Dynasty tietopalvelu Haku RSS Heinolan kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://kokoukset.heinola.fi:443/dynasty10/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://kokoukset.heinola.fi:443/dynasty10/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

elinvoimalautakunta
Pöytäkirja 08.03.2023/Pykälä 14 

 

Vastaus oikaisuvaatimukseen, maankäyttöinsinöörin viranhaltijapäätöksestä 30.1.2023 § 1

elvoltk 08.03.2023 § 14  

316/01.01.01.00/2023  

 

 

 

 

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.

 

Esittelijä elinvoimajohtaja Koski-Lukkari, Liisa

 

Päätösehdotus Elinvoimalautakunta päättää, että se hylkää Pro Heinola ry:n tekemän kiinteistöinsinöörin valintaa koskevan oikaisuvaatimuksen valmistelutekstistä ilmenevin perustein.

 

Toimivalta Heinolan kaupungin hallintosääntö 5 luku 22 § 

 

Valmistelija maankäyttöinsinööri Mirja Ruutu puh. 044 7694374, etunimi.sukunimi@heinola.fi

 

Valmistelu Pro Heinola ry on tehnyt oikaisuvaatimuksen maankäyttöinsinöörin 30.1.2023 1§ tekemään päätökseen koskien kiinteistöinsinöörin valintaa.

 

 Oikaisuvaatimuksen tekijä on esittänyt useita perusteluita päätöksen kumoamiseksi. Päätöksen teossa ei kuitenkaan ole laillisuusvirhettä ja sen on tehnyt toimivaltainen viranomainen ohjeiden mukaisesti virkasuhteeseen valintaa koskien.

 

 Virka oli haussa syksyllä 2022 edellisen viranhaltijan siirryttyä lokakuussa toisen työnantajan palvelukseen. Loppusyksystä  hakuaikaa pidennettiin kertaalleen. Sen jälkeen haussa oli joulutauko ja jatkohaku oli tammikuussa. Haku julkaistiin Kuntarekryssa ja kaupallisissa työnhaun nettiportaaleissa, ja siitä lähettiin viesti Aaltoyliopiston Maanmittarikillan valmiiden ja valmistumisvaiheessa olevien maanmittarien jakelulistalle. Virka on siis ollut hyvin tiedotettuna useita kertoja haussa.

 

 Heinola on kiinteistörekisterinpitäjäkaupunki. Kiinteistörekisterilaissa on määritelty, että kiinteistörekisterin pitäjänä toimii kiinteistöinsinööri. Laki kunnan kiinteistöinsinööristä määrittelee kiinteistöinsinöörin tehtävien pätevyysvaatimuksen: 2§ : Kiinteistöinsinöörin valitsee kunta. Kiinteistöinsinöörin tulee olla virkasuhteinen. Kiinteistöinsinöörin kelpoisuusehtona on Aalto-yliopiston maanmittausosastolla suoritettu tehtävään soveltuva diplomi-insinöörin tutkinto tai sitä vastaava aikaisempi tutkinto.

 

 Aalto-yliopiston opetuksen organisoituminen on lain laatimisen jälkeen muuttunut. Maanmittausosastoa ei enää ole. Nykyään maanmittauksen opetus jakaantuu Aalto-yliopistossa kiinteistötalouden ja geoinformatiikan opetusaloihin.

 Mm. maanmittauslaitos on päätynyt pitämään kiinteistötaloutta lain tarkoittamana opintokohteena Aalto-yliopistossa ja edellyttää sitä omilta DI-tason toimitusinsinööreiltään. Kiinteistötalouden sisällä on erilaisia painotuksia, mutta välttämätön edellytys on vain kiinteistötalous ylätasona. Valitulla kiinteistöinsinöörillä on kiinteistötalouden diplomi-insinöörin tutkinto (suuntautuminen kiinteistöjohtamiseen) ja siten lain tarkoittama maanmittausosaston soveltuva diplomi-insinööritutkinto.  Valittu henkilö on toiminut työharjoittelussa kiinteistötoimitusten valmistelutehtävissä Heinolassa. Oikaisuvaatimuksen tekijän esittämä luettelo kiinteistöinsinööriksi valitun Kiia Lahtisen tutkinnoista ja työkokemuksesta ei ole ajantasainen.

 

 Kiinteistöjohtamisen koulutuksen tuoma kiinteistöarvioinnin osaaminen on hyödyksi vaativissa kiinteistötoimituksissa. Markkinoinnin osaaminen hyödyttää Heinolaa muutoin ja on valitun henkilön kohdalla ylimääräistä plussaa, vaikka ei olekaan kiinteistöinsinööriltä edellytetty taito.

 

 Erillisen tonttijaon laatii kunnan kiinteistöinsinööri tai hänen määräyksestään virkasuhteessa oleva maanmittausalan DI, AMK-insinööri tai teknikko (MRA 37). Näin Heinolassa toimitaan. Kiinteistöinsinööri siis päättää, ohjaa ja vastaa. Tämä sisältyy työpaikkailmoituksen määritelmään "osallistuu prosessiin". Jätimme ilmoituksessa liikkumavaraa siihen, mihin suorittaviin teknisiin tehtäviin kiinteistöinsinööri itse osallistuu.

 

 Heinolalla on ollut ja on toistaiseksi voimassa sopimus Maanmittauslaitoksen kanssa siitä, että tarvittaessa voimme ostaa palveluna kiinteistöinsinöörin työtä heiltä. Maanmittauslaitos onkin huolehtinut yksityisten henkilöiden välttämättömistä toimituksista väliaikoina, jolloin Heinolalla ei ole ollut omaa kiinteistöinsinööriä. Heinolan kiinteistöjärjestelmän kokonaisuuden laadun ylläpito ja yleisten alueiden toimitusten suorittaminen ajallaan edellyttävät kuitenkin paikallisesti toimivan kiinteistöinsinöörin olemassa oloa.

 

Tiedoksianto  virallinen ote oikaisuvaatimuksen tekijä