Dynasty tietopalvelu Haku RSS Heinolan kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://kokoukset.heinola.fi:443/dynasty10/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://kokoukset.heinola.fi:443/dynasty10/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

valtuusto
Pöytäkirja 15.05.2023/Pykälä 14 

 

Suomen Urheiluopiston vesihuoltolaitoksen toiminta-alueen muutos

valt 15.05.2023 § 14  

180/14.05.00/2023  

 

 

 

 

Päätös Ehdotus hyväksyttiin.  

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus ehdottaa valtuustolle Suomen Urheiluopiston vesihuoltolaitoksen toiminta-alueen laajentamista liitteenä olevan esityksen mukaisesti.

 

Toimivalta Vesihuoltolaki 9.2.2001/119, 8 § (22.8.2014/681) ja Heinolan kaupungin hallintosääntö 2 luku 7 §             

 

Valmistelija vesihuoltoinsinööri Tomi Lahti
puh. 044 769 3015, etunimi.sukunimi@heinola.fi

 

Valmistelu  Esityslistan liitteenä Etelä-Savon ELY-keskuksen, Heinolan lupa- ja valvontalautakunnan sekä Päijät-Hämeen ympäristöterveyden lausunnot ja esitys Suomen Urheiluopiston vesihuoltolaitoksen toiminta-alueeksi.

 

Tiedoksianto virallinen ote Etelä-Savon ELY-keskus

   Suomen Urheiluopiston vesihuoltolaitos

   Päijät-Hämeen ympäristöterveys
 sähköposti  lupa- ja valvontalautakunta

   teknisen toimen johtaja
   vesihuoltoinsinööri

 

 

 

 

khall 27.03.2023 § 67 

 

 

 

 

 

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.

 

Esittelijä kaupunginjohtaja Parkkonen, Jari

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus päättää ehdottaa valtuustolle Suomen Urheiluopiston vesihuoltolaitoksen toiminta-alueen laajentamista liitteenä olevan esityksen mukaisesti.

 

Toimivalta Heinolan kaupungin hallintosääntö 5 luku 22 § 

 

Valmistelija vesihuoltoinsinööri Tomi Lahti
puh. 044 769 3015, etunimi.sukunimi@heinola.fi

 

Valmistelu  Esityslistan liitteenä Etelä-Savon ELY-keskuksen, Heinolan lupa- ja valvontalautakunnan sekä Päijät-Hämeen ympäristöterveyden lausunnot ja esitys Suomen Urheiluopiston vesihuoltolaitoksen toiminta-alueeksi.

 

Jatkokäsittely valtuusto

 

 

 

tekltk 09.03.2023 § 21 

 

 

 

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.

 

Esittelijä teknisen toimen johtaja Houhala, Keijo

 

Päätösehdotus Tekninen lautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuustolle Suomen Urheiluopiston vesihuoltolaitoksen toiminta-alueen laajentamista liitteenä olevan esityksen mukaisesti.

 

Toimivalta Hallintosääntö luku 5 § 23.4 

 

Valmistelija vesihuoltoinsinööri Tomi Lahti, p. 044 769 3015, etunimi.sukunimi@heinola.fi

 

Valmistelu Suomen Urheiluopiston vesihuoltolaitos esittää sen toiminta-alueen laajentamista. Laajennettu toiminta-alue vastaisi nykyistä paremmin yhdyskuntarakenteen kehitystä. Toiminta-alue saatettaisiin vesijohto- ja jätevesiviemäriverkostojen piiriin yhdyskuntarakenteen kehityksen etenemisen mukaisesti.

 

Toiminta-alueen muutosesitys, joka sisältää kartan laajennetusta toiminta-alueesta on liitteenä.

 

Vesihuoltolaki 9.2.2001/119, 8 § (22.8.2014/681) Vesihuoltolaitoksen toiminta-alueen hyväksyminen:

"Kunta hyväksyy vesihuoltolaitoksen toiminta-alueen ja tarvittaessa muuttaa hyväksyttyä toiminta-aluetta vesihuollosta huolehtimiseen soveltuvan laitoksen esityksestä tai, jos laitos ei tällaista esitystä ole tehnyt, laitosta kuultuaan. Ennen toiminta-alueen hyväksymistä tai muuttamista asiasta on tiedotettava riittävässä laajuudessa sekä varattava valvontaviranomaisille mahdollisuus antaa lausunto ja alueen kiinteistöjen omistajille ja haltijoille tilaisuus tulla kuulluiksi."

 

Esitys uudesta toiminta-alueesta on ollut yleisesti nähtävillä 27.1.2023 - 27.2.2023.

 

Lausunnot uudesta toiminta-alueesta ovat antaneet Etelä-Savon ELY-keskus, Heinolan lupa- ja valvontalautakunta sekä Päijät-Hämeen ympäristöterveys.

 

Esityslistan liitteenä ovat yllä mainitut lausunnot sekä Esitys Suomen Urheiluopiston vesihuoltolaitoksen toiminta-alueeksi.

 

Jatkokäsittely kaupunginhallitus, valtuusto

 

Tiedoksianto sähköposti  Etelä-Savon ELY-keskus

   Suomen Urheiluopiston vesihuoltolaitos

   Heinolan lupa- ja valvontalautakunta

   Päijät-Hämeen ympäristöterveys

 

 

 

 

Aikaisempi käsittely

 

Suomen Urheiluopiston vesihuoltolaitoksen toiminta-alue

tekltk 19.1.2023 § 8

180/14.05.00/2023

 

 

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.

 

Esittelijä teknisen toimen johtaja Houhala, Keijo

 

Päätösehdotus Tekninen lautakunta päättää

 

 1. pyytää lausunnot liitteen mukaisesta esityksestä Suomen Urheiluopiston vesihuoltolaitoksen uudeksi toiminta-alueeksi Etelä-Savon ELY-keskukselta ja Heinolan lupa- ja valvontalautakunnalta ja

 

 2. asettaa liitteen mukaisen esityksen uudesta toiminta-alueesta yleisesti nähtäville 27.1.2023 - 27.2.2023 väliseksi ajaksi.

 

Toimivalta Hallintosääntö 23.4 § 

 

Valmistelija vesihuoltoinsinööri Tomi Lahti, p. 044 769 3015, etunimi.sukunimi@heinola.fi

 

Valmistelu Suomen Urheiluopiston vesihuoltolaitos esittää sen toiminta-alueen laajentamista. Laajennettu toiminta-alue vastaisi nykyistä paremmin yhdyskuntarakenteen kehitystä. Toiminta-alue saatettaisiin vesijohto- ja jätevesiviemäriverkostojen piiriin yhdyskuntarakenteen kehityksen etenemisen mukaisesti.

 

 Toiminta-alueen muutosesitys, joka sisältää kartan laajennetusta toiminta-alueesta on liitteenä.

 

 Vesihuoltolaki 9.2.2001/119, 8 § (22.8.2014/681) Vesihuoltolaitoksen toiminta-alueen hyväksyminen:

 "Kunta hyväksyy vesihuoltolaitoksen toiminta-alueen ja tarvittaessa muuttaa hyväksyttyä toiminta-aluetta vesihuollosta huolehtimiseen soveltuvan laitoksen esityksestä tai, jos laitos ei tällaista esitystä ole tehnyt, laitosta kuultuaan. Ennen toiminta-alueen hyväksymistä tai muuttamista asiasta on tiedotettava riittävässä laajuudessa sekä varattava valvontaviranomaisille mahdollisuus antaa lausunto ja alueen kiinteistöjen omistajille ja haltijoille tilaisuus tulla kuulluiksi."

 

Jatkokäsittely kaupunginhallitus, valtuusto

 

Tiedoksianto sähköposti  Etelä-Savon ELY-keskus

   Heinolan lupa- ja valvontalautakunta

   Suomen Urheiluopiston vesihuoltolaitos