Dynasty tietopalvelu Haku RSS Heinolan kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://kokoukset.heinola.fi:443/dynasty10/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://kokoukset.heinola.fi:443/dynasty10/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

kaupunginhallitus
Pöytäkirja 02.10.2023/Pykälä 206


 

 

Vuoden 2024 kiinteistöveroprosentit

khall 02.10.2023 § 206  

1011/02.03.02.00/2023  

 

 

 

 

Päätös Ehdotus hyväksyttiin.

 

Esittelijä kaupunginjohtaja Parkkonen, Jari

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että Heinolan kaupungin vuoden 2024 kiinteistöveroprosentit ovat seuraavat:

- yleinen kiinteistöveroprosentti 1,3 %,
- vakituisena asuntona käytettävien rakennusten kiinteistöveroprosentti 0,6 %,
- muiden asuinrakennusten kiinteistöveroprosentti 1,3 %,
- voimalaitosten kiinteistöveroprosentti 3 %,
- yleishyödyllisten yhteisöjen kiinteistöveroprosentti 0,6 %
ja
- rakentamattoman rakennuspaikan kiinteistöveroprosentti 3 %.

 

Toimivalta Kuntalaki 111 §, Heinolan kaupungin hallintosääntö 2 luku 7 §             

Valmistelija hallinto- ja kehitysjohtaja Hanna Hurmola-Remmi
puh. 044 780 1420, etunimi.sukunimi@heinola.fi

 

Valmistelu Valtuuston on kuntalain 111 §:n mukaan viimeistään talousarvion hy­väk­sy­mi­sen yhteydessä päätettävä kunnan tuloveroprosentista, kiin­teis­­ve­ro­pro­sen­teis­ta sekä muiden verojen perusteista.

  

 Veroprosenttien ilmoittaminen

 

 Veromenettelystä annetun lain 91 a §:n mukaan kunnan tulee il­moit­taa tuloveroprosentin suuruus Verohallinnolle viimeistään verovuotta edel­­vän marraskuun 17. päivänä.

  

 Jos marraskuun 17. päivä on muu kuin arkipäivä, niin ilmoitus tulee teh­dä viimeistään sitä seuraavana ensimmäisenä arkipäivänä (Laki sää­det­ty­jen määräaikain laskemisesta 150/1930 5 §). Vuonna 2023 tiedot tulee ilmoittaa viimeistään 17.11.2023.

 

 Kiinteistöveroprosentit

  

 Kiinteistöverolain nojalla kiinteistöveron suorittaa kiinteistön omistaja ve­ro­tus­ar­von ja kunnassa sovellettavan kiinteistöveroprosentin pe­rus­teel­la kiinteistön sijaintikunnalle.

 

 Kiinteistöverolain 11 §:n mukaan kunnanvaltuusto määrää kunnan kiinteistöveroprosenttien suuruuden laissa säädettyjen vaihteluvälien rajoissa ja sadasosan tarkkuudelle vuosittain etukäteen samalla, kun se vahvistaa varainhoitovuoden tuloveroprosentin. Kunnan tulee ilmoittaa kiinteistöveroprosentit Verohallinnolle viimeistään verovuotta edeltävän vuoden marraskuun 17. päivänä.

 

 Kiinteistöveroprosentit ilmoitetaan prosentin sadasosan tarkkuudella. Kiinteistöverolain perusteella vuodelle 2024 kiinteistöveroprosenttivälit ovat:

 

  • Yleinen kiinteistöveroprosentti tulee määrätä välillä 0,93-2,00 %
  • Vakituisen asunnon kiinteistöveroprosentti tulee määrätä välillä 0,41-1,00 %
  • Muiden asuinrakennusten kiinteistöveroprosentti tulee määrätä välillä 0,93-2,00 %
  • Voimalaitosten kiinteistöveroprosentti voidaan määrätä välillä 0,93-3,10 %
  • Yleishyödyllisen yhteisön veroprosentti voidaan määrätä välillä 0,00-2,00 % (kiinteistöveroprosentiksi 0,00 vain, jos valtuusto on erikseen näin määrännyt. Jos erillistä veroprosenttia ei ole päätetty, jätetään ilmoituskenttä tyhjäksi.)
  • Rakentamattoman rakennuspaikan kiinteistöveroprosentti voidaan määrätä välillä 2,00-6,00 % (Huom! KiintVL 12 b §:ssä mainituissa kunnissa alaraja on kunnanvaltuuston määräämä yleinen veroprosentti + 3,00 %)

 

 Lisäksi on syytä huomioida, että pääministeri Petteri Orpon hallitusohjelman mukaan yleisen maapohjan kiinteistöveron alaraja korotetaan 0,93 prosentista 1,30 prosenttiin vuodesta 2024 alkaen. Esitetty toimenpide edellyttäisi maapohjan veroprosentin eriyttämistä yleisestä kiinteistöveroprosentista. Jatkossa maapohjan kiinteistöveron vaihteluväli olisi siten 1,30-2,00 %.

 

 Vuoden 2024 talousarvioesitykseen sisältyy ko­ro­tus­esi­tyk­siä kiinteistöveroihin, jotka perustuvat valtuuston hyväksymän muutosohjelman linjauksiin ja kaupunginhallituksen hyväksymiin talousarvion laadintaohjeisiin sekä edellä todettuun hallituksen ohjelman todennäköiseen muutokseen alarajan korotuksen osalta.

 

 Kiinteistöveroprosentit vuodelle 2024

 

 Kiinteistöveroprosentteihin esitetään korotuksia seuraavasti:

 

-          Yleinen kiinteistövero sekä muiden asuinrakennusten kiinteistövero esitetään nostettavaksi 1,0 %:sta 1,3 %:iin.

-          Vakituisten asuntojen kiinteistövero esitetään nostettavaksi 0,5 %:sta 0,6 %:iin.

-          Voimalaitosten ja rakentamattomien rakennuspaikkojen veroksi esitetään 3,0 %:a.

-          Yleishyödyllisten yhteisöjen osalta esitetään tasoksi 0,6 %:a

 

 Arvioitu kiinteistöveron tuotto vuonna 2024 on yhteensä n. 8,4 milj. euroa. Kiinteistöveron korotuksella haetaan yhteensä n. 1,6 milj. euron lisätuloja vuodessa.

 

Jatkokäsittely valtuusto