Dynasty tietopalvelu Haku RSS Heinolan kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://kokoukset.heinola.fi:443/dynasty10/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://kokoukset.heinola.fi:443/dynasty10/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

elinvoimalautakunta
Pöytäkirja 08.03.2023/Pykälä 13


Hyvinvointitilinpäätös v 2022

 

 

Heinolan kaupungin hyvinvointitilinpäätös v. 2022, Elinvoimalautakunta

elvoltk 08.03.2023 § 13  

427/00.01.02.01/2023  

 

 

 

 

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.

Hyvinvointipäällikkö Mäkilä poistui tämän asian keskustelun  jälkeen.

 

Esittelijä elinvoimajohtaja Koski-Lukkari, Liisa

 

Päätösehdotus Elinvoimalautakunta päättää merkitä hyvinvointitilinpäätöksen 2022 tiedoksi ja lähettää sen edelleen kaupunginhallituksen kautta valtuustolle hyväksyttäväksi.

 

Toimivalta Hallintosääntö luku 5 § 23 

 

Valmistelija kaavoitusarkkitehti Irene Översti, p. 044 769 4172, etunimi.sukunimi@heinola.fi

 

Valmistelu Hyvinvointikertomustyö perustuu lakiin. Sote-järjestämislain 6. § mukaan kunnan on seurattava kuntalaisten elinoloja, hyvinvointia ja terveyttä sekä niihin vaikuttavia tekijöitä alueittain ja väestöryhmittäin sekä pystyttävä raportoimaan toteutetuista toimenpiteistä. Laaja hyvinvointikertomus on laadittava valtuustolle valtuustokausittain ja suppea hyvinvointiraportti vuosittain. Heinolassa suppeaa hyvinvointikertomusta kutsutaan hyvinvointitilinpäätökseksi. Laaja hyvinvointikertomus on hyväksytty Heinolassa keväällä 2021 ja seuraava laaditaan jälleen valtuustokauden päättyessä 2025.

Hyvinvointitilinpäätös kuvaa vuoden 2022 keskeisiä hyte-työn toimenpiteitä sekä otteita vuoden hyvinvointitiedosta. Valtaosa valtakunnallisten tietopankkien luvuista päivittyy vasta kevään aikana. Heinolan omien indikaattorien tieto on ajantasaisemmin käytettävissä.

Hyvinvointitilinpäätöksen teemat ovat

-          hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen Heinolassa 2022

  • sisältäen tietoa rakenteista, tavoitteista, terveydenedistämisaktiivisuudesta, hyte-kertoimesta sekä kaupungin hyvinvointi-indeksistä

-          hyvinvointisuunnitelman toteutuminen ja tuloksia

  • sisältäen neljän maakunnallisiin hyte-kärkiin liittyvät teema-alueet: turvallinen arki ja matalan kynnyksen kaupunki, mielen hyvinvointi, asukkaat, osallisuus ja toimijoiden välinen yhteistyö sekä terveelliset elintavat ja päihdehaittojen väheneminen sekä

-          tavoitteita vuodelle 2023.

Ikäihmisten hyvinvointikertomus sisältyy hyvinvointitilinpäätökseen 2022. Ikäihmisten hyvinvointikertomukseen liittyvien erillisten tavoitteiden laadinta ja seuranta on käynnistynyt vanhusneuvoston kanssa.

Hyvinvointisuunnitelmassa on hyödynnetty vahvaa poikkihallinnollista yhteistyötä ja nostot hyvinvointitilinpäätökseen on tehty yhdessä kaupungin hyvinvointityöryhmän kanssa. Kaupunginjohtajan johtoryhmä vastaa hyte-työstä, joten kertomus on käynyt myös siellä arvioitavana. Jokainen kaupungin lautakunta käsittelee osaltaan hyvinvointikertomuksen ennen kaupunginhallitusta ja valtuuston hyväksyntää.

Elinvoimatoimiala hyvinvointityössä

Terveydenedistämisaktiivisuutta mittaavassa TEAviisarissa vuonna 2022 ei arvioitu elinvoimatoimialan osa-alueita. Kulttuuri on vuorossa vuonna 2023.

Heinolan hyvinvointi-indeksin seurannassa elinvoimasta on mukana työttömien aktivointiaste, joka viime vuonna sijoittui vuosien 2020 ja 2021 välille, ollen 20,7 %. Muihin seurattaviin indekseihin elinvoimatoimiala voi vaikuttaa kulttuurin ja kaupunkisuunnittelun keinoin. Esimerkiksi kaupunkisuunnittelulla on iso rooli kävelyn ja pyöräilyn olosuhteuden edistämistyössä, joka voi vaikuttaa moneen muuhun seurattavaan indeksiin positiivisesti.

Neljästä Hyte-kärjestä elinvoimatoimialaa koskettavat pääasiassa kohta 1 Turvallinen arki ja matalan kynnyksen kaupunki ja kohta 3 Asukkaat, osallisuus ja toimijoiden välinen yhteistyö.

Esityslistan liitteenä on Heinolan kaupungin hyvinvointitilinpäätös vuodelta 2022.

Hyvinvointipäällikkö Kirsi Mäkilä on kokouksessa läsnä asian käsittelyn ajan.                           

Jatkokäsittely kaupunginhallitus