Dynasty tietopalvelu Haku RSS Heinolan kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://kokoukset.heinola.fi:443/dynasty10/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://kokoukset.heinola.fi:443/dynasty10/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

valtuusto
Pöytäkirja 15.05.2023/Pykälä 24


 

 

Kirkkis-talon yleissuunnitelma ja pääpiirustukset

valt 15.05.2023 § 24  

319/10.03.02.00/2023  

 

 

 

 

Päätös Ehdotukset hyväksyttiin äänestysten jälkeen.

Kokouksen kulku
Keskustelun kuluessa valtuutettu Bonden esitti valtuutettu Kososen kannattamana, että asia palautetaan valmisteluun.

 

Puheenjohtaja totesi, että koska asiasta käydyn keskustelun

kuluessa on tehty kannatettu palautusesitys, on

asiasta äänestettävä. Puheenjohtaja esitti, että tarvittava äänestys

toimitetaan Cloudmeetingillä niin, että ne jotka kannattavat

kaupunginhallituksen esitystä äänestävät Jaa ja ne jotka

kannattavat valtuutettu Bondenin esitystä äänestävät Ei.

 

Suoritetussa äänestyksessä annettiin

 

40 Jaa-ääntä ja

3 Ei ääntä

 

Puheenjohtaja totesi valtuuston äänin 40 vastaan 3 hyväksyneen asian käsittelyn jatkamisen.   Äänestysluettelo pöytäkirjan liitteenä.

 

Keskustelun kuluessa valtuutettu Tähkänen esitti valtuutettu Erkkilän kannattamana, että kohtaan kolme muutetaan siten, että Kirkkis-talo toteutetaan edullisemmalla puurunkoratkaisulla.

 

Puheenjohtaja totesi, että koska asiasta käydyn keskustelun

kuluessa on tehty kannatettu palautusesitys, on

asiasta äänestettävä. Puheenjohtaja esitti, että tarvittava äänestys

toimitetaan Cloudmeetingillä niin, että ne jotka kannattavat

kaupunginhallituksen esitystä äänestävät Jaa ja ne jotka

kannattavat valtuutettu Tähkäsen esitystä äänestävät Ei.

 

Suoritetussa äänestyksessä annettiin

 

34 Jaa-ääntä ja

9 Ei ääntä

 

Puheenjohtaja totesi valtuuston äänin 34 vastaan 9 hyväksyneen kaupunginkallituksen esityksen kohdassa kolme. Äänestysluettelo pöytäkirjan liitteenä.

 

Keskustelun kuluessa myös Bonden teki valtuutettu Kososen kannattamana vastaesityksen, jonka mukaan ehdotukseen lisätään kohta kuusi ja teksti:  ei rahoiteta leasing-rahoituksella, vaan sijoitussalkkua purkamalla lisävelkaantumisen estämiseksi

 

Puheenjohtaja totesi, että koska asiasta käydyn keskustelun

kuluessa on tehty kannatettu vastaesitys, on

asiasta äänestettävä. Puheenjohtaja esitti, että tarvittava äänestys

toimitetaan Cloudmeetingillä niin, että ne jotka kannattavat

kaupunginhallituksen esitystä äänestävät Jaa ja ne jotka

kannattavat valtuutettu Bondenin esitystä äänestävät Ei.

 

Suoritetussa äänestyksessä annettiin

 

40 Jaa-ääntä ja

3 Ei ääntä

 

Puheenjohtaja totesi valtuuston äänin 40 vastaan 3 hyväksyneen kaupunginkallituksen esityksen. Äänestysluettelo pöytäkirjan liitteenä.

 

Asian käsittelyn aikana pidettiin neuvottelutauko klo 18.48-19.00.

  

Päätösehdotus Kaupunginhallitus ehdottaa valtuustolle, että Kirkkis-talon suunnittelua jatketaan 10,6 M€:n määrärahalla siten, että

1. Kettukallion päiväkodin varhaiskasvatustoiminta jatkuu entisissä tiloissaan, siten että esiopetusta annetaan edelleen koulun tiloissa.

2. Kirkkis-talon piha suunnitellaan huomioiden esi- ja perusopetuksen opetussuunnitelman edellyttämät tarpeet.

3. Kirkkis-talo toteutetaan edullisemmalla runkoratkaisulla.

4. Jatkosuunnittelussa huomioidaan mahdollisuus lisätä myöhemmin kiinteistöön varhaiskasvatuksen tilat sekä lähiliikkumisen mahdollisuudet.

5. Kirkkis-talon suunnitteluprosessi jatkuu huomioiden erityisesti 1-4 kohtien aiheuttamat muutokset.

 

Toimivalta Heinolan kaupungin hallintosääntö 2 luku 7 § ja 8 luku 56 § 

 

Valmistelija kiinteistöpäällikkö Jari Kuosa, puh. 044 797 6859, koulutusjohtaja Pia Helander, puh. 050 556 5934 ja varhaiskasvatusjohtaja Päivi Salminen, puh. 050 593 9649, etunimi.sukunimi@heinola.fi

 

Tiedoksianto sähköposti kiinteistöpäällikkö

  koulutusjohtaja

  varhaiskasvatusjohtaja

 

 

 

khall 08.05.2023 § 110 

 

 

 

 

 

Päätös Ehdotukset hyväksyttiin.

 

Esittelijä kaupunginjohtaja Parkkonen, Jari

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että Kirkkis-talon suunnittelua jatketaan 10,6 M€:n määrärahalla siten, että

1. Kettukallion päiväkodin varhaiskasvatustoiminta jatkuu entisissä tiloissaan, siten että esiopetusta annetaan edelleen koulun tiloissa.

2. Kirkkis-talon piha suunnitellaan huomioiden esi- ja perusopetuksen opetussuunnitelman edellyttämät tarpeet.

3. Kirkkis-talo toteutetaan edullisemmalla runkoratkaisulla.

4. Jatkosuunnittelussa huomioidaan mahdollisuus lisätä myöhemmin kiinteistöön varhaiskasvatuksen tilat sekä lähiliikkumisen mahdollisuudet.

5. Kirkkis-talon suunnitteluprosessi jatkuu huomioiden erityisesti 1-4 kohtien aiheuttamat muutokset.

 

Toimivalta Heinolan kaupungin hallintosääntö 5 luku 22 § ja 8 luku 56 § 

 

Valmistelija kiinteistöpäällikkö Jari Kuosa, puh. 044 797 6859, koulutusjohtaja Pia Helander, puh. 050 556 5934 ja varhaiskasvatusjohtaja Päivi Salminen, puh. 050 593 9649, etunimi.sukunimi@heinola.fi

 

Valmistelu Valtuusto päätti kokouksessaan 21.3.2022 7 §, että Kirkonkylän koulun ja päiväkodin hankesuunnitelma toteutetaan uudisrakennuksena vanhan koulun paikalle siten, että jatkosuunnittelun lähtökohtana hankesuunnitelman vaihtoehto VE4b tarvittaessa moduuliosilla täydennettynä. Valtuusto päätti myös, että rakennushanke toteutetaan puurunkoisena.

 

Tekninen ja Hyvinvointilautakunta ovat todenneet viedessään hankesuunnitelmaa eteenpäin, että valtuuston hyväksymän hankesuunnitelman toteuttaminen tulee suunniteltua kalliimmaksi. Tämä edellyttäisi valtuustolta uutta päätöstä uuden kustannustason mukaisesti tai hankesuunnitelman toteuttamistavan tarkastelua. Valmistelussa on päädytty tarkastelemaan hankesuunnitelman sisältöä kustannustason hillitsemiseksi. Keskeinen muutos on varhaiskasvatusyksikön säilyminen nykyisessä Kettukallion yksikössä. Kettukallion kiinteistön kunto on todettu hyväksi erillisellä kuntoselvitykselllä. Mahdollisiin tulevaisuuden tilatarpeisiin varaudutaan mahdollisuudella lisätä myöhemmin kiinteistöön varhaiskasvatuksen tilat. Kirkonkylän koulun piha suunnitellaan huomioiden esi- ja perusopetuksen opetussuunnitelman edellyttämät tarpeet. Koska koulun piha on alueen lähiliikuntapaikka, mahdolliset tulevaisuuden investointitarpeet tulee toteuttaa erillisihankkeena. Liikuntainvestoinneille, niin koulun tarpeisiin tehtäviin kuin erillisiin lähiliikuntainvestointeihin, tulee varmistaa valtion liikuntapaikka-avustus.

 

Oppilasennusteen mukaan pohjoisen oppilaaksiottoalueen oppilasmäärä pysyy vakaana 2020-luvun. Koko Heinolan alueella 2030-luvulla oppilasmäärä laskee siten, että perusopetus voitaneen hoitaa ilman Kirkonkylän koulua. Kuitenkin koulun alueellinen merkitys on suuri ja tukee nykyistä kaupunkirakennetta sekä sen kehittymistä, mikä puoltaa hankesuunnitelman tarkastamista ja toteuttamista.

 

Jatkokäsittely valtuusto

 

 

 

hyvoltk 20.04.2023 § 28 

 

 

 

 

 

Päätös kohta 1. Päätösehdotus hyväksyttiin

kohta 2. Jäsen Salminen esitti jäsen Riikosen kannattamana, että kohtaan lisätään lause: Pihan suunnitteluun ei tässä vaiheessa sisällytetä tekonurmikenttää.

Puheenjohtaja totesi, että asiasta käydyn keskustelun kuluessa jäsen Salminen on tehnyt hyvinvointijohtajan ehdotuksesta poikkeavan kannatetun esityksen, joten asiasta on äänestettävä. Puheenjohtaja esitti, että tarvittava äänestys toimitetaan nimenhuutoäänestyksenä nii, että ne jotka kannattavat hyvinvointijohtajan ehdotusta äänestävät JAA ja ne jotka kannattavat jäsen Salmisen tekemää esitystä äänestät EI. Äänestysmenettely hyväksyttiin yksimielisesti.

Suoritetussa äänestyksessä annettiin
5 JAA-ääntä (Arifullen, Järvinen, Knuuttila, Qvintus ja Nylund)
4 EI-ääntä ( Riikonen, Salminen, Suutari ja Kasurinen)

Puheenjohtaja totesi hyvinvointilautakunnan äänin 5 vastaan 4  hyväksyneen esittelijän esityksen.

kohta 3. Päätösehdotus hyväksyttiin

kohta 4. Päätösehdotus hyväksyttiin

kohta 5. Päätösehdotus hyväksyttiin

Kiinteistöpäällikkö Kuosa poistui tämän asian keskustelun jälkeen.

Puheenjohtaja keskeytti kokouksen tämän asian päätöksen jälkeen ja kokouksessa pidettiin tauko klo 19.06-19.14.

 

Esittelijä hyvinvointijohtaja Hepo-oja, Pirjo

 

Päätösehdotus Hyvinvointilautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuustolle päätettäväksi, että Kirkkis -talon suunnittelua jatketaan 10,6 M€:n määrärahalla siten, että

1. Kettukallion päiväkodin varhaiskasvatustoiminta jatkuu entisissä tiloissaan, siten että esiopetusta annetaan edelleen koulun tiloissa.

2. Kirkkis-talon piha suunnitellaan huomioiden esi- ja perusopetuksen opetussuunnitelman edellyttämät tarpeet.

3. Kirkkis-talo toteutetaan edullisemmalla runkoratkaisulla.

4. Jatkosuunnittelussa huomioidaan mahdollisuus lisätä myöhemmin kiinteistöön varhaiskasvatuksen tilat sekä lähiliikkumisen mahdollisuudet.

5. Kirkkis-talon suunnitteluprosessi jatkuu huomioiden erityisesti 1-4 kohtien aiheuttamat muutokset.

 

Toimivalta Hallintosääntö 23.1§  23.4§, 56 §  

 

Valmistelija kiinteistöpäällikkö Jari Kuosa, puh. 044 797 6859, koulutusjohtaja Pia Helander, puh. 050 556 5934, varhaiskasvatusjohtaja Päivi Salminen, puh. 050 593 9649, etunimi.sukunimi@heinola.fi

 

Valmistelu Taustaa

 

Valtuusto päätti kokouksessaan 21.3.2022 7§ , että Kirkonkylän koulun ja päiväkodin hankesuunnitelma toteutetaan uudisrakennuksena vanhan koulun paikalle siten, että jatkosuunnittelun lähtökohtana hankesuunnitelman vaihtoehto VE4b tarvittaessa moduuliosilla täydennettynä. Valtuusto päätti myös, että rakennushanke toteutetaan puurunkoisena.

 

 Kaupungin hallintosääntö

 Heinolan kaupungin hallintosäännössä (23.4§) on määritelty lautakuntarooli uudisrakennuskohteiden hallinnolliselle käsittelylle. Kun kohteen yleissuunnitteluvaihe on valmistunut, tulee kohteen pääasiallisen käyttäjätoimialan vastuulautakunnan hyväksyä hankkeen yleissuunnitelma ja pääpiirustukset sekä kustannusarvio.

 

 Heinolan kaupungin hallintosäännön (56 §) mukaisesti yli 500 000 €:n  rakennusinvestoinneissa hankkeen yleissuunnitelmat ja hankkeen kustannusarvion hyväksyy tilojen käytöstä pääasiallisesti vastaavan toimialan lautakunta ennen investoinnin hankintavaihetta

 

               Valtuusto on hyväksynyt Kirkonkylän koulun ja päiväkodin hankesuunnitelman kokouksessaan 21.3.2022 7§, koska kustannusarvioltaan yli 3 miljoonan euron rakennusinvestoinneissa valtuusto hyväksyy hankesuunnitelman ennen hankkeen yleissuunnitteluvaihetta (hallintosääntö 56§).  

Valtuustolle tullaan kilpailutuksen ja hyvinvointilautakunnan käsittelyn jälkeen valmistelemaan esitys hankkeen määrärahojen vahvistamisesta.

 

9.2.2023 hyvinvointilautakunta ja tekninen lautakunta pitivät yhteisen infon Kirkkis-talon rakentamisen suunnittelusta. Infon jälkeisessä kokouksessaan 10 § hyvinvointilautakunta päätti palautaa asian valmisteluun seuraavilla ohjeistuksilla:

 1. Kettukallion päiväkotikiinteistön kunto tulee selvittää
 2. pihasuunnitelma tulee tarkistaa
 3. rakennus- ja muut materiaalit tulee tarkastella
 4. kuluja tulee vähentää

 

Kokouksessaan 21.2.2023 hyvinvointilautakunta kävi ajankohtaiskatsauksessa  keskustelun Kirkkis-talon

rakentamisesta. Keskustelun perusteella viranhaltijoille jäi käsitys, että päättäjillä olisi mahdollinen yksimielisyys siitä, että kouluun sijoitetaan alueen esiopetus sekä vuosiluokkien 1-6 opetus ja koulun läheisyyteen sijoittuva lähiliikuntapaikka suunniteltaisiin myöhempänä ajankohtana koulun pihasta erillisenä projektina. Lapsivaikutusten arviointia lautakunta piti tärkeänä.

 

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen palvelualueelle annettiin tehtäväksi tehdä lapsivaikutusten arviointi liittyen Kettukallion päiväkodin sijainnitiin joko erillään koulun toiminnasta tai osana sitä.

Arvioinnin tekemisessä päädyttiin kysymään kaikilta varhaiskasvatuspalveluita käyttäviltä huoltajilta ja heidän lapsiltaan sekä henkilökunnalta yleisesti sitä kuinka päiväkotipalvelujen sijainti vaikuttaa perheiden saamaan palveluun. Kysely suoritettiin webropol- kyselynä. Hyvinvointipäällikkö esittelee lapsivaikutusten arvioinnin raportin lautakunnalle kokouksessa.

 

Yhdenvertaisuuslaki 1325/2014 5§ velvoittaa viranhaltijat edistämään yhdenvertaisuutta siten, että edistämistoimenpiteet ovat toimintaympäristö, voimavarat ja muut olosuhteet huomioon ottaen mahdollisimman tehokkaita, tarkoituksenmukaisia ja oikeasuhtaisia.

 

Kaikissa Heinolan kaupungin muiden kaupunginosien rakennushankkeissa on rakennettu päiväkodille, esiopetukselle ja koululle yhteiset tilat ( Vierumäki, Sinilähde, Kailas). Kettukallion päiväkodin kiinteistön kunto on kuntoselvityksen perusteella sellainen, että varhaiskasvatuspalvelun toiminta voi siellä jatkua. Tilanteen mahdollisesti tulevaisuudessa muuttuessa on aiheellista pitää kiinni valtuuston aiemmin tekemästä tahtotilasta, jossa kaikkien kaupunginosien monitoimitaloissa on sekä varhaiskasvatus- että opetuspalvelut.

 

 1. Kettukallion päiväkotikiinteistön kunto

 

Kettukallion päiväkotikiinteistö on valmistunut vuonna 1992, sillä on ikää noin 31 vuotta. Rakennuksen kuntoarvio on tehty vuonna 2014 ja rakennuksessa teetettiin kuntotarkastus 8.3.2023. Tarkastuksessa todettiin, että rakennus on ikäänsä nähden pääsääntöisesti hyvässä kunnossa ja hyvin ylläpidetty. Tilapinnoilla sekä julkisivupinnoilla on huoltokorjaustarpeita osalla rakennusta. Rakennuksen ilmanvaihto on  huomattavasti alipaineinen ja tehtyjen havaintojen perusteella rakenneliittymät eivät ole tiiviitä.

 

Kuntotarkastuksessa suositellaan mm. seuraavia korjaustoimia: sisäpintojen uusimista, vesikaton ja sadevesijärjestelmän huoltokorjausta, ikkunoiden kunnostamista, rakenneliittymien tiivistämistä, piha-alueen varusteiden ja rakennusten huoltokorjausta sekä lämmityksen ja ilmanvaidon säätöä.

 

Rakennuksen korjaustoimille on syytä varata lähivuosille noin 200 000 euroa.

 

 1. Kirkkis-talon pihasuunnitelma

 

Hyvinvointilautakunnalle esitetään, että Kirkkis-talon piha suunnitellaan huomioiden perusopetuksen opetussuunnitelman edellyttämät tarpeet. Suunnittelussa huomioidaan, että piha tulee olemaan myös kaupunkilaisten käytössä. Suunnittelussa arvioidaan tarvittavat ulkotilavaraukset liikunnalle.

 

Päiväkodin pihan poisjääminen ja pihan yksinkertaistaminen vaikuttavat kustannuksiin alentavasti noin 1,0 M€.

 

 1. Rakennus- ja muiden materiaalien tarkastelu

 

Rakennuksen rakentaminen betonirakenteisena vähentää kustannusarviota noin 1,0 M€. Kustannussäästöt syntyvät mm. materiaalisäätöistä, sammutusjärjestelmän poisjättämisestä, lyhyemmästä ajasta sääsuojauksessa.

 

Käyttäjien näkökulmasta kiinteistön rakennusmateriaaleilla ei ole pedagogista merkitystä.

 

 1. Kustannusten muodostuminen ja vähentäminen

 

Tehtyjen suunnitelmien mukaisesti kuluja voidaan vähentää seuraavilla keinoilla:

 

Päiväkodin poisjättäminen ja varautuminen sen rakentamiseen myöhemmin, vähennys noin 600 brm2              - 2.0 M€

Piha-alueen yksinkertaistaminen  - 1,0 M€

Rungon muuttaminen betonirakenteiseksi - 1,0 M€

 

Hyvinvointilautakunnalle esitetään n. 10. 6 M€:n määrärahavarausta Kirkkis-talon suunnitteluvaiheeseen. Kun yleissuunnitteluvaihe on tehty, laskentaan pohjautuva hinta (rakennusosa-arvio) tuodaan hyvinvointilautakunnalle hyväksyttäväksi yhdessä yleissuunnitelmien kanssa. Hyväksyttyjen suunnitelmien perusteella kilpailutuksella haetaan hankkeelle markkinahinta. Hankkeen lopullinen hinta muodostuu kilpailutuksella saadusta markkinahinnasta sekä rakentamisvaiheen lisä- ja muutostöiden hinnasta lisättyinä suunnittelu- ja rakennuttamiskustannuksilla.

  

Hanke tullaan rahoittamaan kiinteistöleasingillä, jolloin sen investointikulut eivät tule kaupungin taseeseen, vaan hankkeen valmistumisen ja käyttöönoton jälkeen käyttäjätoimiala maksaa tiloista pääoma- ja käyttökulut osana sisäisiä vuokria.

 

Jatkokäsittely Kaupunginhallitus

 

Tiedoksianto sähköposti  Tekninen toimiala, tilakeskus

 

 

 

 

 

hyvoltk 09.02.2023 § 10 

 

 

 

 

 

Päätös Hyvinvointilautakunta päätti

1. palauttaa asian valmisteluun niin, että kuluja karsitaan. Kettukallion päiväkodin kunto selvitetään, rakennus- ja muut materiaalit sekä pihasuunnitelma tarkastellaan ja

2. että se päättää myöhemmin uudesta Kirkonkylän koulun ja esiopetuksen toiminnan väistösiirtymisen ajankohdasta.

Kokouksen kulku:
Keskustelun kuluessa hyvinvointijohtaja teki muutetun päätösehdotuksen: Hyvinvointilautakunta päättää palauttaa asian valmisteluun sillä evästyksellä, että rakennukseen suunnitellaan päiväkoti, esiopetustilat sekä 1-6 luokkien koulutilat, mutta kuitenkin niin, että kustannustaso laskee selvästi.

Tämän jälkeen puheenjohtaja Kasurinen esitti jäsen Riikosen kannattamana, että asia palautetaan valmisteluun niin, että kuluja karsitaan. Kettukallion päiväkodin kunto selvitetään, rakennus- ja muut materiaalit sekä pihasuunnitelma tarkastellaan.

Puheenjohtaja totesi, että asiasta käydyn keskustelun kuluessa puheenjohtaja on tehnyt hyvinvointijohtajan ehdotuksesta poikkeavan kannatetun esityksen, joten asiasta on äänestettävä. Puheenjohtaja esitti, että tarvittava äänestys toimitetaan nimenhuutoäänestyksenä niin, että ne jotka kannattavat hyvinvointijohtajan ehdotusta äänestävät JAA ja ne jotka kannattavat puheenjohtaja Kasurisen tekemää esitystä äänestät EI. Äänestysmenettely hyväksyttiin yksimielisesti.

Suoritetussa äänestyksessä annettiin
0 JAA-ääntä
9 EI-ääntä

Puheenjohtaja totesi hyvinvointilautakunnan äänin 9 vastaan 0 hyväksyneen puheenjohtaja Kasurisen esityksen.

Koulutusjohtaja Helander, varhaiskasvatusjohtaja Salminen, teknisen toimen johtaja Houhala ja kiinteistöpäällikkö Kuosa poistuivat asian keskusteluosuuden jälkeen.

Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Lehtimäki poistui tämän asian päätöksenteon jälkeen.

 

Esittelijä hyvinvointijohtaja Hepo-oja, Pirjo

 

Päätösehdotus Hyvinvointilautakunta päättää

1. hyväksyä Kirkkis-talon rakennushankkeen yleissuunnitelman ja pääpiirustukset

2. hyväksyä hankkeen eteneminen kilpailutusvaiheeseen

3. osaltaan hyväksyä kustannukset vasta kilpailutuksen jälkeen ja lähettää asian kaupunginhallituksen kautta valtuuston hyväksyttäväksi

4. toteaa, että se päättää myöhemmin uudesta Kirkonkylän koulun ja esiopetuksen toiminnan väistösiirtymisen ajankohdasta.

 

Toimivalta Hallintosääntö 23.1§  23.4§, 56 § 

 

Valmistelija kiinteistöpäällikkö Jari Kuosa, puh. 044 797 6859, koulutusjohtaja Pia Helander, puh. 050 556 5934, varhaiskasvatusjohtaja Päivi Salminen, puh. 050 593 9649, etunimi.sukunimi@heinola.fi

 

Valmistelu Tuleva Kirkkis -talo muodostuu kahdesta kokonaisuudesta, joita ovat päiväkoti- ja esiopetustilat sekä 1-6 -vuosiluokkien yleisopetuksen koulun tilat. Talon ympärille on suunniteltu kaupunginosan lähiliikuntapaikka.

 

 Heinolan kaupungin hallintosäännössä (23.4§) on määritelty lautakuntarooli uudisrakennuskohteiden hallinnolliselle käsittelylle. Kun kohteen yleissuunnitteluvaihe on valmistunut, tulee kohteen pääasiallisen käyttäjätoimialan vastuulautakunnan hyväksyä hankkeen yleissuunnitelma ja pääpiirustukset sekä kustannusarvio.

 

 Heinolan kaupungin hallintosäännön (56 §) mukaisesti yli 500 000 €:n  rakennusinvestoinneissa hankkeen yleissuunnitelmat ja hankkeen kustannusarvion hyväksyy tilojen käytöstä pääasiallisesti vastaavan toimialan lautakunta ennen investoinnin hankintavaihetta

 

               Valtuusto on hyväksynyt Kirkonkylän koulun ja päiväkodin hankesuunnitelman kokouksessaan 21.3.2022 7§, koska kustannusarvioltaan yli 3 miljoonan euron rakennusinvestoinneissa valtuusto hyväksyy hankesuunnitelman ennen hankkeen yleissuunnitteluvaihetta (hallintosääntö 56§).  

Valtuustolle tullaan kilpailutuksen ja hyvinvointilautakunnan käsittelyn jälkeen valmistelemaan esitys hankkeen määrärahojen vahvistamisesta.

 

 Hanke tullaan rahoittamaan kiinteistöleasingillä, jolloin sen investointikulut eivät tule kaupungin taseeseen, vaan hankkeen valmistumisen ja käyttöönoton jälkeen käyttäjätoimiala maksaa tiloista pääoma- ja käyttökulut osana sisäisiä vuokria.

 

Rakennushankkeen kustannusarvio on laskettu rakennusosa-arviona ja perustuu suunnitelmien mukaisiin todellisiin menekkeihin ja määriin eri rakennusosissa. LVIA- ja sähköteknisten töiden kustannukset on arvioitu tätä karkeammalla nk. tavoitehintamenetelmällä, koska talotekniikan osalta toteutussuunnitelmat tulevat vielä tarkentumaan.

 

Liitteessä oleva kustannuselvitys ja -arvio osoittavat rakennuskustannusten mittavaa nousua. Koska rakennusurakoiden tarjoushinnat näyttävät olevan laskussa kustannusarvioon liittyy hintojen elämisestä johtuvia epätarkkuuksia.

 

Uudessa kustannusarviossa on huomioitu valtuuston kokouksessaan 21.3.2022 7§ tekemä päätös hankkeen toteuttamisesta puurakenteisena, koska todelliset markkinaperusteiset kustannukset selviävät vasta kohteen kilpailutuksen jälkeen.

 

Viime vuosien aikana tapahtunut hintojen nousu on tasaantunut ja osa rakentamisen kustannuksista laskee. Tilaajan näkökulmasta rakentamisen kilpailutilanne on parantunut ja tarjousten määrän voidaan olettaa olevan nousussa. Näiden seikkojen vuoksi voi olla viisasta, että hanke kilpailutetaan ensin ja sen todellinen kustannustaso selvitetään kilpailutuksessa. Kustannukset tuodaan hyvinvointilautakunnalle hyväksyttäväksi kilpailutuksen jälkeen.

 

 Ramboll CM Oy:n laatiman kustannusarvion mukaan Kirkkis-talon pääpiirustusten hankkeen kustannukset ovat noin 14 150 000 € (alv 0 %). Kustannusarvio on laskettu joulukuussa 2022 päivättyjen arkkitehti-, rakenne- ja LVI-suunnitelmien pohjalta ja perustuu kustannustasoon 18.1.2023. Hankesuunnitelman kustannusarvioon ei sisälly kiinteistön irtaimistohankinnat.

 

Hankesuunnitteluvaiheen kustannusarvio oli tehty tavoitehintamenettelyllä, joka ei ottanut kantaa varsinaiseen suunnitteluratkaisuun, eikä rakennuksen monimuotoisuuteen. Hankesuunnitelman kustannusarviossa ei siksi oltu huomioitu kaikkia puurakentamisesta aiheutuvia kustannuksia. Laajempi piharakentaminen ei ole ollut mukana ensimmäisessä kustannuslaskennassa (tavoitehinta). Hankesuunnitteluvaiheen noin 8,8 miljoonan euron hankesuunnitelmaan 5.1.2022 on nyt sisällytetty puurakentamisesta ym. tarkentuneista muutoksista arvioidut lisäkustannukset.

 

Hankkeen kustannuksia hankesuunnitteluvaiheeseen verrattuna lisäävät mm:

 • automaattinen sammutusjärjestelmä vesisäiliöllä ja varavoimakoneella,
 • laajempi piharakentaminen lähiliikuntapaikaksi,
 • laadukkaampi koulun ja päiväkodin piha,
 • pihan rakennukset (jätehuone, vaunuvarasto, huoltorakennus), jotka on yleisuunnitteluvaiheessa lisätty suunnitelmiin,
 • pihan katokset,
 • poistumistieportaat (2 kpl, rakennusvalvonnan vaatimus),
 • ilmanvaihtokonehuoneen jakaminen kahteen kerrokseen,
 • rakennuksen tilavuuden kasvaminen,
 • rakennuskustannuksien nousu noin 20 %.
 • opetuksen av-tekniikka.

 

Nämä muutokset hankesuunnitelmaan nähden kasvattavat kustannuksia yhteensä noin 4,65 M€.

 

Hankkeeseen tullaan hakemaan AVI:lta liikuntapaikkarakentamisen valtionavustusta lähiliikuntapaikan toteuttamiseksi. Avustuksen saamisesta ja sen määrästä ei ole vielä varmuutta.   

 

Kirkonkylän koulun ja esiopetuksen toiminnan väistäminen rakennushankkeen ajaksi toteutetaan Tommola-talossa kun siirtyminen väistötiloihin on toiminnan ja edellytysten kannalta ajankohtaista.

 

Esityslistan liitteenä ovat pääpiirustukset, kustannusarvio ja kustannusarviovertailu.

 

Tiedoksi sähköposti  kaupunginhallitus

   tilakeskus

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Äänestystiedot
 Jaa jatkaminen  / Ei  palautus/ Tyhjä
 Jaa  kh ehdotus/ Ei Tähkänen muutosesitys kohta kolme: puurunkoinen / Tyhjä
 Jaa kh ehdotus/ Ei Bonden ehdotus / Tyhjä