Dynasty tietopalvelu Haku RSS Heinolan kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://kokoukset.heinola.fi:443/dynasty10/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://kokoukset.heinola.fi:443/dynasty10/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

kaupunginhallitus
Pöytäkirja 06.11.2023/Pykälä 232 

 

Lausunto Päijät-Hämeen liiton ehdotuksesta vuosien 2024-2026 toiminta- ja taloussuunnitelmaksi ja vuoden 2024 talousarvioksi

khall 06.11.2023 § 232  

193/00.04.01/2023  

 

 

 

 

Päätös Ehdotus hyväksyttiin.

 

Esittelijä kaupunginjohtaja Parkkonen, Jari

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus päättää antaa Päijät-Hämeen liitolle seuraavan lausunnon:

Vuoden 2024 talousarvioesitys on linjassa taloudellisen tilanteen ja inflaation kanssa ja menon lisäykset on perusteltu.

Hyvinvointialueuudistuksen jälkeen on kuitenkin arvioitavissa, että kuntien resurssit niukkenevat ja rahoitusmahdollisuudet, myös maakuntaliiton toimintaan niukkenevat. Suunnittelukauden vuosittaiseen 3% kasvuun tulee löytää kasvua hillitseviä toimenpiteitä, peruskuntien tapaan. Tämä tulee huomioida jatkossa mm. tuottavuutta kehittämällä ja prosesseja uudistamalla.

 

Toimivalta Heinolan kaupungin hallintosääntö 5 luku 22 § 

 

Valmistelija kaupunginjohtaja Jari Parkkonen, puh. 0400 862 977 ja hallinto- ja kehitysjohtaja Hanna Hurmola-Remmi, puh. 044 780 1420, etunimi.sukunimi@heinola.fi

 

Valmistelu Maakuntavaltuuston hyväksymässä vuosien 2024-2026 taloussuunnitelmassa on jäsenkuntien maksuosuuden arvioitu kasvavan vuoden 2023 käyttömenoihin kolme prosenttia.

 

 Nyt laadittu  talousarvioesitys perustuu jäsenkuntien maksuosuuden kolmen prosentin kasvuun. Vuosien 2025 ja 2026 kuntarahoitteisten käyttömenojen kasvuksi on arvioitu kaksi prosenttia.

 Heinolan maksuosuus v. 2024 on 228 410 euroa sisältäen myös Yliopistokampus, Liiikkuvin maakunta ja kuntayhteistyöhön varatut maksuosuudet. Osuus on 8,86 % Päijät-Hämeen liiton kaikista maksuosuuksista. 

 

 Esityslistan liitteenä Päijät-Hämeen liiton talousarvio vuodelle 2024 ja taloussuunnitelma vuosille 2024-2026.

 

Tiedoksianto virallinen ote toimisto@paijat-hame.fi