Dynasty tietopalvelu Haku RSS Heinolan kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://kokoukset.heinola.fi:443/dynasty10/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://kokoukset.heinola.fi:443/dynasty10/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

hyvinvointilautakunta
Pöytäkirja 26.09.2023/Pykälä 66


Opiskeluhuoltosuunnitelma JULKINEN

 

 

Opetuksenjärjestäjän opiskeluhuoltosuunnitelma 2023-2025 / Heinolan kaupunki

hyvoltk 26.09.2023 § 66  

779/12.01.03.00/2023  

 

 

 

 

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.

Projektiasiantuntija Repo poistui tämän asian käsittelyn jälkeen.

 

Esittelijä hyvinvointijohtaja Hepo-oja, Pirjo

 

Päätösehdotus Hyvinvointilautakunta päättää hyväksyä Heinolan kaupungin opetuksenjärjestäjän opiskeluhuoltosuunnitelman 2023 -2025.

 

Toimivalta Hallintosääntö 23 §  

 

Valmistelija koulutusjohtaja Pia Helander, puh. 050 556 5934,

 etunimi.sukunimi@heinola.fi

 

Valmistelu Hyvinvointilautakunta päätti kokouksessaan 22.8.2023 jättää asian pöydälle siihen tarkempaa tutustumista varten.

 

 Kokouksessa tehtyjen havaintojen perusteella esityksenä olevaan opiskeluhuoltosuunnitelmaan kohtaan 3.1.9 on lisätty Heinolan esiopetuksen ja perusopetuksen väkivaltatilanteisiin puuttumisen malli.

 

 Esityslistan liitteenä on opetuksenjärjestäjän opiskeluhuoltosuunnitelma vv.  2023-2025 / Heinolan kaupunki

 

 Yhteisöllinen opiskeluhuolto -hankkeen projektiasiantuntija Minna Repo on kokouksessa paikalla asian käsittelyn aikana.

 

Tiedoksianto sähköposti   Päiväkodin johtajat

   Perusopetuksen rehtorit

   Hyvinvointipäällikkö

 

 

 

hyvoltk 22.08.2023 § 58 

 

 

 

 

 

Päätös Lautakunta päätti jättää asian pöydälle.

Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Lehtimäki saapui tämän asian käsittelyn aikana.

 

Esittelijä hyvinvointijohtaja Hepo-oja, Pirjo

 

Päätösehdotus Hyvinvointilautakunta päättää hyväksyä Heinolan kaupungin opetuksenjärjestäjän opiskeluhuoltosuunnitelman. Suunnitelma astuu voimaan 1.8.2023 alkaen.

 

Toimivalta Hallintosääntö 23 § 

 

Valmistelija      koulutusjohtaja Pia Helander, puh. 050 556 5934,

etunimi.sukunimi@heinola.fi

 

Valmistelu Sosiaali- ja terveydenhuoltouudistuksen myötä sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisvastuu siirtyi kunnilta hyvinvointialueille 1.1.2023 alkaen. Samalla oppilas- ja opiskelijahuoltolain (1287/2013) säännöksiä täsmennettiin vastaamaan uudistusta. Opetushallitus uudisti opetussuunnitelmien perusteet sekä Opiskeluhuollon keskeiset periaatteet ja tavoitteet lakimuutoksen (377/2022) mukaan siten, että koulutuksen ja opetuksenjärjestäjät voivat ottaa tämän lain 13 §:n mukaiset opiskeluhuoltosuunnitelmat käyttöön 1.8.2023.

 

 Heinolan kaupungin esi- ja perusopetuksen sekä lukiokoulutuksen yksikkökohtaiset suunnitelmat korvautuvat 1.8.2023 alkaen oppilas- ja opiskeluhuoltolain sekä Opetushallituksen määräysten mukaisesti opetuksenjärjestäjän opiskeluhuoltosuunnitelmalla. Opiskeluhuoltosuunnitelmassa kuvataan sekä yleiset määräykset että paikallisesti päätettävät asiat.

 

 Opiskeluhuoltosuunnitelma pohjautuu Opetushallituksen esi- ja perusopetuksen ja lukiokoulutuksen opetussuunnitelmien perusteisiin, kansalliseen lapsistrategiaan sekä Heinolan kaupungin lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmaan.

 

 Opiskeluhuoltosuunnitelma on koottu huomioiden myös Päijät-Hämeen Hyvinvointialueen opiskeluhuollon hyvinvointivalmistelun yhteydessä sovitut opiskeluhuollon alueellisen toteuttamisen periaatteet sekä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen kärjet. Alueelliset Lasten- ja nuorten hyvinvointisuunnitelman kärjet ovat 1.osallisuus ja yhteisöllisyys 2. mielen hyvinvointi 3. arjen turvallisuus 4. terveelliset elämäntavat.

 

 Näitä painopisteitä käsitellään opiskeluhuoltosuunnitelmassa hieman eri tavoin huomioiden Opetushallituksen määräysten erilaiset painotukset eri kouluasteilla.

 

 Suunnitelman valmistelua on ohjannut yhteisöllisen opiskeluhuollon kehittämisen ohjausryhmä ja valmistelussa on tehty yhteisyötä hyvinvointialueen opiskeluhuoltohenkilöstön, koulujen henkilöstön, oppilaiden ja heidän huoltajiensa sekä muiden yhteistyötahojen kanssa.

 

 Opetuksenjärjestäjän opiskeluhuoltosuunnitelma liitetään osaksi kaupungin hyvinvointisuunnitelmaa. Opetuksen järjestäjän opiskeluhuoltosuunnitelma on koottu siten, että siitä on muokattavissa esi- ja perusopetuksen sekä lukiokoulutuksen opetussuunnitelmien perusteiden opiskeluhuoltoa koskevien lukujen muutokset.

 

 Yhteisöllinen opiskeluhuolto -hankkeen projektiasiantuntija Minna Repo on kokouksessa paikalla asian käsittelyn aikana.

 

 Esityslistan liitteenä on Heinolan opetuksenjärjestäjän opiskeluhuoltosuunnitelma.

 

Tiedoksianto sähköposti   Päiväkodin johtajat

   Perusopetuksen rehtorit

   Hyvinvointipäällikkö