Dynasty tietopalvelu Haku RSS Heinolan kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://kokoukset.heinola.fi:443/dynasty10/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://kokoukset.heinola.fi:443/dynasty10/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

kaupunginhallitus
Pöytäkirja 30.01.2023/Pykälä 19


 

 

Yhteiset palvelut -toimialan tehtäväjärjestelyt

khall 30.01.2023 § 19  

259/01.01.00.01/2023  

 

 

 

 

Päätös Ehdotukset hyväksyttiin.

Ennen ensimmäisen asian käsittelyä kokouksessa oli kuultavana asiantuntijana Heikki Mäkilä klo 15.05-16.21.

 

Esittelijä kaupunginjohtaja Parkkonen, Jari

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus päättää

1. hyväksyä Yhteisten palvelut -toimialan tehtäväjärjestelymuutokset siten, että talouspalveluiden palvelualue nimetään talous- ja kehittämispalveluiksi,

2. että talous- ja kehittämispalvelut -palvelualueen johtajana toimii hallinto- ja kehitysjohtaja ja

3. että muutokseen liittyvät tehtäväsiirrot ja -järjestelyt ja nimikemuutokset toteutetaan 1.3.2023 alkaen.

 

Toimivalta Heinolan kaupungin hallintosääntö 5 luku 22 § ja 6 luku 28 § 

 

Valmistelija hallinto- ja kehitysjohtaja Hanna Hurmola-Remmi
puh. 044 780 1420, etunimi.sukunimi@heinola.fi

 

Valmistelu Kaupungin henkilöstöorganisaatio muodostuu lautakuntien ja kaupunginhallituksen tehtävien mukaan toimialoista, jotka edelleen jäsentyvät palvelualueiksi ja ne taas tarvittaessa toimintayksiköiksi.

 

 Yhteiset palvelut -toimialan tehtävien arviointia ja tehtävien järjestämistä ja resursseja on tarkasteltu toimintaympäristön muutokset ja vaatimukset huomioiden. Näitä ovat mm. talouden raportointivaateiden kasvu, toimintatapojen kehittäminen, digitalisaation ja viestinnän sekä valmiusasioiden merkityksen korostuminen. Resursseilla on pystyttävä vastaamaan lisääntyneisiin velvoitteisiin ja kehittämisvaateisiin.

 

 Arvioinnin pohjalta on todettu tarkoituksenmukaiseksi muuttaa Yhteiset palvelut -toimialan palvelualueiden tehtäväjärjestelyjä siten, että viestinnän kokonaisuus siirretään tietohallinto- ja digipalveluista uudelleen nimettävälle talous- ja kehittämispalvelut -palvelualueelle.Palvelualueesta vastaavana viranhaltijana toimii hallinto- ja kehitysjohtaja.

 

 Muutoksilla selkeytetään talouden, valmiusasioiden ja kehittämisen kokonaisuuden edellytyksiä. Muutokseen sisältyy myös palvelualuejohtajan tehtävämuutoksia. On todettu tarve etsiä ratkaisu johtamisen, resurssien riittävyyden että tuloksellisuuden näkökulmasta siihen, miten talouspalvelut ja talouden johtaminen järjestetään. Asiasta on käyty keskustelu palvelualuejohtajana toimivan viranhaltijan kanssa.

 

 Toistaiseksi voimassa olevaan virkasuhteeseen ottamisesta päättävä kunnan viranomainen voi varattuaan viranhaltijalle tilaisuuden tulla kuulluksi päättää, että viranhaltijan virantoimitusvelvollisuutta muutetaan, jos toiminnan uudelleen järjestely tai muu perusteltu syy sitä edellyttää (laki kunnan ja hyvinvointialueen viranhaltijasta, 23 §, 2003/304).

 

 Palvelualuejohtajana toimivan talousjohtajan viran osalta on sovittu muutoksista, joiden avulla vastataan edellä todettuihin vaateisiin. Tehtäväjärjestelyjä muutetaan mm. lisäresurssoinnin avulla.

 

 Toimialajohtaja vastaa hallintosäännön 29 §:n mukaan nimikemuutoksia koskevista päätöksistä.

 

Tiedoksianto virallinen ote talousjohtaja

 sähköposti  viestinnän asiantuntija

   viestintäassistentti

   HR-tuki
   kirjaamo