Dynasty tietopalvelu Haku RSS Heinolan kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://kokoukset.heinola.fi:443/dynasty10/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://kokoukset.heinola.fi:443/dynasty10/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

kaupunginhallitus
Pöytäkirja 16.10.2023/Pykälä 214


Osallisuusohjelma

 

 

Heinolan kaupungin Osallisuusohjelma

khall 16.10.2023 § 214  

1050/00.01.02.00/2023  

 

 

 

 

Päätös Ehdotus hyväksyttiin.

 

Esittelijä kaupunginjohtaja Parkkonen, Jari

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus päättää hyväksyä liitteenä olevan Osallistuva Heinola 2023-2025, Heinolan kaupungin Osallisuusohjelman.

 

Toimivalta Heinolan kaupungin hallintosääntö 5 luku 22 § 

 

Valmistelija hallinto- ja kehitysjohtaja Hanna Hurmola-Remmi
puh. 044 780 1420, etunimi.sukunimi@heinola.fi

 

Valmistelu Kunnat yleensä ja Heinolan kaupunki ovat merkittäviä osallisuuden ja yhteisöllisyyden ylläpitäjiä. Kaupunki myös tarjoaa kuntalaiselle erilaisia osallistumisen muotoja. Osa niistä on lakisääteisiä, osa vapaaehtoisia.

 

 Kuntalain 22 §:ssä on säädetty kuntalaisten osallisuus- ja vaikuttamismahdollisuuksista. Kuntalain mukaan kunnan asukkailla ja palvelujen käyttäjillä on oikeus osallistua ja vaikuttaa kunnan toimintaan. Valtuuston on pidettävä huolta monipuolisista ja vaikuttavista osallistumisen ja vaikuttamisen mahdollisuuksista ja menetelmistä.

 

 Kuntalain mukaan osallistumista ja vaikuttamista voidaan edistää erityisesti:

 

1) järjestämällä keskustelu- ja kuulemistilaisuuksia sekä kuntalaisraateja;

2) selvittämällä asukkaiden ja kunnassa säännönmukaisesti tai pitempiaikaisesti asuvien tai oleskelevien palvelujen käyttäjien mielipiteitä ennen päätöksentekoa;

3) valitsemalla palvelujen käyttäjien edustajia kunnan toimielimiin;

4) järjestämällä mahdollisuuksia osallistua kunnan talouden suunnitteluun;

5) suunnittelemalla ja kehittämällä palveluja yhdessä palvelujen käyttäjien kanssa;

6) tukemalla asukkaiden, järjestöjen ja muiden yhteisöjen oma-aloitteista asioiden suunnittelua ja valmistelua.

 

 

 

 

Heinolan osallisuusohjelma

 

Osallisuuden vahvistaminen on yksi Heinolan kaupungin strategisista tavoitteista ja sen edistäminen on nähty tärkeäksi. Osallisuustyötä on kaupungissa tehty useita vuosia ja kaupungissa on käytössä monia osallisuuden keinoja. Kuntalain vaateisiin on kyetty vastaamaan hyvin. Nyt Heinolan kaupungin osallisuuden muodot, keinot ja toiminta on ensimmäistä kertaa koottu yhteen, osallisuusohjelman muotoon.

 

Osallisuusohjelmaa on laadittu yhdessä asukkaiden, kaupungin henkilöstön sekä luottamushenkilöiden kanssa. Eri toimijoita on osallistettu ohjelman laadintaan ja annettu mahdollisuus ilmaista omat näkemyksensä Heinolan osallisuuden toimintatavoista sekä niiden kehttämisestä. Asukkaille suunnattiin kesäkuussa kysely ja lisäksi halukkaille järjestettiin haastatteluja heinä-elokuun aikana. Kaupungin eri toimialojen henkilöstöä haastateltiin ja heille sekä valtuutetuille järjestettiin erillinen osallisuustyöpaja. Korkeakouluharjoittelija on vastannut työn koordinoinnista ja aineistojen koonnista.

 

Osallisuusohjelman tarkoituksena on tuoda eri osallisuuden keinot läpinäkyviksi sekä määrittää osallisuuden kehittämisen askelmerkkejä. Nyt tehty työ ja osallisuusohjelman laadinta antavat pohjan osallisuustyön edelleen kehittämisen suunnittelulle ja toimeenpanolle tulevien vuosien aikana.

 

Esityslistan liitteenä Osallistuva Heinola 2023-2025, Heinolan kaupungin Osallisuusohjelma.

 

Tiedoksianto sähköposti lautakunnat

  esimiehet