Dynasty tietopalvelu Haku RSS Heinolan kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://kokoukset.heinola.fi:443/dynasty10/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://kokoukset.heinola.fi:443/dynasty10/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

kaupunginhallitus
Pöytäkirja 11.03.2024/Pykälä 59


Hallintosäännön päivitys vuodelle 2024

 

 

Hallintosäännön päivittäminen

khall 11.03.2024 § 59  

70/00.01.01.00/2023  

 

 

 

 

Päätös Ehdotukset hyväksyttiin.

 

Esittelijä kaupunginjohtaja Jari Parkkonen  

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että se hyväksyy liitteenä olevan päivitetyn Hallintosäännön.

 

Toimivalta Heinolan kaupungin hallintosääntö 2 luku 7 §,  5 luku 22 § 

 

Valmistelija hallinto- ja kehitysjohtaja Hanna Hurmola-Remmi
puh. 044 780 1420 ja kaupunginjohtaja Jari Parkkonen, puh. 0400 862 977, etunimi.sukunimi@heinola.fi

 

Valmistelu  Hallintosääntöön on tullut tarve tehdä korjauksia vuoden 2024 osalta tehtäväjärjestelymuutoksista johtuen mm. taloutta koskevan toimivallan osalta pykälään 58. Lisäksi hallintosääntöön on lisätty Kuntaliiton ohjeistuksen mukaisesti varautumista koskeva uusi pykälä 156. Lisäksi 33 pykälää on täydennetty henkilöstöpäällikön toimivallan osalta paikallisten järjestelyerien päätöksentekoa koskien.

 

 Muutosohjelmaan liittyvät väliaikaiset muutokset

 

 Hallintosääntöön on tarpeellista tehdä myös määräaikaisia muutoksia muutosohjelman toteuttamisen osalta. Asiaa on aiemmin käsitelty valtuuston kanssa osana muutosohjelmavalmisteluja.

 

 Jotta johtamisjärjestelmään liittyvät muutokset saadaan toteutettua ketterästi on tarkoituksenmukaista, että kaupunginhallitus määrää muutostilanteessa myös palvelualueiden alaiset toimintayksiköt sekä päättää toimiala- ja palvelualuejohtajien nimeämisistä uuteen rakenteeseen. Näin ollen hallintosääntöön on tarkoituksenmukaista tehdä määräaikaiset muutokset pykälien 13 ja 33 osalta siten, että toimivaltaa siirretään väliaikaisesti palvelualuejohtajien ja niihin vastaavien tehtävien nimeämisen osalta lautakunnilta kaupunginhallitukselle ja toimialajohtajien nimeämisten osalta väliaikaisesti valtuustolta kaupunginhallitukselle.

 

 Muutoksella varmistetaan muutosohjelman toimeenpanon ketterä toteutus kun nimeämiset tehdään kerrralla yhdessä toimielimessä eli kaupunginhallituksessa.

 

 Muutokset koskevat pykäliä 13 ja 33. Muutokset ovat voimassa kunnes vuoden 2025 toimialajohtajat ja palvelualueet on nimetty, kuitenkin enintään kesäkuun 2024 loppuun asti. Kaupunginhallitus päättää uuden organisaatiorakenteen toimialan alapuolisista rakenteista sekä näihin nimettävistä vastuuhenkilöistä kevään aikana.

 

 Hallintosääntö vuodelle 2025 tuodaan valtuuston käsittelyyn myöhemmin vuoden 2024 aikana. 

 

 Muutosehdotukset liitteenä olevassa luonnoksessa punaisella.

 

Jatkokäsittely valtuusto