Dynasty tietopalvelu Haku RSS Heinolan kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://kokoukset.heinola.fi:443/dynasty10/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://kokoukset.heinola.fi:443/dynasty10/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

kaupunginhallitus
Pöytäkirja 11.09.2023/Pykälä 192 

 

Lausunto Etelä-Savon maakuntaliitolle koskien Etelä-Savon 4. vaihemaakuntakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa

khall 11.09.2023 § 192  

990/10.02.00/2023  

 

 

 

 

Päätös Ehdotus hyväksyttiin.

 

Esittelijä kaupunginjohtaja Parkkonen, Jari

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus päättää antaa liitteenä olevan lausunnon Etelä-Savon maakuntaliitolle koskien Etelä-Savon 4. vaihemaakuntakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa.

 

Toimivalta Heinolan kaupungin hallintosääntö 5 luku 22 § 

 

Valmistelija kaupunginarkkitehti Harri Kuivalainen, puh. 044 797 6907, etunimi.sukunimi@heinola.fi

 

Valmistelu Etelä-Savon maakuntahallitus on 21.8.2023 päättänyt käynnistää maakuntaan 4. vaihemaakuntakaavan laatimisen. Kaavatyön suunnit­telu­alueena on koko maakunnan alue. Käsiteltäviä suunnitte­lutee­moja ovat ainoastaan tuulivoima ja sitä varten tarvittavat voima­johtolinjat. Tavoitteena on osoittaa uusia teollisen kokoluokan tuulivoima-alueita.

 

 Vaihekaavan merkittävimmiksi päivitystarpeiksi on todettu tuuli­voiman tuotantoalueiden osoittaminen huomioiden jo kehitteillä olevat hankkeet. Tuulivoimaan liittyy keskeisesti sähkönsiirto ja kaavassa osoitetaan myös tarvittavat uudet sähkönsiirtoyhteydet (110, 220 ja 400 kV) siltä osin, kun niiden sijainnit sidosryhmiltä ovat tiedossa. 

 

 Etelä-Savon maakuntaliitto on pyytänyt Heinolan kaupungilta lausuntoa vaihemaakuntakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitel-masta, koska suunnittelualue rajautuu Heinolan kaupunkiin.

 

 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on maankäyttö- ja rakennuslain mukainen suunnitelma, jonka tarkoituksena on antaa maakunta-kaavan asianosaisille ja siitä kiinnostuneille tahoille tietoa kaavoituk-sen lähtökohdista, etenemisestä ja vaikutusmahdollisuuksista kaavoituksen eri vaiheissa. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja muut kaavaan liittyvät asiakirjat ovat luettavissa maakuntaliiton kotisivuilla osoitteessa https://www.esavo.fi/vaihekaava4

 

 

Tiedoksianto virallinen ote kirjaamo@esavo.fi