Dynasty tietopalvelu Haku RSS Heinolan kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://kokoukset.heinola.fi:443/dynasty10/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://kokoukset.heinola.fi:443/dynasty10/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

kaupunginhallitus
Pöytäkirja 30.01.2023/Pykälä 26 

 

Huvilapalstan 111-401-21-23 V75 myynti, Konnisaari

khall 30.01.2023 § 26  

293/10.00.02/2023  

 

 

 

 

Päätös Ehdotukset hyväksyttiin.

 

Esittelijä kaupunginjohtaja Parkkonen, Jari

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus päättää

1. myydä  Huvilapalstan 111-401-21-23 V75  Konnisaaressa hintaan 80 000 € palstan vuokralaiselle,
2. palstan aluetta täydennetään kaupungin lahjoitusmaan 111-401-21-23 alueesta siten, että myytävä määräala vastaa nykyisiä  rakennuspaikan vaatimuksia ollen noin 2000 m2 kokoinen ja rantaviivan pituus vähintään 40 m.

 

Toimivalta Heinola kaupungin hallintosääntö 8 luku § 56 

 

Valmistelija maankäyttöinsinööri Mirja Ruutu
puh. 044 769 4347, etunimi.sukunimi@heinola.fi

 

Valmistelu Kaupunginhallitus on kokouksessaan 19.4.2010 § 231 käsitellessään alavirran vuokramökkisopimuksia päättänyt, että "mikäli Löysinniemessä tai Konnisaaressa sijaitsevan vuokramökkitontin vuokralainen haluaa ostaa tontin, päätetään määräalan myymisestä ja kauppahinnasta erikseen".

 

 Konnisaaren vuokrapalstan V75 vuokralaisen kanssa on neuvoteltu määräalan myymisestä. Nykyinen vuokrapalsta (n. 1 500 m2) ei täytä rakennuspaikan ehtoja koon eikä rantaviivan pituuden (noin 35 m) osalta. Myytävän määräalan kooksi on sovittu noin 2 000 m2 ja rantaviivan pituudeksi vähintään 40 m. Kiinteistöt ja mittaus -palvelualueen tarkastelun perusteella määräala on muodostettavissa em. kriteereiden mukaisesti.

 

 Alue on arvioitu vuonna 2014, jolloin arvoksi on arvioitu noin 70 000-84 000 €. Arvio on tarkistettu tammikuussa 2023 ulkopuolisen arvioitsijan toimesta, jolloin arvio on asettunut 67500-82500 haarukkaan. Molemmat arviot on tehty kauppa-arvomenetelmällä tarkastelemalla alueen soveltuvia vertailukauppoja.

 Läheinen palsta täydennettynä 2000m2 kokoon Konnisaaressa myytiin vuonna 2015 hintaan 80 000€.

 Vuokralaisen kanssa on neuvoteltu kauppahinnaksi 80 000 €.

 

 

 Liitteenä on kartta vuokrapalstan sijainnista ja nykyisistä ulottuvuuksista.

 

Tiedoksianto virallinen ote vuokralainen

  sähköposti  kiinteistösihteeri

    kiinteistörekisterinhoitaja

    maankäyttöinsinööri

    taloussuunnittelija