Dynasty tietopalvelu Haku RSS Heinolan kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://kokoukset.heinola.fi:443/dynasty10/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://kokoukset.heinola.fi:443/dynasty10/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

valtuusto
Pöytäkirja 15.05.2023/Pykälä 23 

 

Heinolan kaupungin sijoitustoiminnan perusteet

valt 15.05.2023 § 23  

678/02.05.06/2023  

 

 

 

 

Päätös Asia päätettiin yksimielisesti valtuutettu Kuuselan esityksellä muutettuna.

Keskustelun kuluessa valtuutettu Kuusela esitti valtuutettu Kososen kannattamana, että asiakirjan kappaleeseen kolme sisältyvään kappaleeseen, jonka otsikko on: Energiarahaston sijoitussalkun tuottojen käytöstä, tehdään seuraavat muutokset:

Ensinnäkin muutetaan otsikko muotoon: Energiarahaston sijoitussalkun tuoton ja energiarahaston pääoman käytöstä, koska kappaleessa ei puhuta ainoastaan tuotosta, vaan myös pääomasta.

Toisekseen kohta jossa lukee: osa salkun sijoitusten tuotosta..., muutetaan muotoon: salkun sijoitusten tuotto, tai osa siitä... kohtaan " Energiarahaston sijoitussalkun tuottojen käytöstä ", että otsikkoon lisätään sanat ja pääomien sekä että otsikon lisäksi kappaletta korjataan muuttamalla lausetta.

Valtuusto päätti yksimielisesti hyväksyä ehdotetut muutokset perusteasiakirjaan.

Asian käsittelyn aikana pidettiin tauko klo 17.52-18.02.
  

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus ehdottaa valtuustolle, että se hyväksyy liitteenä olevan päivitetyn Heinolan kaupungin sijoitustoiminnan perusteet -asiakirjan.

Lisäksi kaupunginhallitus esittää huomioitavaksi, että pääoman laskusta päättää valtuusto ja toimivallan määrittely huomioidaan hallintosäännön päivityksen yhteydessä.

 

Toimivalta Heinolan kaupungin hallintosääntö 2 luku 7 § ja Kuntalaki 14 §             

 

Valmistelija kaupunginjohtaja Jari Parkkonen, puh. 0400 862 2977 ja hallinto- ja kehitysjohtaja Hanna Hurmola-Remmi, puh. 044 780 1420, etunimi.sukunimi@heinola.fi

 

Valmistelu Esityslistan liitteenä Heinolan kaupungin sijoitustoiminnan perusteet -asiakirja.

 

Tiedoksianto sähköposti lautakunnat

  toimialajohtajat
  kirjaamo

  viestintä, verkkosivut

 

 

 

khall 08.05.2023 § 109 

 

 

 

 

 

Päätös Ehdotus hyväksyttiin.

Kaupunginhallitus päätti lisäksi esittää huomioitavaksi, että pääoman laskusta päättää valtuusto ja toimivallan määrittely huomioidaan hallintosäännön päivityksen yhteydessä.

Ennen asian käsittelyä pidettiin tauko klo 16.38-16.48.

 

Esittelijä kaupunginjohtaja Parkkonen, Jari

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että se hyväksyy liitteenä olevan päivitetyn Heinolan kaupungin sijoitustoiminnan perusteet -asiakirjan.

 

Toimivalta Heinolan kaupungin hallintosääntö 2 luku 7 §, 5 luku 22 § ja Kuntalaki 14 §             

 

Valmistelija kaupunginjohtaja Jari Parkkonen, puh. 0400 862 2977 ja hallinto- ja kehitysjohtaja Hanna Hurmola-Remmi, puh. 044 780 1420, etunimi.sukunimi@heinola.fi

 

Valmistelu Kuntalain (419/2021) 14 § mukaan valtuusto päättää kunnan varallisuuden hoidon sekä rahoitus- ja sijoitustoiminnan perusteista.

 

 Valtuusto on hyväksynyt sijoitustoiminnan perusteet 1.6.2020 kokouksessaan 19 §. Rahoituksen ja varainhankinnan perusteet on puolestaan hyväksytty 20.3.2023 10 §. Näillä asiakirjoilla on vastattu kuntalain velvoitteisiin perusteiden laadinnasta.

 

 Sijoitustoiminnan perusteet on tarkoituksenmukaista päivittää säännöllisin väliajoin. Valtuuston aiemmin v. 2020 hyväksymään sijoitustoiminnan perusteet -asiakirjaan on nyt tehty joitain tarpeelliseksi katsottuja muutoksia ja päivityksiä. Asiantuntijana on käytetty Suomen Sijoitustutkimus Oy:tä.

 

Heinolan kaupungin sijoitusomaisuus koostuu Heinolan energiarahaston hallinnoimista sijoituksista. Heinolan energiarahasto on perustettu v. 1999 (kh 31.5.1999 § 542, kv 7.6.1999 § 89) kaupungin myytyä omistamansa energialaitoksen.

 

Sijoitustoiminnan perusteissa määritellään sijoitustoiminnan järjestäminen, riskien huomioon ottaminen, hyväksytyt sijoituskohteet ja

omaisuuslajit sekä vastuullisuus. Sijoittamisen lähtökohtana on varojen hyvä hajautus omaisuusluokkien ja yksittäisten arvopaperien suhteen.

 

Kaupunginhallitus päättää erikseen tarkemmasta sijoitussuunnitelmasta, joka perustuu valtuuston antamiin sijoitustoiminnan perusteisiin. Myös sijoitussuunnitelma on tarkoituksenmukaista päivittää ja se tuodaan kaupunginhallituksen päätettäväksi perusteasiakirjan päivittämisen jälkeen.

 

Jatkokäsittely valtuusto