Dynasty tietopalvelu Haku RSS Heinolan kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://kokoukset.heinola.fi:443/dynasty10/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://kokoukset.heinola.fi:443/dynasty10/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

kaupunginhallitus
Pöytäkirja 13.03.2023/Pykälä 58 

 

Talousarviolainan ottaminen

khall 13.03.2023 § 58  

422/02.05.04/2023  

 

 

 

 

Päätös Ehdotus hyväksyttiin.

 

Esittelijä kaupunginjohtaja Parkkonen, Jari

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus päättää, että 15 000 000 euron laina otetaan Kuntarahoitukselta siten, että laina-aika on 20 vuotta ja korko sidotaan 12 kuukauden euriboriin, jossa ensimmäinen korontarkistus on 10 vuoden kuluttua ja marginaali on 0,27 %.

Muut ehdot tarjouspyynnön ja tarjouksen mukaisesti.

 

Toimivalta Hallintosääntö 58 § 

 

Valmistelija talouspalvelupäällikkö Sanna Kekkonen
puh.  050 306 1961, etunimi.sukunimi@heinola.fi

 

Valmistelu Vuoden 2023 talousarviossa on varauduttu 15 milj. euron pit­­ai­kai­sen lainan ottoon. Vanhoja lainoja on varauduttu maksamaan ta­kai­sin 13,9 milj. eurolla. Taloussuunnitelmassa laina-aika on suunniteltu 20-vuotiseksi.  Kaupungin hallintosäännön 58 §:n mukaan lai­no­jen ottamisesta päättää kaupunginhallitus.

 

 Lainatarjoukset pyydettiin viideltä rahoituslaitokselta, joista neljä on jättänyt tarjouksen. Tarjouspyynnössä lainan vaihtoehtoina oli­vat kiinteä korko 15 tai 20 vuodelle sekä euribor 6 kk ja 12 kk. Kiinteää korkoa ei pyydetty korkosuojauksella vaan todettiin, että suojauksista neuvotellaan erikseen. Korkoindikaatio on pyydetty ti­lan­tees­sa 1.3.2023 klo 15. Lopullinen korkoindikaatio määräytyy luo­ton noston yhteydessä. Tarjouspyyntö esityslistan liitteenä.

 

 Tarjoukset tuli jättää 2.3.2023 klo 15 mennessä. Tarjouksen jät­ti­vät Kuntarahoitus Oyj, Nordea Bank Oyj, Danske Bank A/S Suo­men sivuliike sekä Handelsbanken. Avauspöytäkirja esityslistan liitteenä.

 

 Kaupungin lainakanta tilanteessa 8.3.2023 on yhteensä 106,6  milj. eu­roa. Tästä pitkäaikaisen lainan osuus on 92,6 milj. euroa ja ly­hyt­ai­kai­sen 14 milj. euroa. Lyhytaikainen laina koostuu kun­ta­to­dis­tuk­sis­ta, joiden korot ovat myös jo kääntyneet plusmerkkisiksi.
 

Lyhytaikaisen lainan kes­ki­ko­rko seuraavien 12 kk:n osalta on 1,88 %. Pitkäaikaisissa lainoissa vaihtuvakorkoisia on 30 % ja kiinteäkorkoisia 70 %, vuoden keskikoron seuraavien 12 kk:n osalta ollessa 1,34 %.

 

 Tarjoukset pyydettiin 15 tai 20 vuodelle seuraavasti; euribor 6 kk ja 12 kk, sekä kiinteä korko ilman korkosuojauksia, joista on tarkoitus neuvotella tarvittaessa tilanteen mukaan. Yksi rahoituslaitoksista tarjosi lainaa vain 15 vuodelle ja kaksi rahoituslaitosta tarjosi kiinteää korkoa koronvaihtosopimuksella (korkosuojaus) sekä yksi tarjoajista tarjosi lainaa myös 1 kk :n euriborilla.

 

 Tarjoukset euribor 6 kk, laina-aika 20 vuotta

 

 Lainaa tarjottiin 5 vuoden tarkistusjaksolla 3 rahoituslaitoksen toimesta ja 10 vuoden tarkistusajalla yhden rahoituslaitoksen toimesta. Edullisin marginaali 5 vuoden tarkistusjaksolla oli 0,21 % kun taas kallein 0,80 %. 10 vuoden tarkistusaikaa tarjottiin 0,27 % marginaalilla.

 

 Tarjoukset euribor 12 kk, laina-aika 20 vuotta

 

Lainaa tarjottiin 5 vuoden tarkistusjaksolla 3 rahoituslaitoksen toimesta ja 10 vuoden tarkistusjaksolla yhden rahoituslaitoksen toimesta. Edullisin marginaali 5 vuoden tarkistusjaksolla oli 0,21 % ja kallein 0,80 %. 10 vuoden tarkistusaikaa tarjottiin 0,27 % marginaalilla.

 

Kiinteäkorkoinen laina, laina-aika 20 vuotta

 

Kiinteäkorkoista lainaa 20 vuoden laina-ajalla ilman korkosuojausta tarjottiin yhden rahoituslaitoksen toimesta, korko 4,26 %. Korkosuojauksen kanssa edullisin tarjous oli 3,27 % ja kallein 3,57 %.

 

Saaduista tarjouksista kiinteäkorkoista lainaa 20 vuoden laina-ajalle tarjottiin 4,26 % korolla (ilman korkosuojausta) ja 12 kk:n euriboria 0,27 % marginaalilla (12 kk:n euribor 7.3.2023=3,908 %), jolloin kokonaiskorko vertailutilanteessa 4,18 %. Molemmissa tarkistukset 10 vuoden jälkeen.

 

Ennusteiden mukaan korkojen nousun uskotaan jatkuvan vielä kevään, mutta samalla kuitenkin uskotaan, että euribor-korkojen osalta suurin nousu on jo toteutunut ja korot lähtevät hienoiseen laskuun.

 

Edellä selvitetyn myötä edullisemmaksi ja tarkoituksenmukaisemmaksi tarjoukseksi katsotaan Kuntarahoitus Oyj:n tarjous 12 kk:n euriboriin sidotusta lainasta 0,27 %:n marginaalilla ja 20 vuoden laina-ajalla. Korko tarkentuu lainan noston yhteydessä. Korkoennusteiden myötä voidaan odottaa koron olevan vuoden päästä matalampi. Mikäli markkinatilanne muuttuu, käytetään tarvittaessa johdannaisia suojauksena erikseen.

 

 Tar­jous­ver­tai­lu tarjoajittain luettavissa Cloudmeeting-ohjelman tiedostoissa.

 

 Rahoituksen kilpailuttamiseen ei julkisista hankinnoista annetun lain (1397/2016) 9 §:n 1 mom. 9 kohdan mukaisesti sovelleta han­kin­ta­la­kia. Hankintalain soveltamisalaan eivät kuulu keskuspankkipalvelut taik­ka arvopaperien tai muiden rahoitusvälineiden liikkeeseen las­ke­mi­seen, ostoon, myyntiin tai siirtoon liittyvät rahoituspalvelut. Lain ul­ko­puo­lel­la on myös rahan tai pääoman hankinta.

 

Tiedoksianto virallinen ote Danske Bank A/S, Suomen sivuliike

   Handelsbanken

   Kuntarhoitus Oyj

   Nordea Oyj 

 sähköposti  talouspalvelupäällikkö

   taloussuunnittelija