Dynasty tietopalvelu Haku RSS Heinolan kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://kokoukset.heinola.fi:443/dynasty10/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://kokoukset.heinola.fi:443/dynasty10/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

elinvoimalautakunta
Pöytäkirja 08.03.2023/Pykälä 15


Tilinpäätös 2022 Elinvoima

 

 

Tilinpäätös 2022 Elinvoimatoimiala

elvoltk 08.03.2023 § 15  

426/02.06.01.03/2023  

 

 

 

 

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.

 

Esittelijä elinvoimajohtaja Koski-Lukkari, Liisa

 

Päätösehdotus Elinvoimalautakunta päättää hyväksyä

1. liitteenä olevan toimialansa vuoden 2022 tilinpäätöksen ja
käyttösuunnitelman toteutumisen ja

2. talousarvion alitukset ja ylitykset sekä

3. merkitä toteutumisen tiedoksi Elinvoimalautakunnan alaisten
yksiköiden osalta.

 

Toimivalta Heinolan kaupungin hallintosääntö luku 5 § 23 

 

Valmistelija elinvoimajohtaja Liisa Koski-Lukkari, p. 044 797 6230, etunimi.sukunimi@heinola.fi

 

Valmistelu Elinvoimatoimialan toteutuma vuonna 2022 on tuottojen osalta 104,2 % ja kulujen osalta 99,1 %. Toimialan kulut ovat yhteensä n. 7,9 miljoonaa euroa ja tuotot ovat puolestaan n. 3,5 miljoonaa euroa. Toimintakate on - 4,3 miljoonaa euroa.

 

Toimintakatteen toteutuma on  talousarviota hieman parempi toteutumaprosentin ollessa 95,30 %.

 

Tuottoihin vaikutti kulttuuripalveluiden kesäteatterin hyvä tulos, joka alkaa palautua normaalille tasolleen koronavuosien jälkeen. Kiinteistö- ja mittauspalveluissa saatiin tonttien myymisessä hyvä tulos, muutama arvioitu tonttikauppa kuitenkin siirtyi vuoden 2023 puolelle. Henkilöstökuluissa tuli säästöä sekä elinkeinopalveluiden että kiinteistö- ja mittauspalveluiden henkilöstövajeen vuoksi, mikä ei ollut tavoiteltua. Rekrytointien avulla tilanne saatiin oikaistua syksyn 2022 aikana.   

    

Investointimenojen toteutuma elinvoimatoimialalla on 11,60 %, joka johtuu maankäytön investointien siirtymisestä vuodelle 2023.  

 

 Palvelualueittain toimintakatteiden toteutumat ovat seuraavat:

 . Kiinteistö- ja mittauspalvelut, toimintakate  113,6 %

 . Kaupunkisuunnittelu, toimintakate  97,10  %

 . Kulttuuri ja tapahtumat, toimintakate  94,70 %

 . Työllisyyspalvelut, toimintakate 102,6 %.

 . Elinkeinopalvelut, toimintakate 90,40 %.

 

 

Liitteenä on elinvoimatoimialan käyttösuunnitelman toteutumaraportti vuodelta 2022, joka sisältää sekä valtuuston sitovuustason (toimialan netto) toteutumisen että käyttösuunnitelmatason (sitovuustaso palvelualue) toteutumisen.

 

Toiminnallisten tavoitteiden osalta on edetty käyttösuunnitelman tavoitteiden mukaisesti. Työllisyyspalveluiden ja elinkeinopalveluiden yhteistyötä on tiivistetty, tavoitteena on ollut tehdä yhä konkreettisempaa yhteistyötä yritysten ja koulutuskeskus Salpauksen kanssa täsmätyökykyisten työllistämiseksi yrityksiin.

 

Elinkeinopalveluiden hanketoiminta on ollut rajallista henkilöstövajeen vuoksi ja hanketoiminnassa on keskitytty  meneillään olevien hankkeiden loppuunsaamiseen. Tämän vuoksi sekä hanketoiminnan menot että kulut ovat olleet suunniteltua pienemmät.

 

Kiinteistö- ja mittauspalveluissa on tonttimyyntiä lähdetty uudistamaan, mihin on saatu parannusta kaupungin omaisuuden luovutusprosessin selkeyttämisen avulla.

 

Kaupunkisuunnittelussa on meneillään merkittäviä kaavoitushankkeita, jotka yltävät suunnittelukauden eri vuosille.

 

Kulttuuripalveluiden tapahtumatuotanto oli suunnitelmien mukaista ja kesäteatterin hyvä tulos oli odotettavaa koronavuosien väistyttyä.   

 

Tiedoksianto sähköposti   toimialan palvelualuejohtajat

   Yhteiset palvelut

   hallinto- ja kehitysjohtaja

   talouspalvelupäällikkö