Dynasty tietopalvelu Haku RSS Heinolan kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://kokoukset.heinola.fi:443/dynasty10/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://kokoukset.heinola.fi:443/dynasty10/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

tarkastuslautakunta
Pöytäkirja 01.02.2024/Pykälä 5


 

 

Kuultavana Hyvinvointitoimialan palvelualuejohtajat

tarkltk 01.02.2024 § 5  

783/00.03.00/2023  

 

 

 

 

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kokouksen kulku:

Lautakunta piti asian käsittelyn jälkeen tauon klo 10.14-10.16.

 

Esittelijä tarkastuslautakunnan puheenjohtaja

 

Päätösehdotus Tarkastuslautakunta päättää merkitä tiedokseen palvelualuejohtajien antamat selostukset sekä käydyn keskustelun. 

 

Toimivalta Kuntalaki § 121 ja 124, Hallintosääntö luku 9 § 62 

 

Valmistelija toimialasihteeri Maria Laakkonen, puh 044 769 4241, etunimi.sukunimi@heinola.fi

 

Valmistelu Tarkastuslautakunnan kokoukseen 1.2.2024 on kutsuttu kuultavaksi Hyvinvointitoimialan palvelualuejohtajat: hyvinvoinvipäällikkö Kirsi Mäkelä, koulutusjohtaja Pia Helander, varhaiskasvatusjohtaja Päivi Salminen ja palvelualuejohtaja, Virikkeellinen elämä, Anne Andersson. Tarkastuslautakunta haluaa avata keskustelussa asiakasnäkökulmaa ja palvelualueiden sekä toimialojen välistä yhteistyötä (onko sujuvaa, mitä osaamista voisi toiselta toimialalta/ palvelualueelta hyödyntää ja osataanko tätä hyödyntää, siirretäänkö resursseja helposti toimialalta/ palvelualueelta toiselle, miten henkilöstö tällaiseen suhtautuu) sekä kuulla toimialajohtajien esille tuomista ajankohtaisista asioista (Onko olennaista muutosta edelliseen vuoteen? Miten henkilöstö suhtautuu muutosohjelmaan?).

 

  Kuntalain 110 §:n mukaan kunnanvaltuusto hyväksyy kunnan ja kun­ta­kon­ser­nin taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet. Tar­kas­tus­lau­ta­kun­nan tehtävä on kuntalain §:n 121 mukaan arvioida, ovatko val­tuus­ton asettamat toiminnan ja talouden tavoitteet kunnassa ja kun­ta­kon­ser­nis­sa toteutuneet ja onko toiminta järjestetty tu­lok­sel­li­sel­la ja tarkoituksenmukaisella tavalla.

 

Tarkastuslautakunnalla on salassapitoa koskevien säännösten es­­mät­tä oikeus saada kunnan viranomaisilta tiedot ja nähtävikseen asia­kir­jat, joita se pitää tarpeellisina arviointitehtävän hoitamiseksi (kun­ta­la­ki § 124).

 

Palvelualuejohtajat ovat paikalla kokouksessa oman asiansa keskustelun ajan.