Dynasty tietopalvelu Haku RSS Heinolan kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://kokoukset.heinola.fi:443/dynasty10/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://kokoukset.heinola.fi:443/dynasty10/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

kaupunginhallitus
Pöytäkirja 11.09.2023/Pykälä 187


 

 

Kaupungin työterveyshuollon palveluja koskevan hankintamenettelyn käynnistäminen

khall 11.09.2023 § 187  

1009/02.08.01/2023  

 

 

 

 

Päätös Ehdotukset hyväksyttiin.  Asiantuntijana kokouksessa toimi kaupunginlakimies Teppo Joentausta klo 17.30-17.35.

 

Esittelijä kaupunginjohtaja Parkkonen, Jari

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus päättää

1. käynnistää työterveyshuollon palveluja koskevan hankintamenettelyn ja kilpailuttaa kaupungin työterveyspalvelut sekä

2. valtuuttaa kaupunginlakimiehen ja henkilöstöpäällikön sopimaan ja järjestämään kilpailutuksen edellyttämät käytännön järjestelyt ja sen vaatimat toimeenpanot kilpailutuksen toteuttamiseksi.

 

Toimivalta Heinolan kaupungin hallintosääntö 5 luku 22 § 

 

Valmistelija kaupunginlakimies Teppo Joentausta

 puh. 044 469 4361 ja henkilöstöpäällikkö Annika Blom, puh. 044 769 3032, etunimi.sukunimi@heinola.fi

 

Valmistelu Heinolan kaupungilla on velvollisuus järjestää työterveyshuoltopalvelut omalle henkilöstölleen työterveyshuoltolain (1383/2001) 4 §:n mukaisesti. Työterveyshuoltopalveluiden piirissä ovat kaikki henkilöt, joilla on voimassa oleva palvelussuhde Heinolan kaupungin kanssa. Työterveyshuoltolaki velvoittaa myös työnantajaa järjestämään ehkäisevän työterveyshuollon kaikille työ- tai virkasuhteessa oleville työntekijöilleen. Työterveyshuoltopalvelut pitää toteuttaa hyvän työterveyshuoltokäytännön mukaisesti ja hyvä työterveyshuoltokäytäntö perustuu aina työpaikan tarpeisiin. Sen sisältöön ja toteuttamiseen vaikuttavat työ, työjärjestelyt, henkilöstörakenne, työpaikan olosuhteet sekä niissä tapahtuvat muutokset.

 

 Kaupungin työterveyspalvelut voidaan järjestää usealla eri

 tavalla joko omana palvelutuotantona, in-house -ratkaisuilla joko

 yksin tai yhdessä muiden toimijoiden kanssa tai kilpailuttamalla

 palvelut yksityisiltä tuottajilta. Heinolan kaupunki on hankkinut 

työterveyspalvelut Työterveys Wellamo Oy:ltä, josta Heinolan kaupunki omistaa 9,9 %.

 

Työterveys Wellamon omistajat kilpailuttivat alkuvuodesta 2023 työterveyshuollon palvelunsa, mutta eivät saaneet määräaikaan mennessä tarjouksia omistajien työterveyshuoltopalvelujen tuottamisesta ja Työterveys Wellamon osakkeista. Omistajat päättivät tuolloin selvittää keskuudessaan työterveyshuollon järjestämistä ja tehtyjen selvitysten perusteella omistajapoliittiset linjaukset työterveyshuoltoa koskien tehtiin osakaskokouksessa elokuun 2023 puolivälissä.

 

Omistajat päätyivät siihen, että kukin omistaja kilpailuttaa omatoimisesti työterveyshuollon palvelut henkilöstölleen sekä hyvinvointialue lisäksi järjestämisvastuun piiriin kuuluvan työterveyshuollon palvelutuotannon. Käytännössä ratkaisu tarkoittaa sitä, että Työterveys Wellamo Oy:n toiminta päättyy kesään 2024 mennessä. Työterveys Wellamo jaktaa toimintaansa vielä toistaiseksi ja nykyisten asiakkaiden hoito jatkuu sopimuksia ja pääosin toimintasuunnitelmia noudattaen. Tämä tarkoittaa kuitenkin sitä, että Heinolan kaupunki joutuu järjestämään työterveyspalvelut muutoin. Työterveys Wellamon sopimuksen osalta Heinolan kaupungilla on kahden kuukauden irtisanomisaika.

 

Arvioitaessa uutta toimintaympäristöä on Heinolan kaupungin otettava huomioon arvioinnissa Työterveys Wellamo Oy:n hallituksen tekemät strategiset linjaukset asiakassopimuksiin, toimipisteverkostoon ja toimintaan liittyen. Työterveys Wellamo mm. sulkee Sysmän, Hartolan ja Padasjoen toimipisteet syksyn 2023 aikana, vähentää lääkäreiden lähivastaanottoja syksyn aikana ja varautuu siihen, että vastaanottotyötä tekevän henkilöstön mahdollisesti vähentyessä, toimipisteitä ja niiden toimintaa voidaan joutua supistamaan lisää.

 

Työterveys Wellamo Oy:n palvelujen tuottamiseen liittyy edellä todettuun perustuen merkittäviä riskejä ja Heinolan kaupunki tarvitsee toimivat, valmiit ja vaikuttavat työterveyshuollon palvelut.  Keskeiset riskit liittyvät mm. palvelujen onnistumiseen, palvelun tarjoamiseen Heinolassa sekä henkilöstön saatavuuteen. Toimivat ja nykyaikaiset työterveyshuoltopalvelut on tärkeää myös Heinolan kaupungin arvojen mukaisessa toiminnassa. Hyvä työterveyshuolto voidaan nähdä myös henkilöstöetuna, jonka merkitys on tärkeä henkilöstölle.

 

Heinolan kaupunki käynnistää työterveyshuollon palveluja koskevan hankintamenettelyn mahdollisimman pian ja kilpailuttaa henkilöstön työterveyspalvelut nykyisellä laajuudella. Nykyisessä sopimuksessa on mukana ennaltaehkäisevä ja työkykyä ylläpitävä lakisääteinen työterveyshuolto ja yleislääkäritasoinen työterveyspainotteinen sairaanhoitopalvelu ja siihen liittyvät laboratorio- ja kuvantamistutkimukset. Kilpailutuksessa voidaan huomioida mahdollisuus työterveyspalveluiden laajentamiseen.

Kaupunginlakimies Teppo Joentausta kokouksessa selostamassa asiaa.

 

Tiedoksianto virallinen ote Työterveys Wellamo Oy

 sähköposti  Hr-palvelut