Dynasty tietopalvelu Haku RSS Heinolan kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://kokoukset.heinola.fi:443/dynasty10/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://kokoukset.heinola.fi:443/dynasty10/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

kaupunginhallitus
Pöytäkirja 16.10.2023/Pykälä 221 

 

Lausunto Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymän vuosien 2024-2026 toiminta- ja taloussuunnitelmasta ja vuoden 2024 talousarviosta

khall 16.10.2023 § 221  

182/00.04.01/2023  

 

 

 

 

Päätös Ehdotus hyväksyttiin.

 

Esittelijä kaupunginjohtaja Parkkonen, Jari

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus päättää antaa alla olevan lausunnon Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymän vuosien 2024-2026 toiminta- ja taloussuunnitelmasta ja vuoden 2024 talousarviosta.

 

Toimivalta Heinolan kaupungin hallintosääntö 5 luku 22 § 

 

Valmistelija hallinto- ja kehitysjohtaja Hanna Hurmola-Remmi
puh. 044 780 1420, etunimi.sukunimi@heinola.fi

 

Valmistelu Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä pyytää jäsenkunnilta lausuntoa vuosien 2024-2026 toiminta- ja taloussuunnitelmasta ja vuoden 2024 talousarviosta.

 

 Yhtymähallitus käsittelee kokouksessaan 31.10.2023 siihen mennessä saapuneet lausunnot.

 

 Heinolan kaupunginhallitus lausuu kuntayhtymän talousarvio- ja suunnitelmaesityksestä seuraavaa:

 

 Kuntayhtymän talouden hoito on hyvällä tasolla ja taloustilanne vakaa haasteista huolimatta. Rahoituksen haasteet on kuvattu hyvin. Toimintaympäristön muutosten vaikutukset on huomioitu ja niiden vaikutuksia analysoitu kattavasti osana talousarvio- ja suunnitelmaesitystä. Asiakirjasta saa hyvin kuvan toimintaan ja talouteen vaikuttavista muutoksista ja niihin reagoinnista ja varautumisesta.  

 

 Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymän vuosien 2024-2025 toiminta- ja taloussuunnitelman ja vuoden 2024 valmistelussa on huomioitu tuottavuuden kasvun  edellytykset ja työvoiman saatavuuden varmistaminen yhteiskunnan ja elinkeinoelämän kehittymisen kannalta kriittisille aloille. Myös huoltovarmuden ja  kestävän työllisyys- ja tuottavuuskehitykse osaamisen riittävyyden varmistamista kaikilla kriittisillä ja yhteiskunnallisesti merkittävillä aloilla.

 

 On tärkeää myös, että jatkuvan oppimisen merkitys ja työelämän nopeasti muuttuvat tarpeet kuten digitaalisten palveluiden kehittyminen on tunnistettu osana toimintaa ja taloutta. On myös tärkeää, että opiskelijoiden oppimisen ja psykososiaalisen tuen tarpeeseen vastaaminen on tunnistettu tärkeäksi kehittämisalueeksi, jotta opiskelijalla on myös kyky ja mahdollisuus siirtyä työelämään.

 

 Toimintaympäristön muutokset on tunnistettu koulutustarjonnan ja opiskelijarekrytoinnin toimintatapoihin vaikuttavana, samoin opetushenkilöstön osaamisen kehittämisen tarve.

 

 TE-uudistus on toteutumassa vuoden 2025 alusta. Suunnitelmien mukaan Päijät-Hämeeseen on tulossa kaksi työllisyysaluetta (Lahti ja muu Päijät-Häme). Myös tämän uudistuksen toteutuksessa työelämä- ja oppilaitosvuoropuhelu on tärkeässä roolissa. Tässä työssä myös Koulutuskeskus Salpauksella nähdeään olevan tärkeä rooli.

 

 Esityslistan liitteenä Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymän vuosien 2024-2026 toiminta- ja taloussuunnitelma ja vuoden 2024 talousarviosta.

 

Tiedoksianto virallinen ote asianhallinta@salpaus.fi