Dynasty tietopalvelu Haku RSS Heinolan kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://kokoukset.heinola.fi:443/dynasty10/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://kokoukset.heinola.fi:443/dynasty10/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

kaupunginhallitus
Pöytäkirja 02.10.2023/Pykälä 205


 

 

Vuoden 2024 tuloveroprosentti

khall 02.10.2023 § 205  

1011/02.03.02.00/2023  

 

 

 

 

Päätös Ehdotus hyväksyttiin.

 

Esittelijä kaupunginjohtaja Parkkonen, Jari

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että Heinolan kaupungin tuloveroprosentti vuonna 2024 on 8,2 %.

 

Toimivalta Kuntalaki 111 §, Heinolan kaupungin hallintosääntö 2 luku 7 § ja 5 luku 22 §

 

Valmistelija hallinto- ja kehitysjohtaja Hanna Hurmola-Remmi

 puh. 044 780 1420, etunimi.sukunimi@heinola.fi

 

Valmistelu Valtuuston on kuntalain 111 §:n mukaan viimeistään talousarvion hyväksymisen yhteydessä päätettävä kunnan tuloveroprosentista, kiinteistöveroprosenteista sekä muiden verojen perusteista.

 

 On syytä huomioida, että vuodelle 2022 määrätty tuloveroprosentti on määrittänyt myös vuoden 2023 tuloveroprosentin, koska Manner-Suomen kunnat eivät saaneet hyvinvointialueuudistuksen johdosta muuttaa tuloveroprosenttejaan syksyllä 2022. Uudistuksen yhteydessä on kuntien tuloveroprosentteja leikattu 12,64 % ja kunnallisveroprosentti vuonna 2023 on ollut 7,86 %. Näin ollen tuloveroprosentit ovat siis tällä hetkellä olleet prosentin sadasosan tarkkuudella. Ensi vuoden tuloveroprosentit tulee määrätä ja ilmoittaa kuitenkin 0,10 %-yksikön tarkkuudella, eli näin ollen kaikkien kuntien tuloveroprosentit muuttuvat.

 

 Jos kunta ei ilmoita tuloveroprosenttiansa määräajassa Verohallinnolle tai virheellisesti (ei 0,10 % -yksikön tarkkuudella) kunnan vuoden 2023 sovellettua tuloveroprosenttia voidaan pyöristää lähimpään prosenttiyksikön kymmenykseen vuodelle 2024. (Laki verotusmenettelystä 91 a § ja 91 b §).

 

 Veroprosenttien ilmoittaminen

 

Veromenettelystä annetun lain 91 a §:n mukaan kunnan tulee ilmoittaa tuloveroprosentin suuruus Verohallinnolle viimeistään verovuotta edeltävän marraskuun 17. päivänä. Kunta ilmoittaa tuloveroprosentin prosenttiyksikön kymmenyksen tarkkuudella.

 

Jos marraskuun 17. päivä on muu kuin arkipäivä, niin ilmoitus tulee tehdä viimeistään sitä seuraavana ensimmäisenä arkipäivänä.

 

 

Muutosohjelman linjaukset ja tuloveroprosentti

 

Heinolan valtuusto on kokouksessaan 12.6.2023 33 § hyväksynyt muutosohjelman ja sen sisältämät keskeiset periaatteet ja edellyttänyt, että talouden ja toiminnan suunnittelu tehdään niiden mukaisesti. Tämä on sisältänyt myös veroprosenttien korotukset.

 

Valtuuston hyväksymät linjaukset on huomioitu talousarvion laadinnan ohjeistuksissa ja talousarviovalmistelu on tehty myös veroprosenttilinjausten osalta valtuuston päätöksen ja kaupunginhallituksen ohjeistuksen mukaisesti siten, että kunnallisveroa on korotettu vuodelle 2024 8,2 prosenttiin. Kunnallisverotuoton arvioidaan tällä prosentilla olevan n. 29,9 milj. euroa, mikä on kuluvan vuoden arviota n. 2,1 % alhaisempi (0,6 milj. eur). Ilman korotusta (veroprosentti 7,9 %) tuotto olisi n. 28,9 milj euroa.

 

Jatkokäsittely valtuusto