Dynasty tietopalvelu Haku RSS Heinolan kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://kokoukset.heinola.fi:443/dynasty10/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://kokoukset.heinola.fi:443/dynasty10/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

kaupunginhallitus
Pöytäkirja 18.12.2023/Pykälä 266


 

 

Alavirran alueen saarimökkipalstan vuokraoikeuden siirtäminen ei-heinolalaiselle perilliselle

khall 18.12.2023 § 266  

1238/10.00.02/2023  

 

 

 

 

Päätös Vs. kaupunginjohtaja muutti päätösehdotustaan siten, että asia jätetään pöydälle seuraavaan kokoukseen.

Hyväksyttiin vs. kaupunginjohtajan muutettu päätösehdotus.

 

Esittelijä vs. kaupunginjohtaja Hurmola-Remmi Hanna

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus  päättää, että saatuaan kaupungilta luvan vuokraoikeuden siirtoon vuokralainen voi siirtää Alavirran alueen mökkipaikkansa maanvuokraoikeuden perilliselleen, joka on puoliso, rintaperillinen tai ottolapsi, riippumatta perillisen asuinpaikasta.

 

Toimivalta Heinolan kaupungin hallintosääntö 8 luku 56 §, Kaupunginhallituksen toimintaohje, 1.9.2023 kohta 5.5             

 

Valmistelija maankäyttöinsinööri Mirja Ruutu
puh. 044 7694374, etunimi.sukunim@heinola.fi

 

Valmistelu Kaupunginhallitus on 19.4.2010 § 231 linjannut, että Alavirran vuokramökkitonttien vuokraoikeudet voidaan siirtää vain heinolalaiselle henkilölle tai Heinolassa kotipaikkaansa pitävälle yhdistykselle.

 

 Kuitenkin vuokralaisen kuoltua vuokralaisen perillinen voi periä vuokraoikeuden, vaikka ei asuisi Heinolassa. Maanvuokralain 53 §:n mukaan on niin, että jos vuokrakirjassa on ehto, ettei vuokraoikeutta saa vuokranantajan suostumuksetta siirtää toiselle, pysyy vuokrasopimus vuokramiehen kuollessa voimassa, jos vuokramieheltä jää leski, rintaperillinen tai ottolapsi ja joku tai jotkut heistä niin haluavat sekä ilmoittavat siitä vuokranantajalle kolmen kuukauden kuluessa vuokramiehen kuolemasta.

 

 Kaupungille on tullut pyyntö siirtää vuokraoikeus ei-heinolalaiselle edellä kuvatun perintöoikeuden omaavalle henkilölle jo vuokralaisen eläessä. Vuokralaisten ikääntyessä näitä pyyntöjä voidaan ennakoida tulevan useampia. Menettely helpottaisi mökkien sukupolvenvaihdoksia ja kannustaisi huolehtimaan mökeistä jatkuvasti ilman katkoksia.

 

 Uutta vuokralaista sitoisi tällöin edelleen alkuperäisen vuokrasopimuksen määräys, että vuokraoikeuden saa siirtää eteenpäin vain heinolalaiselle henkilölle tai Heinolassa kotipaikkaansa pitävällä yhdistykselle. Vuokrasopimuksen siirtoihin tarvittaisiin edelleen myös kaupungin lupa.

 

Tiedoksianto sähköposti kiinteistösihteeri

  kiinteistörekisterinhoitaja

  maankäyttöinsinööri