Dynasty tietopalvelu Haku RSS Heinolan kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://kokoukset.heinola.fi:443/dynasty10/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://kokoukset.heinola.fi:443/dynasty10/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

kaupunginhallitus
Pöytäkirja 02.10.2023/Pykälä 198 

 

Päijät-Hämeen työllisyysalueen muodostaminen -TE2024 uudistus

khall 02.10.2023 § 198  

87/14.07.00/2023  

 

 

 

 

Päätös Ehdotus hyväksyttiin. 

Asiantuntijoina kokouksessa olivat työllisyyspäällikkö Anne Tapaila sekä kehittäjäkoordinaattorit Simo Söderholm sekä Susanna Hietala.

 

Esittelijä kaupunginjohtaja Parkkonen, Jari

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että se hyväksyy liitteenä olevan Päijät-Hämeen työllisyysalueen yhteistoimintasopimuksen ja työvoimaviranomaisten välisen aiesopimuksen.

 

Toimivalta Kuntalaki 14 §

 

Valmistelija hallinto- ja kehitysjohtaja Hanna Hurmola-Remmi, puh. 044 780 1420 ja elinvoimajohtaja Liisa Koski-Lukkari, puh. 044 797 6230, etunimi.sukunimi@heinola.fi

 

Valmistelu Vastuu työnhakijoille ja yrityksille ja muille työnantajille tarjottavista työvoimapalveluista siirtyy kuntien vastuulle 1.1.2025. Työvoimapalveluiden järjestäminen ja muut työvoimapalveluihin liittyvät lakisääteiset tehtävät muodostavat kunnille uuden valtionosuuteen oikeuttavan tehtävän. Uudistuksen tavoitteena on nivoa työvoimapalvelut osaksi kunnan elinvoimatyötä sekä tuottaa tehokkaampia ja saavutettavampia palveluita.

 

Kunta voi järjestää työvoimapalvelut itsenäisesti, jos kunnan työvoiman määrä on vähintään 20 000. Muutoin kuntien tulee muodostaa palveluiden järjestämiseksi työllisyysalue, jonka työvoiman määrä on vähintään 20 000 henkilöä. Lisäksi alueen tulisi olla maantieteellisesti yhtenäinen ja työmarkkinoiden kannalta toimiva.

 

Heinolan kaupunginhallitus on esittänyt aiemmin maakunnallisten neuvotteluiden tavoitteeksi ensisijaisesti yhden järjestäjän mallia työvoimapalveluiden järjestämiseksi Päijät-Hämeessä. Mikäli Päijät-Hämeessä toteutuu kahden työllisyysalueen malli, Heinola on pitänyt tärkeänä, että alueet hoitavat yhteisesti mm. yritys- ja neuvontapalvelut. Lahden kaupungin ilmoitettua, että se muodostaa yksin oman työllisyysalueen, muiden kuntien käytännössä ainoa vaihtoehto on muodostaa keskenään toinen työllisyysalue. Työllisyysalueiden välisen yhteistyön tulee olla tiivistä.

Työllisyysalueen kuntien yhteistoiminnassa on kysymys kuntien lakisääteisestä yhteistoiminnasta. Työllisyysalueen kuntien tulee siirtää järjestämisvastuu kuntalain 8 §:n mukaan joko vastuukunnalle tai kuntayhtymälle. Työllisyysalueen muodostavien kuntien tulee sopia kuntalain 51 §:ssä tarkoitetulla tavalla tehtävän antamisesta vastuukunnan hoidettavaksi. Kuntalain 8 §:n mukaan kunta vastaa tehtäviensä rahoituksesta, vaikka järjestämisvastuu on siirretty toiselle kunnalle tai kuntayhtymälle. Työllisyysalueen muodostavien kuntien tulee sopia keskenään tehtävän hoitamisesta aiheutuvien kustannusten jaosta. Kuntien on toimitettava yhteistyötä koskevat sopimukset työ- ja elinkeinoministeriöön 31.10.2023 mennessä.

 

Päijät-Hämeen työllisyysalue -Hollola vastuukunnaksi

 

Työllisyysalueen osapuolet muodostavat sopimuksella työvoimapalveluiden järjestämisen yhteistoiminta-alueen (työllisyysalue). Päijät-Hämeen työllisyysalueen vastuukunnaksi esitetään Hollolan kuntaa. Sopimuksen mukaisia tehtäviä hoitaessaan Hollolan kunta toimii kuntalain (410/2015) 51 §:n mukaisena vastuukuntana. Kuntien yhteistoiminta perustuu sopimukseen. Kuntien on tehtävä sopimus yhteisestä toimielimestä. Liitteenä olevalla sopimuksella osapuolet sopivat yhteisestä toimielimestä TE-tehtävien hoitamiseen.

 

Sopimus on kuntalain 52 §:n mukainen sopimus kuntien yhteisestä toimielimestä ja se koskee työvoimapalveluiden järjestämisestä annetussa laissa (380/2023) säädettyjen työvoimapalveluiden järjestämisvastuuta. Sopimuksella osapuolet muodostavat työvoimapalveluiden järjestämisen yhteistoiminta-alueen (työllisyysalue). Sopimusta on valmisteltu yhteistoiminta-alueen kuntajohtajien yhteistyötapaamisissa 21.6. ja 22.9.2023.

 

Liitteenä olevalla perustelumuistiolla on tarkoituksena täydentää ja selkiyttää TE-palveluiden rahoitusta ja kustannustenjakoa siten kuin näistä on sovittu sopimuksessa TE-tehtävien hoitamisesta.

 

Liitteenä olevalla TE-palveluiden järjestämissuunnitelma on TE24-valmistelun koskevan strategisen tason palvelusuunnitelma, joka on luonteeltaan päivittyvä. Suunnitelma sisältää mm:

-          alustavan suunnitelman/periaatteet palveluiden tuotantotavoista ja organisoinnista sekä palvelurakenteesta (palvelupisteet)

-          arvion palveluiden resursseista (pohjaksi budjetoinnille).

 

Päijät-Hämeen maakuntaan syntyy kaksi työvoimaviranomaista, Päijät-Hämeen työllisyysalue ja Lahden kaupunki. Kahden työllisyysalueen mallia on pidetty tarkoituksenmukaisena työllisyysrakenteen poikkeavuudesta johtuen. Kahden alueen malli mahdollistaa työllisyydenhoidon kohdennukset paremmin tarvelähtöisesti ja tarjoaa mahdollisuuden paikallisille ratkaisuille.  Lähtökohtana on kuitenkin työllisyysalueiden vahva yhteistyö. Työvoimaviranomaisten yhteistyöstä oleva aiesopimus on liitteenä.

 

Jatkokäsittely valtuusto