Dynasty tietopalvelu Haku RSS Heinolan kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://kokoukset.heinola.fi:443/dynasty10/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://kokoukset.heinola.fi:443/dynasty10/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

valtuusto
Pöytäkirja 15.05.2023/Pykälä 22 

 

Vesilaitoksen taseen oikaisu

valt 15.05.2023 § 22  

592/02.02.00/2023  

 

 

 

 

Päätös Ehdotukset hyväksyttiin.  

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus ehdottaa valtuustolle, että

1. liitteenä oleva oikaistu tase vahvistetaan avaavaksi taseeksi 1.1.2023,

2. vesilaitoksen peruspääomaksi vahvistetaan 10 145 927,76, josta kaupunki perii vuotuista korkoa 6 % ja

3. hulevesien käsittely eriytetään laskennallisesti vesilaitoksen kokonaisuudesta eikä hulevedelle laskennallisesti eriytettävästä pääomasta täten peritä enää erillistä korkoa kaupungilta, sillä se sisältyy jo vesilaitoksen peruspääomasta perittyyn korkoon.

Lisäksi kaupunginhallitus merkitsi tiedoksi, että vesilaitoksen talouden kokonaisvaltainen tarkastelu pääomavuokran korko ja lainat mukaan lukien tehdään osana vuoden 2024 talousarvioprosessia.

 

Toimivalta Heinolan kaupungin hallintosääntö 2 luku 7 § 

 

Valmistelija talouden projekti- ja kehityspäällikkö Piia Paasiranta,
puh. 044 797 5743, etunimi.sukunimi@heinola.fi

 

Valmistelu  Esityslistan liitteenä aiempi käsittely, korjattu avaava tase 2015 ja 01012023.

Teknisen lautakunnan päätöksestä poiketen, pääoman korko on tarkoituksenmukaista säilyttää ennallaan, kunnes vesilaitoksen talouden kokonaistarkastelu on laadittu. Tämä sisältää mm. yhdystilivelan ja siihen liittyvän koron käsittelyn.

 

Tiedoksianto sähköposti teknisen toimen johtaja
  talouden projekti- ja kehityspäällikkö

 

 

 

khall 08.05.2023 § 108 

 

 

 

 

 

Päätös Ehdotukset hyväksyttiin.

 

Esittelijä kaupunginjohtaja Parkkonen, Jari

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että

1. liitteenä oleva oikaistu tase vahvistetaan avaavaksi taseeksi 1.1.2023,

2. vesilaitoksen peruspääomaksi vahvistetaan 10 145 927,76, josta kaupunki perii vuotuista korkoa 6 % ja

3. hulevesien käsittely eriytetään laskennallisesti vesilaitoksen kokonaisuudesta eikä hulevedelle laskennallisesti eriytettävästä pääomasta täten peritä enää erillistä korkoa kaupungilta, sillä se sisältyy jo vesilaitoksen peruspääomasta perittyyn korkoon.

Lisäksi kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi, että vesilaitoksen talouden kokonaisvaltainen tarkastelu pääomavuokran korko ja lainat mukaan lukien tehdään osana vuoden 2024 talousarvioprosessia.

 

Toimivalta Heinolan kaupungin hallintosääntö 5 luku 22 § 

 

Valmistelija talouden projekti- ja kehityspäällikkö Piia Paasiranta,
p. 044 797 5743, etunimi.sukunimi@heinola.fi

 

Valmistelu  Esityslistan liitteenä aiempi käsittely, korjattu avaava tase 2015 ja  01012023. Teknisen lautakunnan päätöksestä poiketen, pääoman korko on tarkoituksenmukaista säilyttää ennallaan, kunnes vesilaitoksen talouden kokonaistarkastelu on laadittu. Tämä sisältää mm. yhdystilivelan ja siihen liittyvän koron käsittelyn.

 

Jatkokäsittely valtuusto

 

 

 

tekltk 13.04.2023 § 27 

 

 

Päätös Päätösehdotuksen kohdat yksi (1) ja kolme (3) hyväksyttiin teknisen toimen johtajan esitysten mukaan ja kohdassa kaksi (2) hyväksyttiin äänestyksen jälkeen vastaehdotus.

Kohdasta kaksi (2) varapuheenjohtaja Lehmusvuori teki keskustelun aikana Ruuthin, Kallion, Pynnösen ja Salosen kannattamana vastaesityksen ja puheenjohtaja totesi, että kohdasta kaksi on äänestettävä. Lehmusvuoren vastaesityksen mukaan kaupunki perii peruspääomasta jatkossa 3% vuotuisen koron teknisen toimen johtajan esittämän 6 % sijaan.

Puheenjohtaja esitti, että tarvittava äänestys toimitetaan CloudMeeting -järjestelmässä niin, että ne, jotka kannattavat teknisen toimen johtajan ehdotusta, äänestävät Jaa, ja ne, jotka kannattavat jäsen Lehmusvuoren tekemää esitystä äänestävät Ei. Äänestysmenettelyehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Suoritetussa äänestyksessä annettiin
1 Jaa-ääni (Vainio) ja
8 Ei ääntä (Lehmusvuori, Ruuth, Kallio, Pynnönen, Salonen, Jaakkola, Saittakari, Niemi)

Puheenjohtaja totesi lautakunnan hyväksyneen äänin 1 vastaan 8 Lehmusvuoren vastaehdotuksen.

Aiempi käsittely, korjattu avaava tase 2015 ja  01012023 sekä äänestysraportti on pöytäkirjan liitteenä.

 

Esittelijä teknisen toimen johtaja Keijo Houhala

 

Päätösehdotus Tekninen lautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että

1. liitteenä oleva oikaistu tase vahvistetaan avaavaksi taseeksi 1.1.2023,

2. vesilaitoksen peruspääomaksi vahvistetaan 10 145 927,76, josta kaupunki perii vuotuista korkoa 6% ja

3. hulevesien käsittely eriytetään laskennallisesti vesilaitoksen kokonaisuudesta eikä hulevedelle laskennallisesti eriytettävästä pääomasta täten peritä enää erillistä korkoa kaupungilta, sillä se sisältyy jo vesilaitoksen peruspääomasta perittyyn korkoon.

 

Toimivalta Heinolan kaupungin hallintosääntö luku 5 § 23.4

 

Valmistelija talouden projekti- ja kehityspäällikkö Piia Paasiranta,
p. 044 797 5743, etunimi.sukunimi@heinola.fi

 

Valmistelu Valtuusto on 25.1.2016 § 8 päättänyt Vesilaitoksen kirjanpidollisesta eriyttämisestä ja avaavan taseen muodostamisesta.

 

Vesilaitoskokonaisuus (vesihuolto ja huleveden viemäröinti) on täytynyt Kirjanpitolautakunnan kuntajaoston lausunnon  (112  / 9.3.2015) mukaisesti eriyttää kirjanpidollisesti joko kunnallisena liikelaitoksena tai taseyksikkönä 1.1.2015 alkaen. Sen sijaan huleveden viemäröinti on voitu eriyttää muusta vesilaitoksen toiminnasta laskennallisesti. Eriyttämisen tarkoituksena on ollut, että vesilaitoskokonaisuus ml. hulevesi eriytetään kirjanpidollisesti.

 

Valtuuston päätöksessä on vesilaitos päätetty eriyttää kirjanpidollisena taseyksikkönä ja vahvistettuna taseyksikön avaavana taseena. Vuoden 2015 aloittava tase on johdettu vuoden 2014 tilinpäätöksen laskennallisesti eriytetystä taseesta, josta on vähennetty hulevesiverkoston tase-arvo 1 043 700 euroa. Kaupungin sijoitukseksi on muodostunut 10,146  M€. Kaupungin  sijoitus on merkitty kokonaisuudessaan peruspääomaksi. Peruspääomaksi on valtuuston päätöksellä vahvistettu 9 102 227,76 euroa.

 

Tehdyssä päätöksessä ja avaavassa tasessa hulevesiverkoston tase-arvoa ei siten ole sisällytetty vesihuollon taseeseen kuten olisi kuulunut tehdä. Vesilaitoksen avaavan taseen olisi täytynyt sisältää myös huleveden osuus, josta olisi eriytetty laskennallisesti huleveden osuus. Tämän vuoksi tehtyä päätöstä avaavasta taseesta on syytä muuttaa vastaamaan annettua yleisohjetta. Vesihuollon peruspääoma nousee oikaisun johdosta aiemmin päätetystä 9,1 milj. eurosta 10 145 927,76 euroon.

 

Vuonna 2016 tehdyssä päätöksessä on lisäksi päätetty, että sade- ja sulamisvesien eli hulevesien käsittely eriytetään vesilaitoksen toiminnasta laskennallisesti annetun suosituksen mukaisesti ja kaupunki perii jäännöspääomalta vuotuista korkoa 6 %. Huleveden pääoma sisältyy jatkossa vesilaitoksen peruspääomaan, jolloin hulevedestä ei kaupunki enää peri erillistä korkoa ja tämän vuoksi aiemmin tehtyä päätöstä tulee myös muuttaa siten, että samasta pääomasta ei peritä kahta korkoa.

 

Liitteenä on asian aikaisempi käsittely sekä korjattu avaava tase 2015 ja 01012023.

 

Jatkokäsittely kaupunginhallitus ja valtuusto

 

Tiedoksianto sähköposti  Sarastia kirjanpito  

   Talouden projekti- ja kehityspäällikkö

   Hallinto- ja kehitysjohtaja

   Vesihuoltoinsinööri