Dynasty tietopalvelu Haku RSS Heinolan kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://kokoukset.heinola.fi:443/dynasty10/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://kokoukset.heinola.fi:443/dynasty10/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

kaupunginhallitus
Pöytäkirja 11.09.2023/Pykälä 191 

 

Lausunto Päijät-Hämeen pelastuslaitoksen tiedusteluun liittyen Päijät-Hämeen hyvinvointialueen palvelutasoon

khall 11.09.2023 § 191  

989/00.04.01/2023  

 

 

 

 

Päätös Ehdotus hyväksyttiin.

 

Esittelijä kaupunginjohtaja Parkkonen, Jari

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus päättää kiinnittää huomiota seuraaviin seikkoihin:

Päijät-Hämeen pelastuslaitoksen on hyvä varmistaa, että
1. yhteistyö on toimivaa muiden viranomaisten (mm. rakennusvalvonta ja ympäristönsuojelu) kanssa,
2. yhteistyölle on ajanmukaiset niin välineet kuin menetelmät,
3. yhteisviestintää ja tapaamisia on riittävästi alueen kuntien kanssa huomioiden mm. turvallisuusviestinnän toteutus ja erityispiirteet,
4. onnettomuustilanteissa toiminta on saumatonta ja tunnistetaan esimerkiksi pohjavesialueiden suojelemisessa ja turvaamisessa viranomaisten roolit sekä pohjavesien suojaamisessa tarvittavien palveluntarjoajien yhteistoiminta,
5. kunta- ja riskikohdekohtaiset vasteajat toteutuvat ja Heinolassa teollisuuden erityistarpeet huomioidaan myös tulevaisuuden sijainti- ja palvelutasoratkaisuissa,
6. palvelusopimuksilla varmistetaan sopimuspalokuntien toiminnan jatkuvuus,
7. asiakkuudenhoitomallissa kiinnitetään huomiota mallin käytännölliseen ja asiakaslähtöiseen toteutumiseen ja haluttujen tulosten saavuttamiseen kuntien riskienhallinnakin kannalta.

Suomen urheiluopiston alueen rakentuminen ja alueen laajentuminen kerrostalorakentamisella lisää tarvetta huomioida mm. parvekeluukuista tapahtuva pelastaminen sekä siihen soveltuva kalusto, kuten puomitikasautot.

Muilta osin Heinolan kaupunki näkee hyvänä, että Päijät-Hämeen pelastuslaitos on avoimesti ja läpinäkyvästi kuvannut toiminnassaan havaittuja korjaustarpeita sekä varannut alueen kunnille mahdollisuuden lausua kehittämistoimistaan.

 

Toimivalta Heinolan kaupungin hallintosääntö 5 luku 22 §

 

Valmistelija teknisen toimen johtaja Keijo Houhala
puh. 0500 918 597, etunimi.sukunimi@heinola.fi

 

Valmistelu  Päijät-Hämeen pelastuslaitos on pyytänyt alueensa kunnilta lausuntoa hyvinvointialueella valmisteltavana olevasta pelastustoimen palvelutasopäätösluonnoksesta.

 

Kuntia pyydetään erityisesti huomioimaan palvelutasopäätöksen luku 4 Palvelutasoa koskevat päätökset palveluittain ja luku 5 Kehittämissuunnitelma.

Esityslistan liitteenä pelastustoimen palvelutasopäätösluonnos.

 

Tiedoksianto  virallinen ote teemu.peltomaa@paijatha.fi

  sähköposti  rakennusvalvonta

    ympäristönsuojelu

    rakennuspäällikkö