Dynasty tietopalvelu Haku RSS Heinolan kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://kokoukset.heinola.fi:443/dynasty10/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://kokoukset.heinola.fi:443/dynasty10/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

kaupunginhallitus
Pöytäkirja 13.05.2024/Pykälä 121 

 

Ilman perillistä kuolleen kuntalaisen kuolinpesän omaisuuden hakeminen

khall 13.05.2024 § 121  

355/02.07.02/2024  

 

 

 

 

Päätös Ehdotukset hyväksyttiin äänestyksen jälkeen.

Keskustelun kuluessa jäsen Mäentalo teki vastaesityksen että asia palautetaan valmisteltavaksi. Jäsen Ruuth kannatti esitystä.

Puheenjohtaja totesi, että koska asiasta käydyn keskustelun kuluessa on tehty kannatettu vastaesitys, on asiasta äänestettävä. Puheenjohtaja esitti, että tarvittava äänestys toimitetaan CloudMeetingillä niin, että ne, jotka kannattavat kaupunginjohtajan  ehdotusta äänestävät Jaa ja ne jotka kannattavat Mäentalon esitystä äänestävät Ei.

Suoritetussa äänestyksessä annettiin
5 Jaa-ääntä
4 Ei-ääntä

Puheenjohtaja totesi kaupunginhallituksen hyväksyneen kaupunginjohtajan ehdotuksen äänin 5 vastaan 4.

Äänestysluettelo on pöytäkirjan liitteenä.

 

Esittelijä kaupunginjohtaja Parkkonen, Jari

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus päättää

1. hakea Valtiokonttorilta perintönä jäänyttä omaisuutta ja

2. valita perinnön käyttötarkoitukseksi hyvinvointitoimialan ehdotuksen Kaikkien Heinola -monikulttuurisuus festivaalit.

 

Toimivalta Perintökaaren 5 luku ja Heinolan kaupungin hallintosääntö 5 luku 22 §             

 

Valmistelija kaupunginlakimies Teppo Joentausta

 puh. 044 469 4361, etunimi.sukunimi@heinola.fi

 

Valmistelu Valtiokonttori on ilmoittanut Heinolan kaupungille, että kotipaikaltaan heinolalaisen 18.12.2023 kuolleen henkilön jälkeensä jättämä omaisuus on haettavissa kaupungille. Hänellä ei jäänyt perimään oikeutettuja sukulaisia, joten hänen omaisuutensa kuuluu perintökaaren 5 luvun mukaisesti valtiolle. Ilman perillisiä kuolleen henkilön kotikunnalla on kuitenkin oikeus hakea kuolinpesän omaisuutta luovutettavaksi kaupungille.

 

 Omaisuutta haetaan Valtiokonttorille toimitettavalla hakemuksella. Hakemusta varten kaupungin tulee ilmoittaa jokin sosiaalinen tai kulttuuriin liittyvä käyttötarkoitus haettavalle omaisuudelle. Hakemuksen johdosta valtio voi luovuttaa omaisuuden esitettyyn käyttötarkoitukseen. Perintöomaisuuden mahdollinen luovuttaminen kunnalle ei perustu tiettyyn tarveharkintaan, mutta normaaleja budjettiin kuuluvia menoja perinnöllä ei kuitenkaan saa kattaa.

 

 Perintö koostuu perittävän talletustilivaroista. Kulujen jälkeen perintö on suuruudeltaan noin 125 000 euroa. Vainajan läheinen, ei rintaperillinen, on ilmoittanut hakevansa koko kuolinpesän omaisuutta itselleen.

 

 Kaupunginlakimies on pyytänyt toimialoja toimittamaan ehdotuksensa perintövarojen käyttötarkoituksesta. Hyvinvointitoimiala on jättänyt varojen käytöstä ehdotuksen: Kaikkien Heinola -monikulttuurisuus festivaalit. Ehdotus on esityslistan liitteenä. Ehdotus täyttää valtion perinnön saamisen edellytykset.

 

Tiedoksianto hakemus perintoasiat@valtiokonttori.fi

 sähköposti johtaja

  taloustuki@heinola.fi

 

 

 

 

 

 

Äänestystiedot
 Jaa pohjaesitys / Ei palautusesitys/ Tyhjä