Dynasty tietopalvelu Haku RSS Heinolan kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://kokoukset.heinola.fi:443/dynasty10/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://kokoukset.heinola.fi:443/dynasty10/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

kaupunginhallitus
Pöytäkirja 13.03.2023/Pykälä 57


Rahoitus- ja varainhankintaperiaatteet_2023

 

 

Rahoitus- ja varainhankintaperiaatteet

khall 13.03.2023 § 57  

117/02.05.06/2023  

 

 

 

 

Päätös Ehdotus hyväksyttiin.

 

Esittelijä kaupunginjohtaja Parkkonen, Jari

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että se hyväksyy liitteenä olevan Rahoitus- ja varainhankintaperiaatteet.

 

Toimivalta Kuntalaki 14 §, Heinolan kaupungin hallintosääntö 4 luku 20 §, 5 luku 22 § ja 8 luku 58 §             

 

Valmistelija hallinto- ja kehitysjohtaja Hanna Hurmola-Remmi
puh. 040 780 1420 ja talouden projekti- ja kehityspäällikkö Piia Paasiranta, puh. 044 797 5743, etunimi.sukunimi@heinola.fi

 

Valmistelu Kuntalain 14 §:n mukaan valtuuston tehtävänä on päättää mm. varallisuuden hoidon sekä rahoitus- ja sijoitustoiminnan perusteista, sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteista sekä takaussi-toumuksen tai muun vakuuden antamisesta toisen velasta.

 

Varainhankinnan, rahoituksen ja sijoitustoiminnan ensisijainen tehtävä on tukea Heinolan kaupungin toimintaa valtuuston asettamien strategisten ja toiminnallisten tavoitteiden saavuttamisessa. Varainhankinnalla tarkoitetaan kaupungin oman toiminnan rahoittamista vieraan pääoman instrumenteilla. Rahoituksella tarkoitetaan kaupungin oman toiminnan rahoittamista vieraan pääoman instrumenteilla sekä osallistumista tytär-, osakkuus- tai muiden yhteisöjen rahoitukseen tekemällä sijoituksia oman pääoman eriin (esimerkiksi osakepääoma, sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto) sekä myöntämällä lainaa tai takauksia.

 

Heinolan kaupungin valtuusto on hyväksynyt sijoitusperiaatteet vuonna 2020 ja kaupunginhallitus on hyväksynyt sijoitussuunnitelman. Asiakirjat päivitetään kevään 2023 aikana. Valtuusto ei aiemmin ole hyväksynyt rahoituksen tai varainhankinnan periaatteita tai perusteita, joten nyt hyväksyttävä asiakirja on ensimmäinen laatuaan ja perustuu kuntalain valtuustolle asettamiin tehtäviin.

 

Esityslistan liitteenä Rahoitus- ja varainhankintaperiaatteet.

 

Jatkokäsittely valtuusto