Dynasty tietopalvelu Haku RSS Heinolan kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://kokoukset.heinola.fi:443/dynasty10/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://kokoukset.heinola.fi:443/dynasty10/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

kaupunginhallitus
Pöytäkirja 30.01.2023/Pykälä 20 

 

Vuoden 2023 talousarvion käyttösuunnitelma, Yhteiset palvelut -toimiala

khall 30.01.2023 § 20  

44/02.02.02/2023  

 

 

 

Päätös Ehdotus hyväksyttiin.

 

Esittelijä kaupunginjohtaja Parkkonen, Jari

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus päättää hyväksyä liitteenä olevan Yhteiset palvelut -toimialan vuoden 2023 käyttösuunnitelman liitteeksi tositteiden asiatarkastajat ja hyväksyjät.

 

Toimivalta Heinolan kaupungin hallintosääntö 5 luku 22 §, 8 luku 52 § ja kaupunginhallitus 19.12.2022 § 228             

 

Valmistelija hallinto- ja kehitysjohtaja Hanna Hurmola-Remmi
puh. 040 780 1420, etunimi.sukunimi@heinola.

 

Valmistelu Talousarvion tätytäntöönpano-ohjeen mukaan osana

käyttösuunnitelmaa/suunnitelman liitteenä tulee esittää myös tositteiden ensisijaiset tarkastajat, hyväksyjät ja heidän sijaisensa. Liite on erehdyksessä jäänyt pois kaupunginhallituksen 16.1.2023 käsittelystä, kun kaupunginhallitus hyväksyi Yhteiset palvelut -toimialan käyttösuunnistelman.

 

Yhteisten palveluiden tositteiden tarkastajat ja hyväksyjät liitteenä.

 

Tiedoksianto sähköposti taloustuki, talousjohtaja
  palvelualuejohtajat

 

 

 

khall 16.01.2023 § 6 

 

 

 

Päätös Ehdotukset hyväksyttiin.

 

Esittelijä kaupunginjohtaja Parkkonen, Jari

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus päättää

1. hyväksyä Yhteiset palvelut -toimialan käyttösuunnitelman vuodelle 2023 ja

2. että käyttösuunnitelman toteutumisesta raportoidaan osavuosikatsausten yhteydessä.

 

Toimivalta Heinolan kaupungin hallintosääntö 5 luku 22 §, 8 luku 52 § ja kaupunginhallitus 19.12.2022 § 228

 

Valmistelija hallinto- ja kehitysjohtaja Hanna Hurmola-Remmi
puh. 040 780 1420, etunimi.sukunimi@heinola.fi

 

Valmistelu Valtuusto hyväksyi 12.12.2022 kokouksessaan Heinolan kaupungin talousarvion vuodelle 2023 ja taloussuunnitelman vuosille 2023- 2026. Kaupunginhallitus on antanut kokouksessaan 19.12.2022 ohjeen vuoden 2023 talousarvion täytäntöönpanoon ja käyttösuunnitelman laatimiseen. Täytäntöönpano-ohje on esityslistan liitteenä.

 

Ohjeiden mukaan valtuuston hyväksyttyä talousarvion saattaa kaupunginhallitus sen täytäntöönpano-ohjeineen lautakuntien noudatettavaksi. Tämän ohjeistuksen mukaisesti kukin toimielin hyväksyy oman toimialansa käyttösuunnitelman.

 

Käyttösuunnitelmassa strategia viedään käytäntöön valtuuston hyväksymää talousarviota alemmalla tasolla. Käyttösuunnitelmissa esitettyjen tavoitteiden tulee olla linjassa talousarvion sisältämien toimialakohtaisten valtuuston sitovuustason tavoitteiden ja strategian kanssa. Käyttösuunnitelmassa valtuuston hyväksymille toiminnallisille tavoitteille laaditaan tarvittavat osatoimenpiteet, näille mittarit ja tavoitetasot sekä nimetään toimenpiteille vastuuhenkilöt. Käyttösuunnitelmassa määritellään lautakuntaan nähden sitovat tavoitteet, joilla tuetaan strategian ja valtuuston hyväksymän talousarvion toteutumista toimialojen eri yksiköissä tai palvelualueilla. Vastuuhenkilön tehtävänä on huolehtia ko. toimenpiteiden toteuttamisesta.

 

Käyttösuunnitelmalla tarkoitetaan edellä todetun lisäksi myös valtuuston sitovuustason määrärahojen ja tuloarvioiden jakamista osatehtäville (palvelualue) osamäärärahoiksi ja -tuloarvioiksi. Käyttösuunnitelmiin tulee sisällyttää sekä käyttötalous että investoinnit. Toimielin on tulosvastuussa tavoitteiden toteutumisesta ja on tilivelvollinen tehtävän taloudesta. Käyttösuunnitelmat laaditaan palvelualuetasolla kultakin toimialalta. Käyttösuunnitelmien sitovuustaso lautakuntiin nähden on palvelualueen netto (toimintakate), kun sitovuustaso valtuustoon nähden on puolestaan toimialan netto.

 

Käyttösuunnitelmat toimivat pohjana talousarvion seurannassa ja raportoinnissa. Käyttösuunnitelman loppusumman tulee täsmätä valtuuston hyväksymään toimialan sitovuustasoon.

 

Käyttösuunnitelmassa voidaan vielä tehdä tarkennuksia esim. tilitason tai kustannuspaikkojen määrärahoihin tai -tuloarvioihin.

Kaupunginhallitus ja lautakunnat hyväksyvät käyttösuunnitelmat. Käyttösuunnitelmat tulee laatia siten, että toimielimet hyväksyvät oman toimialansa käyttösuunnitelman 27.1.2023 mennessä

 

Vastuuhenkilön tehtävänä on huolehtia ko. toimenpiteiden toteuttamisesta. Vastuu käyttösuunnitelmassa hyväksyttävien määrärahojen riittävyydestä kuuluu ensisijaisesti määrärahojen käyttäjille eli tositteiden hyväksyjille.

 

Hyväksytyt käyttösuunnitelmat tulee toimittaa määrärahoja käyttävien tai tulojen kertymisestä vastaavien vastuuhenkilöiden tietoon sekä myös talouspalveluihin.

 

Yhteiset palvelut -toimialan käyttösuunnitelma

 

Yhteiset palvelut -toimialan toimialajohtajana toimii hallinto- ja kehitysjohtaja Hanna Hurmola-Remmi.

 

Toimialan toimintaan sisältyvät seuraavat palvelualueet:

talouspalvelut, henkilöstöpalvelut, hallinnon tukipalvelut sekä tietohallinto- ja digipalvelut.

 

Käyttösuunnitelman sitovuustasona on nettositovuus eli tulojen ja menojen erotus palvelualueittain.

 

Esityslistan liitteenä ehdotus Yhteiset palvelut -toimialan käyttösuunnitelmaksi vuodelle 2023.

 

Tiedoksianto sähköposti taloustuki, talousjohtaja
  palvelualuejohtajat