Dynasty tietopalvelu Haku RSS Heinolan kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://kokoukset.heinola.fi:443/dynasty10/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://kokoukset.heinola.fi:443/dynasty10/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

kaupunginhallitus
Pöytäkirja 30.01.2023/Pykälä 27



 

 

Vierumäen yrityspuiston 2. korttelin alueen myyminen huutokaupalla

khall 30.01.2023 § 27  

230/10.00.02/2023  

 

 

 

 

Päätös Ehdotukset hyväksyttiin.

 

Esittelijä kaupunginjohtaja Parkkonen, Jari

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus päättää, että

1. Vierumäen yrityspuiston 2. korttelin alue laitetaan myyntiin internetissä huutokaupalla kahtena määräalana ja

2. että lähtöhinta määräaloille määräytyy maapohjan hinnoittelun 5 €/m2 mukaisesti.

 

Toimivalta Heinolan kaupungin hallintosääntö 8 luku 56 § 

 

Valmistelija maankäyttöinsinööri Mirja Ruutu
puh. 044 769 4347, etunimi.sukunimi@heinola.fi

 

Valmistelu Vierumäen Yrityspuiston asemakaava on hyväksytty kaupunginvaltuustossa 6.3.2017 § 8. Alueelle muodostui viisi teollisuus- ja varastorakennusten korttelialuetta.

 

 Korttelialueille ei ole laadittu sitovaa tonttijakoa, vaan tontteja on tarkoitus luovuttaa yrittäjille heidän käyttöönsä soveltuvan tarpeen mukaan. Alue luovutetaan määräalana, jonka jälkeen laaditaan sitova tonttijako, käynnistetään lohkomistyöt ja rekisteröinnin jälkeen tontti on valmis.

 

 Alueen esirakentamista on täydennetty siten, että korttelin 2 alueen esirakentaminen valmistui tänä talvena joulu-tammikuun vaihteessa.

 

 Hintatason määrittelyyn kerättiin hintatietoa 2019 ja kaupunginhallitus teki 11.11.2019 § 241 hinnoittelupäätöksen, jossa hinnaksi määriteltiin 9,5 €/maapohjaneliömetri. Päätöksellään 25.4.2022 § 71  kaupunginhallitus päätti määräaikaiseksi kampanjahinnaksi 1.6.-15.7.2022 5 €/maaneliömetri. Tällä hinnalla lähti käyntiin kaupanteko korttelista 1.

Lahden Kujalan alueen rakentuminen voi osaltaan lisätä kiinnostusta moottoritien läheisyydessä sijaitseviin yritystontteihin. Huutokuppamenettelyllä voidaan hakea markkinatilanteen mukaista hintaa myytävälle korttelimaalle.

 

 Huutokauppa järjestetään Huutokauppa.com:ssa kevään 2023 aikana. Heinolan kaupungin toimivaltainen viranomainen pidättää huutokaupassa itselleen oikeuden hyväksyä tai hylätä korkeimman tarjouksen. Lopullinen tarjottu korkein kauppahinta edellyttää hallintosäännon mukaisen toimielimen hyväksyntää ja erillistä myyntipäätöstä.

 

 Liitteenä opaskartta ja kantakartta kaavatiedoin.

 

Tiedoksianto sähköposti talousjohtaja

elinkeinopäällikkö
maankäyttöinsinööri
viestintä