Dynasty tietopalvelu Haku RSS Heinolan kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://kokoukset.heinola.fi:443/dynasty10/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://kokoukset.heinola.fi:443/dynasty10/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

kaupunginhallitus
Pöytäkirja 30.01.2023/Pykälä 24 

 

Lausunto Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle kunnallisvalitukseen valtuuston päätöksestä 12.12.2022 § 66 Talousarvio vuodelle 2023 ja suunnitteluvuosille 2023-2026

khall 30.01.2023 § 24  

71/02.02.00/2023  

 

 

 

 

Päätös Ehdotus hyväksyttiin.

 

Esittelijä kaupunginjohtaja Parkkonen, Jari

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus päättää antaa liitteenä olevan lausunnon vastauksena Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle kunnallisvalitukseen valtuuston päätöksestä 12.12.2022 § 66 Talousarvio vuodelle 2023 ja suunnitteluvuosille 2023-2026

 

Toimivalta Heinolan kaupungin hallintosääntö 5 luku 22 § 

 

Valmistelija hyvinvointijohtaja Pirjo Hepo-oja, puh. 0500 717 310 ja kaupunginlakimies Teppo Joentausta, puh. 044 469 4361, etunimi.sukunimi@heinola.fi

 

Valmistelu Heinolan valtuusto päätti 12.12.2022 hyväksyä talousarvion vuodelle 2023 ja suunnitteluvuosille 2023-2026. Kyseisestä päätöksestä tehtiin kunnallisvalitus, jossa vaaditaan valtuuston päätöksen kumoamista, koska valittajan näkemyksen mukaan päätös on syntynyt hallintolain vastaisesti, erityisesti sen 41 §:n vastaisesti. Sen lisäksi muutoksenhakijat kiinnittävät huomioita kunnallisvalituksessaan, että päätös on puutteellisesti valmisteltu. Muutoksenhakijoiden näkemyksen mukaan Jyrängön päiväkotia ei siten tulisi lakkauttaa. Hämeenlinnan hallinto-oikeus on kunnallisvalituksen johdosta lähettänyt Heinolan kaupungille lausuntopyynnön asiaa koskien ja hallinto-oikeus on pyytänyt kaupunginhallitusta vastaamaan kunnallisvalitukseen asiassa.

 

 Heinolan kaupunki katsoo, ettei valtuuston päätöstä 12.12.2022 § 66 ole kumottava. Heinolan kaupungin näkemyksen mukaan valtuuston päätös ei ole syntynyt virheellisessä järjestyksessä, eikä päätöstä rasita muotovirheet, asian valmistelu on ollut asian suhteen riittävää ja  päätöksen valmistelussa ja esittelyssä on noudatettu kuntalain ja hallintolain säädöksiä.

 

 Heinolan kaupunki on päättäessään kaupungin päiväkotiverkosta ja samalla Jyrängön päiväkodin lakkauttamisesta noudattanut  asian valmistelussa hallintolain 41 §:n säännöksiä ja varannut vaikuttamismahdollisuuksia asiaan osallisille. Kaupunki on järjestänyt  28.10.2019 valtuustosalissa kuulemistilaisuuden, jossa yhtenä seikkana on ollut Jyrängön päiväkodin lakkauttaminen. Kaupunki on täyttänyt velvollisuuden edistämällä yksilöiden mahdollisuuksia osallistua ko. toimintaan ja vaikuttaa päätöksentekoon. Kaupunki on ottanut huomioon kuulemistilaisuuden päätöksenteossaan. Tämän lisäksi kaupunki on useasti ilmoittanut asian käsittelystä, joista viimeisimpinä ennen valtuuston kokousta toimitettu Wilma-viesti asian suhteen. Kaupungin näkemyksen mukaan, kyseessä on ollut asianmukainen ja riittävän tehokas ilmoittamistapa ja aiemmin toteutettu kuuleminen. Ilmoitus on tavoittanut mahdollisimman kattavasti valmisteltavana olevan asian vaikutuspiirissä olevat henkilöt.

 

 Ilmoituksessa on mainittu, mistä asiasta on kysymys ja minkälaisia vaikutuksia asialla saattaa olla asianomaisten oloihin. Päätettävänä oleva asia on yksilöitävä keskeisiltä osiltaan ja ilmoituksessa on mainittu henkilöt, joilta asiasta on voinut saada lisätietoja ja viranomaisen nimi.

 

 Valituksessa tuodaan esille, että valmistelu on ollut puutteellista, koska lautakunnan jäsenet ovat päättäneet asiasta eri tavalla valtuustossa. Kaupungin näkemyksen mukaan, hyvinvointilautakunnalle on annettu riittävät tiedot ja päätöksen taustoja ja seurauksia on esitelty myös riittävästi lautakunnalle, samoin kuin valtuuston jäsenille. Päättäjät ovat olleet tietoisia asiasta. Lautakunnan jäsenet ovat voineet keskustella asiasta ja varmistua asian riittävästä valmistelusta. Hyvinvointilautakunnan jäsenet ovat voineet käyttää poliittista harkintavaltaansa asiassa ja päättäessään lopullisesti asiasta valtuustokäsittelyn yhteydessä päätyneet erilaiseen lopputulokseen kuin lautakuntakäsittelyn aikana. Valtuusto on tehnyt asiassa lopullisen valituskelpoisen päätöksen. Kaupunki kiistää siten valittajan väitteet kunnallisvalitusasiassa, että hyvinvointilautakunnan jäsenet eivät olisi olleet tietoisia päättämästään asiasta.

 

Kaupungilla ei varsinaisesti ole erityistä kantaa adressin osalta. Kaupunki kuitenkin toteaa, että se on toimitettu valtuustolle ennen päätöksentekoa ja siten ollut valtuutettujen tiedossa.

 

Esityslistan liitteenä Hämeenlinnan hallinto-oikeuden lausuntopyyntö, joka sisältää kunnallisvalituksen ja lausunto Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle sekä hallinto-oikeuden pyytämät aiemmat asiakirjat asiasta.

 

Tiedoksianto virallinen ote hameenlinna.hao@oikeus.fi