Dynasty tietopalvelu Haku RSS Heinolan kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://kokoukset.heinola.fi:443/dynasty10/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://kokoukset.heinola.fi:443/dynasty10/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

kaupunginhallitus
Pöytäkirja 02.10.2023/Pykälä 200 

 

Ohje hankkeiden väliaikaisrahoituksen hakemiseen, hyväksyminen

khall 02.10.2023 § 200  

868/02.05.03/2023  

 

 

 

 

Päätös Ehdotus hyväksyttiin.

 

Esittelijä kaupunginjohtaja Parkkonen, Jari

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus päättää hyväksyä liitteenä olevan Ohjeen hankkeiden väliaikaisrahoituksen hakemiseen.

 

Toimivalta Heinolan kaupungin hallintosääntö 5 luku 22 § 

 

Valmistelija hallinto- ja kehitysjohtaja Hanna Hurmola-Remmi, puh. 044 780 1420 ja talouden projekti- ja kehityspäällikkö Piia Paasiranta, puh. 044 797 5743, etunimi.sukunimi@heinola.fi

 

Valmistelu Heinolan kaupungin valtuusto on kokouksessaan 20.3.2023 10 § hyväksynyt rahoitus- ja varainhankintaperiaatteet, jotka sisältävät myös hankkeiden väliaikaisrahoituksen sekä sen myöntämisen periaatteet. Rahoitus- ja varainhankintaperiaatteiden sekä hallintosäännön mukaisesti hallinto- ja kehitysjohtaja on valtuutettu myöntämään väliaikaisrahoitusta talousarvion rajoissa ja valtuuston hyväksymien periaatteiden mukaisesti.

 

 Rahoitus- ja varainhankintaperiaatteiden mukaan väliaikaisrahoituksella tarkoitetaan kaupungin myöntämää lyhytaikaista lainaa kaupungin alueella tapahtuvien ulkopuolista rahoitusta saaneiden hankkeiden tilapäiseen rahoitukseen. Kaupungin väliaikaisrahoitusta ohjaavat kuntalain 129 §:ssä tehdyt linjaukset sekä EU:n valtiontukisäädökset.

 

 Kaupunki voi myöntää harkinnanvaraista väliaikaisrahoitusta heinolalaisille yleishyödyllisille yhteisöille ulkopuolisella rahoituksella (esim. EU, ELY) rahoitettavien hankkeiden toteuttamisen varmis-

 tamiseksi. Hankkeesta pitää olla myönteinen rahoituspäätös. Väliaikaisrahoitusta voidaan myöntää enintään hankkeelle saatavan ulkopuolisen rahoituksen verran. Välirahoituksen suuruus voi olla

 hanketta kohden enintään 200 000 euroa ja rahoitusaika hankkeen toteutusaika. Välirahoituksen suuruus on rajattu sen vuoksi, että laina ei vaaranna kaupungin kykyä vastata sille laissa sääde-

 tyistä tehtävistä. Samanaikaisesti kaupungin välirahoitusvastuuta voi olla enintään 1 000 000 euroa.

 

 Väliaikaisrahoituksen myöntämisestä päätetään hallintosäännön 58 §:n mukaisesti. Väliaikaisrahoitusta myöntäessään kaupungin tulee ottaa kaikissa tilanteissa huomioon, ettei kaupungin myöntämä rahoitus saa vaarantaa kaupungin kykyä vastata sille laissa säädetyistä tehtävistä. Rahoituksen tarvittavat vakuudet tarkastellaan aina tapauskohtaisesti. Pääsääntöisesti va-

 kuudeksi riittää myönteinen rahoituspäätös. Hakija sitoutuu kirjallisesti lainan takaisin maksamiseen. Väliaikaisrahoituksesta laaditaan velkakirja. Väliaikaisrahoitusta voidaan myöntää enintään hankkeelle saatavan ulkopuolisen rahoituksen verran.

 Väliaikaisrahoituksesta peritään järjestelypalkkio (provisio), joka on 0,5 % lainasummasta, mutta vähintään 200 euroa. Viivästyskorko tilapäislainalle on korkolain mukainen.

 

 Heinolan kaupungin väliaikaisrahoitusmalli on ollut jo aiemminkin käytössä ja sitä on käytetty säännöllisesti. Rahoituksen myöntämiseksi ei kuitenkaan ole ollut erillistä ohjeistusta. Rahoitus- ja varainhankinnan periaatteissa ohjeistusta on jo annettu, mutta sen lisäksi on tarkoituksenmukaista ohjeistaa vielä erikseen rahoituksen hakemiseen ja myöntämiseen liittyviä käytäntöjä.

Esityslistan liitteenä Ohje hankkeiden väliaikaisrahoituksen hakemiseen.

 

Tiedoksianto sähköposti talouspalvelut taloustuki@heinola.fi

  kirjaamo@heinola.fi