Dynasty tietopalvelu Haku RSS Heinolan kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://kokoukset.heinola.fi:443/dynasty10/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://kokoukset.heinola.fi:443/dynasty10/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

tarkastuslautakunta
Pöytäkirja 01.02.2024/Pykälä 6


 

 

Muutosohjelman eteneminen ja hallintosääntö

tarkltk 01.02.2024 § 6  

783/00.03.00/2023  

 

 

 

 

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kokouksen kulku:

Asian käsittelyn aikana paikalla oli Kaupunginjohtaja.

 

Esittelijä tarkastuslautakunnan puheenjohtaja

 

Päätösehdotus Tarkastuslautakunta merkitsee tiedokseen tämänhetkisen tilanteen ja suunnitelman etenemisestä koskien muutosohjelmaa ja hallintosäännön muutosta.

 

Toimivalta Kuntalaki § 121 ja 124, Hallintosääntö luku 9 § 62 

 

Valmistelija toimialasihteeri Maria Laakkonen, puh 044 769 4241, etunimi.sukunimi@heinola.fi

 

Valmistelu  Tarkastuslautakunnan kokoukseen 1.2.2024 on kutsuttu hallinto- ja kehitysjohtaja Hanna Hurmola-Remmi sekä kaupunginjohtaja Jari Parkkonen kertomaan muutosohjelman etenemisestä ja hallintosäännön muutoksesta.

 

  Kuntalain 110 §:n mukaan kunnanvaltuusto hyväksyy kunnan ja kun­ta­kon­ser­nin taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet. Tar­kas­tus­lau­ta­kun­nan tehtävä on kuntalain §:n 121 mukaan arvioida, ovatko val­tuus­ton asettamat toiminnan ja talouden tavoitteet kunnassa ja kun­ta­kon­ser­nis­sa toteutuneet ja onko toiminta järjestetty tu­lok­sel­li­sel­la ja tarkoituksenmukaisella tavalla.

 

Tarkastuslautakunnalla on salassapitoa koskevien säännösten es­­mät­tä oikeus saada kunnan viranomaisilta tiedot ja nähtävikseen asia­kir­jat, joita se pitää tarpeellisina arviointitehtävän hoitamiseksi (kun­ta­la­ki § 124).

 

Hallinto- ja kehitysjohtaja sekä kaupunginjohtaja ovat paikalla kokouksessa oman asiansa keskustelun ja esittelyn ajan.