Dynasty tietopalvelu Haku RSS Heinolan kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://kokoukset.heinola.fi:443/dynasty10/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://kokoukset.heinola.fi:443/dynasty10/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

kaupunginhallitus
Pöytäkirja 13.03.2023/Pykälä 56 

 

Toimintaohje työsuhteisten henkilöstöasioissa

khall 13.03.2023 § 56  

498/01.00.00/2023  

 

 

 

 

Päätös Ehdotus hyväksyttiin.

 

Esittelijä kaupunginjohtaja Parkkonen, Jari

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus päättää hyväksyä liitteenä olevan toimintaohjeen työsuhteisten henkilöstöasioissa siten, että se tulee voimaan 1.4.2023 alkaen. Tämä ohje korvaa kaupunginhallituksen 6.11.2017 antaman ohjeen.

 

Toimivalta Heinolan kaupungin hallintosääntö 5  luku 22 § 

 

Valmistelija henkilöstöpäällikkö Annika Blom
puh. 044 797 3032, etunimi.sukunimi@heinola.fi

 

Valmistelu Kaupungin palvelukseen rekrytoidaan henkilöstö joko virka- tai työsuhteeseen. Virkasuhteisten osalta rekrytoinnin toimintaohjeet määrittää "Laki kunnan ja hyvinvointialueen viranhaltijasta" ja Heinolan kaupungin hallintosääntö. Työsuhteisten osalta työsopimuslaista ei samalla tavalla tule henkilöstön valintaprosessiin ohjeistusta, vaan organisaatiot voivat itse laatia työsuhteissa noudatettavan rekrytointiohjeistuksen. Rekrytointiprosessien osalta on kuitenkin huolehdittava, että ne ovat kaikkia hakijoita kohtaan yhdenvertaisia ja syrjimättömiä.

 

Nykyisin voimassa olevaa toimintaohjetta työsuhteisten henkilöstöasioissa on muutettu mm. siten, että työsuhteisten valinta ei jatkossa edellytä työsopimuksen lisäksi erillistä viranhaltijapäätöstä ja työsuhde-eduista päättäminen kuuluu toimialajohtajan toimivaltaan. Niissä henkilöstöasioissa, joita ei tässä toimintaohjeessa erikseen mainita, noudatetaan soveltuvin osin hallintosääntöä.

 

Esityslistan liitteenä on toimintaohje työsuhteisten henkilöstöasioissa 1.4.2023 alkaen.

 

Tiedoksianto sähköposti hr-palvelut

  esihenkilöt