päijät-Hämeen liitto
   Päijät-Hämeen kunnat

 sähköposti  hankejohtaja

 

 

 

 

khall 11.09.2023 § 188 

 

 

 

 

 

Päätös Kaupunginhallitus päätti jättää tämän asian yksimielisesti pöydälle.

 

Esittelijä kaupunginjohtaja Parkkonen, Jari

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus päättää

1. käydä lähetekeskustelun Lahden kaupunkiseudun MAL-sopimusluonnoksesta kaudelle 2024-2027 ja
2. merkitä keskustelun tiedokseen sekä
3. ohjeistaa sopimusvalmisteluun osallistuvia kaupungin edustajia.

 

Toimivalta Heinolan kaupungin hallintosääntö 5 luku 22 § 

 

Valmistelija hankejohtaja Heikki Mäkilä
puh. 044 769 4141, etunimi.sukunimi@heinola.fi

 

Valmistelu Heinolan kaupunki on allekirjoittanut Lahden kaupunkiseudun kuntien, Päijät-Hämeen liiton ja valtion välisen maankäytön, asumisen ja liikenteen MAL-sopimuksen 2021-2031. Valtuuston 24.5.2021 § 22 hyväksymä  MAL-sopimus on luonut perustaa elinvoimaisuuden kasvulle ja vahvistanut Lahden seudun asemaa kehittyvänä kaupunkiseutuna.

Sopimuksessa on määritelty sopimuskumppanien yhteiset tavoitteet ja toimenpiteet kestävän yhdyskuntarakenteen ja liikennejärjestelmän kehittämiselle. Voimassa olevassa sopimuksessa mainitaan, että se päivitetään vuoden 2023 loppuun mennessä siten, että sopimuksen tavoitetila ja toimenpidepolku tarkistetaan ja täsmennetään suhteessa kansainvälisiin, kansallisiin ja seudullisiin tavoitteisiin. Samalla asetetaan seuraavan 4-vuotiskauden tavoitetila vuodelle 2035 ja sovitaan vuosille 2024-2027 ajoittuvista konkreettisista toimenpiteistä, joilla edistetään tavoitetilan 2035 toteutumista.

Lahden seudun MAL-sopimuksen ja kaupunkiseutusuunnitelman seurantaryhmä käsitteli MAL-sopimuksen päivittämistä kokouksessaan 14.6.2023. Kokouksessa sovittiin, että kukin kunta käy hallituksessaan lähetekeskustelun sopimusneuvotteluja varten. Pääministeri Petteri Orpon hallitusohjelmassa on linjattu, että MAL-sopimusmenettelyä jatketaan nykyisillä kaupunkiseuduilla. Lahden kaupunkiseudun ensimmäinen neuvottelu uudesta sopimuksesta käydään valtion kanssa 26.9.2023, johon mennessä seudun tavoitteet on määriteltävä.

 

 

 

Tiedoksianto virallinen ote Päijät-Hämeen liitto
   Päijät-Hämeen kunnat

 sähköposti  hankejohtaja